hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Jaki organ sprawia, że jesteś tym, kim jesteś? Oczywiście MÓZG! Jego budowa jest skomplikowana i zawiłości jego działania jeszcze nie do końca odkryte... Tematyka mózgu i jego funkcjonowania nie jest łatwym zagadnieniem, dlatego w tym roku po raz kolejny zapraszamy na Dzień Mózgu organizowany przez Koło NeuroPsyche Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Już po raz piętnasty podzielimy się swoim zamiłowaniem do neuronauki, a wszystko w sposób przystępny i ciekawy. W ramach tegorocznego wydarzenia zorganizowaliśmy wykłady, m.in. o świadomości, uczeniu maszynowym, relacji mózg–jelita czy niepewności, oraz przeróżne stanowiska interaktywne z atrakcjami.

Wstęp na Dzień Mózgu jest darmowy.

7 marca
11.00–18.15
Warszawa

Program

11.00–12.00Mikrobiom jelitowy a mózg | dr Katarzyna Kuć. Sala S303

12.30–13.30O badaniach neuronalnych mechanizmów świadomości | dr Michał Bola. Sala S303

15.45–16.45Uczenie maszynowe w wykrywaniu schizofrenii na podstawie wypowiedzi tekstowych | dr Justyna Sarzyńska i dr inż. Aleksander Wawer. Sala S303

17.15–18.15Przyczajony tygrys wykryty błąd – czyli jak mózg radzi sobie z niepewnością i popełnianiem błędów oraz dlaczego czasem sobie nie radzi | dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS. Sala S303

Zapraszamy również do odwiedzenia stanowisk interaktywnych. Sala S303

Dzień Mózgu na Uniwersytecie SWPS jest jednym z największych wydarzeń w Polsce w ramach odbywającego się na świecie Tygodnia Mózgu. Nasz Dzień Mózgu odwiedzają co roku całe rodziny, bo każdy wiek jest dobry na odkrywanie sekretów funkcjonowania mózgu. Wykłady i pokazy prezentowane są w przystępny sposób i każdy może znaleźć coś dla siebie. Wydarzenie daje również świetną możliwość porozmawiania ze specjalistami, którzy badają na co dzień najważniejsze 1300 gramów naszego ciała, czyli mózg!

Koło NeuroPsyche

Wielozmysłowe doświadczanie nauki, czyli stoiska i pokazy interaktywne

Codehub

Popularyzujemy programowanie i uczymy kodować osoby bez względu na wiek. Zaprezentujemy narzędzia i opowiemy o sposobach, które sprawiają, że nauka programowania staje się dziecinnie prosta. Będziecie mogli wypróbować i zmodyfikować gry i aplikacje, które nasi uczniowie tworzą na zajęciach.

BrainTech

Brain-Computer Interface (BCI) to system umożliwiający sterowanie komputerem bez użycia mięśni. Jego działanie opiera się na użyciu elektroencefalogru (EEG) – BCI to elektryczny ślad myśli, rejestrowany z powierzchni głowy za pomocą bezprzewodowego wzmacniacza opartego o elektrody wodne (https://braintech.pl/hardware/#headset-eeg​). Na stanowisku będzie można wypróbować podstawowe interfejsy mózg-komputer oparte na dwóch paradygmatach: * potencjał wywołany P300 – komunikacja oparta na zliczaniu pojawiających się bodźców i detekcję dodatniego wychylenia potencjału po czasie około 300 ms od prezentacji bodźca. * wzrokowe potencjały wywołane stanu ustalonego (SSVEP) –pojawiają się w EEG, kiedy użytkownik koncentruje swoją uwagę na bodźcu wzrokowym migającym ze stałą częstością. Powoduje to wzrost mocy EEG w częstości odpowiadającej częstości migania elementu. W tym interfejsie zostanie wykorzystane opracowane przez BrainTech urządzenie Blinker (https://braintech.pl/hardware/#blinker​), które jest zaawansowanym stymulatorem wzrokowym.

