hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

– Rozpoczęcie roku akademickiego to święto całej społeczności akademickiej. W tym dniu przypominamy sobie, że uczestniczymy w wyjątkowej tradycji i wspólnocie. Cieszymy się też swoją obecnością, podsumowujemy ostatni rok i mówimy o naszych planach – tymi słowami prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS, zaczął uroczystą inaugurację roku akademickiego. Zaszczycili nas znakomici goście, wybitne osobistości świata nauki, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego, a także studenci rozpoczynający naukę na naszej uczelni. Wykład inauguracyjny „Los czy wybór? Nauki społeczne o kapitalizmie i demokracji” wygłosił prof. Radosław Markowski, politolog z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS.

7 października 2019
Warszawa

Będąc uczelnią niepubliczną, realizujemy misję publiczną

Rektor zaczął od podsumowań minionego roku. Był to czas ciężkiej pracy nad dostosowaniem uczelni do nowych wymogów wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nad realizacją strategii Uniwersytetu SWPS. Rektor docenił inicjatywę pracowników biorących udział w tych projektach. – Często zastanawiam się, co sprawia, że z takim oddaniem angażujemy się w działania uczelni – dodał. – Sądzę, że poszukujemy sensu naszej aktywności i wierzymy, że jako ludzie i jako instytucja mamy coś do zaoferowania sobie nawzajem i innym. Taka postawa jest dowodem na to, że będąc uczelnią niepubliczną, realizujemy misję publiczną. Robimy to z oddaniem, kształtując tożsamość uczelni i pielęgnując jej autonomię.

Rektor opowiedział o zmianach organizacyjnych związanych z powstaniem ogólnouczelnianych instytutów, w ramach których koordynowana jest aktywność badawcza i rozwojowa. Są to: Instytut Psychologii, Instytut Prawa, Instytut Nauk Humanistycznych, Instytut Nauk Społecznych oraz Instytut Projektowania.

Podsumował działalność badawczą naszych naukowców z ostatnich dwóch lat. Zdobyliśmy finansowanie dla kolejnych 65 projektów badawczych na kwotę ponad 51 mln złotych. Obecnie realizujemy 144 projekty na kwotę ponad 81 mln złotych. Pozyskaliśmy także 5 projektów finansowanych ze środków europejskich o wartości prawie 36 mln złotych.

Rektor podkreślił, jak ważne jest dla nas praktyczne wdrożenie wyników badań, co zważywszy na społecznohumanistyczny profil uczelni jest niezwykle trudne. Nasze Centrum Transferu Wiedzy oraz uczelniana spółka celowa SWPS Innowacje doprowadziły do uruchomienia dwóch spółek przedsiębiorczości akademickiej. W najbliższym czasie powstaną kolejne dwa spin-offy, a kilkanaście kolejnych projektów jest analizowanych przez naszych brokerów. 

– Warto podkreślić, że do realizowanych projektów badawczych aktywnie angażujemy studentów. Oferujemy im nie tylko dobrą edukację, lecz także możliwość bliskiej współpracy z naszymi nauczycielami akademickimi. To z pewnością jedynie jeden z czynników przyciągających studentów do naszej uczelni – zaznaczył rektor.

Na Uniwersytecie SWPS studiuje około 13 000 studentów, w tym około 1100 obcokrajowców z 66 krajów. W tym roku zrekrutowaliśmy ponad 4000 osób na studia wyższe oraz około 3 000 słuchaczy na studia podyplomowe.

Liczba absolwentów Uniwersytetu SWPS wynosi ponad 29 000. To ogromny potencjał, ale także wkład w budowę społeczności, która szanuje wiedzę i posługuje się nią w działaniach.

W gronie znakomitych gości 

W tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością znamienici goście. Byli z nami m.in.: prof. Zbigniew Marciniak – przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edyta Demby-Siwek – pełniąca obowiązki Prezes Urzędu Patentowego RP, prof. Bronisław Sitek – sekretarz Rady Doskonałości Naukowej, prof. Stanisław Filipowicz – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Agnieszka Stefaniak-Hrycko – zastępczyni dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, doktor Klaudia Knabel – dyrektor przedstawicielstwa Niemieckiej Centralnej Wymiany Akademickiej DAAD, prof. Marek Krawczyk – przewodniczący Komisji ds. Nauki KRASP, prof. Jerzy Woźnicki – prezes Fundacji Rektorów Polskich, dr Tomasz Perkowski – wiceprezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Wśród rektorów znaleźli się m.in.: prof. Wiesław Bielawski – rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; prof. Tamara Zacharuk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. Witold Bielecki – rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Maciej Rogalski – rektor Uczelni Łazarskiego, ksiądz prof. Bogusław Milerski – rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prof. Maciej Krawczak – rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością także wybitni profesorowie, wyjątkowo zasłużeni dla naszej społeczności: prof. Andrzej Eliasz, przez 20 lat piastujący urząd rektora Uniwersytetu SWPS oraz prof. Jan Strelau – nestor polskiej psychologii, światowej rangi badacz temperamentu, oraz prof. Janusz Reykowski – jeden z pierwszych założycieli naszej uczelni, wieloletni Przewodniczący Rady Programowej.

Ważną częścią uroczystości był wykład inauguracyjny „Los czy wybór? Nauki społeczne o kapitalizmie i demokracji”, który wygłosił prof. Radosław Markowski, politolog z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS.

 

Listy gratulacyjne

Uroczysta immatrykulacja

Ten dzień z pewnością zostanie w pamięci studentów, którzy rozpoczynają edukację w murach naszej uczelni. Po przemówieniu rektora, odczytaniu nadawców listów z życzeniami oraz wręczeniu Nagród Rektora za rok akademicki 2018/2019 nastąpił długo wyczekiwany moment: uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku.

– Drodzy studenci, wyzwania, które stoją przed Wami i Waszym pokoleniem są niezaprzeczalne. Musicie zmierzyć się z nimi. Chociaż nie ponosicie winy za kształt dzisiejszego świata, ponosicie odpowiedzialność za jego przyszłość. Nie powtarzajcie błędów! Budujcie swoją i naszą przyszłość zdobywając wiedzę, rozwijając umiejętności i kompetencje społeczne. Na naszej uczelni – zaznaczył w przemowie rektor, prof. Roman Cieślak.

To także wyjątkowy dzień dla osób, które zdecydowały się kontynuować ścieżkę rozwoju naukowego. Prorektor ds. dydaktyki prof. Ewa Gruszczyńska przeprowadziła uroczystą immatrykulację doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS.

 

myFlickr

flickr icon 0 Więcej zdjęć na Flickr »

Aktualności

Aktualności z Wrocławia 14-01-2020

Moskwa, której już nie ma – wystawa zdjęć Michaela Fleischera

Czy można przenieść się w czasie? Czy jest szansa zobaczyć miasto, którego już nie ma? Czy możliwe jest spotkanie z nietuzinkowymi artystami w tym samym miejscu i niemalże w jednej...

Czytaj więcej

Nowości wydawnicze 12-02-2020

My. Portret psychologiczno-społeczny Polaków z polityką w tle

Książka prof. dr hab. Krystyny Skarżyńskiej z Uniwersytetu SWPS jest obszernym studium przedstawiającym wyniki jej badań nad społeczeństwem polskim prowadzonych na przestrzeni ostatnich 30 lat. Prezentowane badania pozwalają zrozumieć, jak...

Czytaj więcej

Sopot 26-02-2020

Mistrzowie psychologii: Posłuszeństwo wobec autorytetu

Ten psycholog przeprowadził eksperyment, który wystawił na próbę naturę ludzką. Mowa o Stanleyu Milgramie i jego badaniach nad posłuszeństwem wobec autorytetu przeprowadzonych w latach 70. ubiegłego wieku. W eksperymencie brała...

Czytaj więcej

Webinar 26-02-2020

Zmiany w modzie ‒ od rzemiosła do technologii ‒ Piotr Szaradowski i Agata Bisping

Zainteresowanie technologią wytwarzania rzeczy ‒ ubrań, butów czy akcesoriów ‒ pozornie odsuwa nas od mody, będącej zjawiskiem społecznym. Jednak moda jest ściśle uzależniona od technologii. Jak technologia wpływa na modę?...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 26-02-2020

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Leśnierowskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamia, że 26 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny...