GutTeam

Zespół GutTeam prowadzi w Centrum Badań Neuropoznawczych na Uniwersytecie SWPS badania dotyczące relacji między mikrobiotą jelitową a mózgiem. Podczas tegorocznego Dnia Mózgu zespół będzie promować swoje nowe badanie opowiadając odwiedzającym o tym, czym jest nasza mikrobiota jelitowa i dlaczego jest ważna dla funkcjonowania mózgu. – Chcemy opowiadać o tym, jakie znaczenie dla rozwoju nauki w tej dziedzinie mają badania PCR (sekwencjonowanie genetyczne), które zamierzamy wykorzystać w naszym badaniu. Podczas Dnia Mózgu 2020 podzielimy się wskazówkami, jak na co dzień dbać o kondycję swojej mikrobioty jelitowej. Na stanowisku będą dostępne ulotki na temat naszego badania oraz materiały edukacyjne – mówi GutTeam.

HumanTech i humanoidalny robot Pepper

Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech  Uniwersytetu SWPS zaprezentuje robota humanoidalnego Pepper. Na stanowisku każdy będzie mógł porozmawiaż z robotem i zrobić sobie z nim zdjęcie. Będzie można również dowiedzieć się, jakie badania w obszarze Human-Robot-Interaction prowadzi HumanTech. Zapraszamy każdego, kto chce też posłuchać o związkach psychologii z najnowszymi technologiami. Ponadto Centrum będzie promować serie wykładów otwartych prowadzonych w ramach projektu HumanTech Meetings.

mozg 2016 03a

mozg 2016 01

mozg 2016 02

mozg 2016 04

Wykłady

Mikrobiom jelitowy a mózg

Badania z ostatnich lat wskazują na niebagatelny wpływ mikrobioty jelitowej na organizm, a co więcej – na mózg. Nowopoznane szlaki komunikacji między bakteriami jelitowymi i mózgiem pozwalają wnioskować, że mogą one regulować procesy psychiczne i zachowanie. Wiemy już, że mikrobiota jelitowa odgrywa szczególną rolę w zaburzeniach lękowych i depresyjnych. Zaobserwowano również pewne związki mikrobioty z chorobami neurorozwojowymi i neurodegeneracyjnymi. Podczas wykładu przedstawione zostaną najnowsze doniesienia naukowe na temat wpływu mikrobioty jelitowej na ośrodkowy układ nerwowy.

258 Katarzyna Kuć

dr Katarzyna Kuć – adiunkt w Katedrze Psychologii Biologicznej i Behawioralnej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych zdobyła w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kierowniczka Laboratorium GutTeam w Centrum Badań Neuropoznawczych Uniwersytetu SWPS, w którym wraz ze swoim zespołem pracuje nad dwoma projektami badawczymi. Pierwszy dotyczy wpływu przeszczepów mikrobioty jelitowej na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne pacjentów. Drugi skupia się na związkach między nawykami żywieniowymi, mikrobiotą i funkcjonowaniem poznawczym.

O badaniach neuronalnych mechanizmów świadomości

Podczas wykładu postaram się przybliżyć nurt badań mający na celu zidentyfikowanie biologicznych mechanizmów świadomości. Opowiem także o prowadzonych obecnie w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu im. Nenckiego badaniach dotyczących świadomego i nieświadomego (podprogowego) przetwarzania bodźców wzrokowych. 

bola

dr Michał Bola – adiunkt w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS (2011), doktorat obronił na Uniwersytecie w Magdeburgu (2015). Odbywał krótkie staże na Uniwersytecie Sussex oraz na Uniwersytecie w Genewie. Laureat stypendium FNP Start i Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Obecnie kieruje projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i MNiSW. Jest członkiem europejskiej sieci COST The Neural Architecture of Consciousness. W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką świadomości i jej neuronalnych podstaw. Prowadzi badania dotyczące podprogowego przetwarzania bodźców oraz relacji świadomości z procesami poznawczymi, takimi jak uwaga i pamięć robocza.