Czytaj więcej

Poznań 27-02-2020

Ochrona wizerunku w internecie, czyli Facebook, Instagram, YouTube a prawo autorskie

W jaki sposób chronić swój wizerunek w internecie? Czy na Facebooku możemy publikować zdjęcia przyjaciół? W jakich przypadkach posty prywatne stają się postami publicznymi? Między innymi na te pytania podczas...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 27-02-2020

Chiny – USA: globalna rywalizacja i współpraca supermocarstw

Stany Zjednoczone i Chiny to dwa światowe mocarstwa, które połączone są bliskimi związkami handlowymi i inwestycyjnymi. Pewien stopień rywalizacji jest nieunikniony. Czy oba mocarstwa będą jednak w stanie konkurować ze...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 28-02-2020

Seminarium Wrocław ‘70 – Osieki ‘70

Zapraszamy na spotkanie z prof. Zbigniewem Makarewiczem, współorganizatorem historycznego Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70 i dr Agnieszką Popiel, popularyzatorką artystycznego dorobku Ludmiły Popiel i Jerzego Fedorowicza – współorganizatorów plenerów w Osiekach.

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 02-03-2020

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Chlebowskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Humanistycznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 2 marca 2020 r. o godz. 12.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr...

Czytaj więcej

Wrocław 03-03-2020

Wrocławskie Kółko Psychologiczne

Kółko psychologiczne to cykl spotkań dla uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Podczas zajęć uczniowie zdobywają podstawowe kompetencje z zakresu psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań w życiu codziennym. Podczas spotkań...

Czytaj więcej

Poznań 04-03-2020

Pomoc psychologiczna – od towarzyszenia w bólu do ratowania życia

Czym jest pomoc psychologiczna? Czym różni się pomoc specjalisty od rozmowy i wsparcia ze strony bliskich? Komu i w jakich sytuacjach trudno sobie poradzić bez pomocy psychologa? Te pytania mogą...

Czytaj więcej

Katowice 04-03-2020

Katowickie Kółko Psychologiczne

Koło psychologiczne to cykliczne zajęcia skierowane do zainteresowanych psychologią uczniów szkół średnich. Podczas spotkań można nauczyć się podstaw współczesnej psychologii, poznać szeroki zakres jej zastosowań oraz uzyskują wiedzę na temat...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 04-03-2020

Dzień z psychologią

Jak osiągnąć sukces dzięki skutecznej komunikacji? Co nami kieruje i co na ten temat wie nauka? W jaki sposób rozwijać kreatywność i dobrze się przy tym bawić? Jak być uważnym...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 05-03-2020

Jak dbać o dobre relacje? Mentalizacja jako sposób na poprawę kontaktów z bliskimi

Dlaczego bliskie relacje są nam bardzo potrzebne? Jaki jest ich wpływ na nasze funkcjonowanie? Skąd się biorą niekorzystne schematy, przez które wchodzimy w niesatysfakcjonujące znajomości? I najważniejsze – jak budować...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 06-03-2020

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Weychert

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Humanistycznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 6 marca 2020 r. o godz. 12.30 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr...

Czytaj więcej

Sopot 07-03-2020

Kobiecy orgazm – czynniki biologiczne, psychogenne i społeczno-kulturowe

Ten temat nieustannie budzi emocje i zainteresowanie, a wokół niego nagromadziło się wiele mitów. O tajnikach kobiecego orgazmu z perspektywy biologicznej, psychologicznej i kulturowej podczas swojego wykładu opowie dr n...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 07-03-2020

Dzień Mózgu 2020

Jaki organ sprawia, że jesteś tym, kim jesteś? Oczywiście MÓZG! Jego budowa jest skomplikowana i zawiłości jego działania jeszcze nie do końca odkryte... Tematyka mózgu i jego funkcjonowania nie jest łatwym...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 10-03-2020

Motywacja do motywowania się – o sile, która sprawia, że nam się chce

Chcesz się do czegoś zmotywować? A może chciałbyś kogoś do czegoś zmotywować? Czy jest to w ogóle możliwe? Istnieje wiele sprawdzonych sposobów na wzmacnianie i podtrzymywanie motywacji. Co ciekawe, ma...

Czytaj więcej

Sopot 11-03-2020

Mózg – poznaj go i trenuj

Mózg to najbardziej skomplikowana struktura we wszechświecie, komputer pokładowy odpowiadający za najdrobniejsze procesy zachodzące w całym ciele. Jego wydajność wcale nie jest stała – został „zaprogramowany” do doskonalenia się i...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 11-03-2020

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Klary Królewiak

Dyrektor Instytutu Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamia, że 11 marca 2020 r. o godz. 11.30 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klary Królewiak pt.: „Rola kontekstu...