Uczenie maszynowe w wykrywaniu schizofrenii na podstawie wypowiedzi tekstowych

Czy komputery są w stanie rozpoznawać schizofrenie równie skutecznie jak psychiatrzy? Czy stan pacjenta można monitorować na odległość? Wraz z rozwojem metod NLP (przetwarzania języka naturalnego) i uczenia maszynowego przybywa obiektywnych narzędzi przydatnych w diagnostyce i monitorowaniu stanu pacjentów cierpiących na różne choroby i zaburzenia psychiczne. Podczas wykładu omówimy modele głębokiego uczenia maszynowego wykorzystywane w wykrywaniu formalnych zaburzeń myślenia (jednego z głównych objawów schizofrenii) na podstawie tekstu. Opowiemy o naszych badaniach, w których porównywaliśmy skuteczność metod komputerowych z ocenami psychiatry. Poruszymy również problematykę przyszłości metod komputerowych w psychiatrii.

sarzyńska-wawer

dr Justyna Sarzyńska-Wawer – adiunkt w Pracowni Psycholingwistyki i Psychologii Poznawczej w Instytucie Psychologii PAN. Kierownik i wykonawca w grantach dotyczących podstawowych procesów poznawczych oraz neuronalnych i poznawczych korelatów kłamania. Obecnie prowadzi badania nad wykrywaniem kłamania poprzez automatyczną analizę tekstu i użyciem metod uczenia maszynowego w diagnozowaniu chorób psychicznych. Pracę naukową łączy z terapeutyczną (w nurcie poznawczo-behawioralnym).

wawer

dr inż. Aleksander Wawer – adiunkt w Zespole Inżynierii Lingwistycznej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Pracuje również w laboratorium Text Mining w Samsung R&D Poland, gdzie zajmuje się praktycznymi implementacjami technologii językowych. Jego zainteresowania i wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmują przetwarzanie języka naturalnego (NLP), zarówno składniowe, jak i semantyczne. Jest zafascynowany głębokim uczeniem maszynowym i wielowarstwowymi sieciami neuronowymi oraz ich zastosowaniami w analizie wydźwięku (sentiment analysis), wykrywaniu fake newsów oraz w szeroko pojętej psychologii i psychiatrii.

Przyczajony tygrys wykryty błąd – czyli jak mózg radzi sobie z niepewnością i popełnianiem błędów oraz dlaczego czasem sobie nie radzi

W sytuacji niepewności w układzie nerwowym zachodzą procesy, które mają na celu obniżenie ryzyka negatywnych zdarzeń. Gdy mechanizmy zapobiegawcze zawodzą, popełniany jest przez nas błąd. W optymalnym przypadku błąd jest wykrywany, a mózg czyni starania, by ten błąd się nie powtórzył.

Na wykładzie, przy użyciu kilku wziętych z życia przykładów, zostanie przedstawiony ten dynamiczny proces. Uczestnicy będą mogli przekonać się, jak działa układ nerwowy osób, które nie radzą sobie z utrzymaniem optymalnej gotowości w sytuacji niepewności oraz z wykrywaniem i korygowaniem błędów. Dysfunkcje te zostaną opisane na przykładzie przypadków osób borykających się z deficytami uwagi i zaburzeniami samoregulacji.

jaroslaw michalowski

dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz kierownik Laboratorium Neuronauki Emocji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce neuronalnych korelatów doświadczeń emocjonalnych oraz relacjach pomiędzy emocjami i procesami poznawczymi. Jest certyfikowanym terapeutą i superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) oraz terapeutą schematów. Pomaga pacjentom z nerwicami, zaburzeniami lękowymi, depresją i trudnościami w relacjach.

Organizatorzy

Koło NeuroPsyche Uniwersytetu SWPS

Termin i miejsce

7 marca 2020 r. (sobota), godz. 11.00–18.15, sale: S303, S304, S305
Uniwersytet SWPS w Warszawie, Chodakowska 19/31

Kontakt

e-mail: kolo.neuronauki@swps.edu.pl

Aktualności

UNIWERSYTET SWPS 19-03-2021

Trener grupy – jak zostać dziś dobrym szkoleniowcem?