Czytaj więcej

Sopot 12-03-2020

Sopockie Kółko Psychologiczne

Kółko psychologiczne to cykliczne zajęcia dla uczniów szkół średnich. Głównym celem spotkań jest zainteresowanie uczniów szkół średnich psychologią oraz wyposażenie ich w umiejętności przydatne w życiu codziennym, których wciąż nie obejmuje...

Czytaj więcej

Warszawa 12-03-2020

Kontrolowanie emocji – pierwszy w Polsce wykład prof. Stefana G. Hofmanna

Radość, gniew, strach, smutek, lek, współczucie, zazdrość, wstyd, złość. Emocje są nieodzownym elementem naszego życia i pełnią bardzo ważną rolę. Niestety wiele osób wciąż nie radzi sobie z nimi i...

Czytaj więcej

Konferencje 17-03-2020

I Seksuologiczna Konferencja Naukowa „Seksualność w XXI wieku okiem praktyków”

Serdecznie zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, seksuologów, pedagogów i ekspertów na pierwszą w Polsce interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą seksualności w ujęciu psychoterapeutycznym. Konferencja odbędzie się 17 marca 2020 r. na Uniwersytecie...

Czytaj więcej

Poznań 17-03-2020

Poznańskie Kółko Psychologiczne

Kółko psychologiczne to cykliczne zajęcia skierowane do zainteresowanych psychologią uczniów szkół średnich. Podczas spotkań można nauczyć się podstaw współczesnej psychologii, poznać szeroki zakres jej zastosowań oraz uzyskać wiedzę na temat...

Czytaj więcej

Warszawa 17-03-2020

Rewolucja czy ewolucja – biznes w perspektywie 10 lat

Żyjemy w wymagającym, różnorodnym i szybko zmieniającym się świecie. Aby sprostać wyzwaniom epoki cyfryzacji i postępu technologicznego, organizacje muszą modyfikować modele biznesowe i dostosowywać zarządzanie kapitałem pracowników do globalnych trendów...

Czytaj więcej

Poznań 18-03-2020

Dzień Mózgu na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu

To mózg sprawia, że jesteśmy sobą. Ten najważniejszy narząd naszego organizmu wciąż skrywa wiele tajemnic. Badacze pracują nad rozwikłaniem sekretów jego funkcjonowania, a to powoduje, że pojawia się wiele nowych...

Czytaj więcej

Wrocław 19-03-2020

Grafika: Portfolio 2020. Design widziany oczami studentów grafiki

Grafika: Portfolio 2020 to cykl spotkań, na których studenci Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu prezentują swoje dokonania projektowe. Po ich wystąpieniach odbywa się krótka dyskusja z udziałem przedstawicieli sektora...

Czytaj więcej

Webinar 19-03-2020

Trening mózgu: naucz się lepiej uczyć – webinar dla młodzieży

Sprawdzian, kartkówka, egzamin maturalny. Stos zeszytów z notatkami, pozakreślanych podręczników i lektur do przeczytania. Chcielibyśmy przyswajać wiedzę łatwo, szybko i uzyskiwać jak najlepsze wyniki. Dla wszystkich, którym codzienna nauka spędza...

Czytaj więcej

Katowice 25-03-2020

Kółko Psychokryminalistyczne

Kółko Psychokryminalistyczne to cykl spotkań przybliżający wszystkim zainteresowanym uczniom szkół średnich zagadnienia związane z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminalistyki, kryminologii i psychologii. Na zajęciach porozmawiamy o rodzajach śladów kryminalistycznych, skupimy...

Czytaj więcej

Konferencje 26-03-2020

Rodzina zastępcza w systemie wsparcia

Tematyka ochrony rodziny i dziecka będzie przedmiotem ogólnopolskiej konferencji poświęconej systemowemu wsparciu rodzin zastępczych. Celem spotkania jest dialog różnych środowisk (badaczy, dydaktyków, praktyków) oraz zwrócenie uwagi na fundamentalną potrzebę rozwijania...

Czytaj więcej

Webinar 07-04-2020

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może wzornictwo, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Konferencje 15-04-2020

E-learning Fusion 2020

Jubileuszowa V edycja Międzynarodowej Konferencji E-Learning Fusion to jedyna w Polsce i największa w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej Konferencja o tematyce digital learning oraz cyfrowej transformacji uczenia się (digital learning transformation)...

Czytaj więcej

Konferencje 15-06-2020

XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Celem kolokwiów jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz...

Czytaj więcej