Bycie trenerem to zajęcie przyszłości. Droga do tego zawodu bywa kręta, ale nawet mimo kryzysu spowodowanego przez pandemię zapotrzebowanie na szkolenia i szkoleniowców jest dziś bardzo duże. Chcemy lepiej wiedzieć...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 24-03-2021

Riga Graduate School of Law partnerem Uniwersytetu SWPS

Nieustannie rozwijamy bazę dydaktyczną i naukową naszych studiów prawniczych, podejmując różnorodne działania wspólnie z zagranicznymi instytucjami, partnerami czy będąc członkami międzynarodowych stowarzyszeń. Do grona partnerów dołączyła właśnie łotewska Riga Graduate...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 29-03-2021

Prof. Adam Szpaderski Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Strategicznego NOSPR

Ekspercka wiedza naszych naukowców znajduje zastosowanie w bardzo różnych dziedzinach życia. Profesor Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, został powołany do pełnienia funkcji Pełnomocnika Dyrektora...

Czytaj więcej

Nowości wydawnicze 29-03-2021

Teoria i praktyka projektowania (komunikacji). (Re)design designu

W publikacji „Teoria i praktyka projektowania (komunikacji). (Re)design designu” dr. Mariusza Wszołka z Grafiki Uniwersytetu SWPS możemy odnaleźć pomysły na przeprojektowanie projektowania. Mimo że design rozumiany jest w tej książce jako proces rozwiązywania...

Czytaj więcej

Nowości wydawnicze 01-04-2021

Maria Kornatowska. Tom 4 serii Polscy Krytycy Filmowi

Maria Kornatowska doskonale czuła ducha czasu, wychwytywała zmiany społeczne i obyczajowe, świetnie orientowała się we współczesnym życiu artystycznym, ale przede wszystkim wierzyła w kino, w jego magię i sztukę obrazu...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 13-04-2021

Masz Prawo – seria spotkań dla licealistów

Chcesz się dowiedzieć, czego możesz się nauczyć w trakcie studiów prawniczych? Dołącz do 4 bezpłatnych spotkań online organizowanych i prowadzonych przez studentów Prawa należących do Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS. Podczas webinarów...

Czytaj więcej

Konferencje 14-04-2021

Międzynarodowa konferencja Cybersecurity threats – COVID-19 and disinformation

Razem z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Akademickim Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej zapraszamy na międzynarodową konferencję online pt. „Cybersecurity threats – COVID-19 and...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 14-04-2021

Kółko Życie Publiczne

Ciekawią cię dzisiejsze problemy społeczno-polityczne, sprawy klimatu czy kwestie wyboru swojej drogi zawodowej? Myślisz o tym, jak można zmienić świat na lepsze i starasz się mieć wpływ na najbliższe otoczenie?...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 15-04-2021

HumanTech Meetings: Współczesne technologie a stare i nowe ludzkie zmysły

Człowiek poznaje świat za pomocą zmysłów. Bywa, że nowe technologie ograniczają nam doświadczenia sensoryczne, np. zamiast bezpośrednio czuć wszystkimi zmysłami bycie wśród natury, mamy z nią „kontakt” jedynie przez ekran...

Czytaj więcej

Webinar 19-04-2021

Miliony od Facebooka: czy podatek cyfrowy ma sens?

Od wielu lat korporacje międzynarodowe, w tym Google, Amazon, Facebook czy Apple, minimalizują obciążenia podatkowe, wykorzystując swoje międzynarodowe struktury. Działają na podstawie różnych jurysdykcji podatkowych i korzystają z postanowień wielu...

Czytaj więcej

Konferencje 30-04-2021

11. międzynarodowa konferencja polsko-hiszpańska organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS

Zapraszamy na 11. międzynarodową konferencję polsko-hiszpańską (11th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition) organizowaną przez Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Castellon de la...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2021

Dziecko dla systemu czy system dla dziecka? Perspektywy środowiskowego modelu wsparcia w kryzysie ps…

Z roku na rok coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Kondycja systemu opieki psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej w Polsce jest w stanie krytycznym i niewątpliwie...

Czytaj więcej

Konferencje 15-06-2021

XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Celem kolokwiów jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz...

Czytaj więcej