hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Profesora Tadeusza Gałkowskiego, pioniera psychologii rehabilitacyjnej w Polsce. Odszedł wybitny naukowiec, nauczyciel i mentor wielu pokoleń psychologów, audiofonologów i surdopedagogów, człowiek zaangażowany w pracę na rzecz potrzebujących. Rodzinie, przyjaciołom i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

Pożegnanie Profesora Tadeusza Gałkowskiego

29 lipca 2020 roku nad ranem zmarł Profesor Tadeusz Gałkowski. Odszedł pionier psychologii rehabilitacyjnej w Polsce. Założyciel i prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Współautor opublikowanej w 2012 roku (z inicjatywy Światowej Organizacji Autyzmu) Karty Praw Osób z Autyzmem. Patron naukowy i przewodniczący Polskiego Komitetu Audiofonologii. Wybitny znawca sytuacji osób głuchych i niestrudzony inicjator działań służących wspomaganiu ich aktywności. Autor wielu publikacji z zakresu psychologicznej opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinami.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w roku 1957. Pracę doktorską obronił na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitował się w roku 1974 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W roku 1983 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Utrzymywał ożywione kontakty z badaczami z różnych krajów. W latach 1982–1991 był członkiem Europejskiej Rady Regionalnej Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Współpracował przez wiele lat z Narodowym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) we Francji oraz z Ośrodkiem Badań Głuchych w Wielkiej Brytanii. W kraju prowadził wykłady i seminaria oraz kierował projektami naukowymi na wielu uczelniach. Przez ponad trzydzieści lat (do czasu przejścia na emeryturę) pracował na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005–2008 był prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przez ostatnie lata związany z Uniwersytetem SWPS. W naszej uczelni na Wydziale Psychologii kierował Katedrą Psychologii Rozwoju i Edukacji. Był gorącym orędownikiem i patronem powstającej specjalizacji psychologii edukacyjnej.

Trudno uwierzyć, że nie ma wśród nas wybitnego Uczonego i Nauczyciela, Mentora dla wielu pokoleń psychologów, audiofonologów i surdopedagogów, Człowieka zawsze zabieganego, zaangażowanego w prace na rzecz potrzebujących pomocy. Programy badawcze, którymi kierował, miały na celu wspomaganie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i niesienie pomocy dorosłym z różnymi niepełnosprawnościami. Był konsultantem w zakresie tej problematyki w resortach Edukacji, Zdrowia oraz w organizacjach pozarządowych.

prof. dr hab. Barbara Bokus

W Uniwersytecie SWPS na seminariach magisterskich i seminariach dla doktorantów powstawały pod Jego kierunkiem unikalne projekty terapeutyczne dla osób z autyzmem czy dla osób głuchych i niedosłyszących. Jakże trudno będzie znaleźć teraz opiekunów prac, które jeszcze nie zostały ukończone. Profesor łączył bowiem w szczególny sposób pasję badawczą, doświadczenie praktyczne oraz postawę zaangażowanego społecznika. Profesor Tadeusz Gałkowski zabiegał o pomoc dla studentów i doktorantów, których trudności życiowe w czasie zajęć poznawał. Wiemy, że fundował im prywatne stypendia. Był Człowiekiem niezwykle oddanym swoim uczniom i współpracownikom. Był wsparciem dla wielu z nas. Ktoś w Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji (obecnie: Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji) powiedział, że Profesor „składa się z samej dobroci i życzliwości”. I takiego właśnie Profesora zapamiętamy.

prof. dr hab. Barbara Bokus

Aktualności

Aktualności z Wrocławia 28-05-2020

Prezydent Wrocławia docenia nasz Uniwersytet za inicjatywy podejmowane w związku z pandemią

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przekazał prof. Romanowi Cieślakowi, Rektorowi Uniwersytetu SWPS, specjalne podziękowania za inicjatywy podejmowane przez naszą uczelnię podczas pandemii. Szczególne podziękowania zostały skierowane do kadry dydaktycznej za: stworzenie cyklu otwartych...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 03-06-2020

Badanie: Współczucie i odpornośc w czasach pandemii

Świat zmaga się z pandemią koronawirusa od grudnia 2019 r. Wirus, który w szybkim tempie rozprzestrzenił się na całym świecie, wpłynął na życie wielu ludzi (bezpośrednio lub pośrednio). Już sam...

Czytaj więcej

Sukcesy 08-06-2020

Nasze studia prawnicze przygotowują do egzaminów na aplikacje

Absolwenci studiów prawniczych często nie są odpowiednio przygotowani do zawodu. Zdanie egzaminu na aplikacje prawnicze to również nie lada wyzwanie – wymaga nie tylko wiedzy, ale też praktycznych umiejętności rozwiązywania...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 15-06-2020

Med-Stres SOS – program online na pomoc służbie zdrowia

Każdego dnia walczą o życie tysięcy ludzi w Polsce, godzinami pracują w stanie stałego zagrożenia i pod wpływem silnych emocji. Nie widzą swoich bliskich, często brakuje im nie tylko środków...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 29-06-2020

Wydział Prawa na 2. miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej" wśród uczelni niepublicznych

Jesteśmy w ścisłej czołówce! W IX edycji Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2020 roku Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie zajął 2. miejsce wśród wszystkich jednostek uczelni niepublicznych w...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 02-07-2020

Zmiana formatu zajęć w październiku 2020

Zaspokajanie potrzeb studentów i konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa skutkują tym, że wiele uniwersytetów uruchomiło zajęcia online. Mimo złagodzenia ograniczeń nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja jesienią...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 20-07-2020

Odchudzaj się online z programem „Wybieramy Zdrowie” – weź udział w badaniu

Nadmierna masa ciała jest poważnym problem zdrowotnym i ekonomicznym, który przynosi duże negatywne konsekwencje społeczne i gospodarcze. Zespół badaczy pod kierownictwem dr Dominiki Kwaśnickiej z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu wykorzystuje...

Czytaj więcej

Sukcesy 24-07-2020

Wysokie zarobki absolwentów Prawa – 1. miejsce w rankingu MNiSW

Pierwsze miejsce w corocznym Monitoringu Losów Absolwentów MNiSW wśród studiów prawniczych oznacza, że nasza uczelnia bardzo dobrze przygotowuje przyszłych prawników do wejścia na rynek pracy. Adepci prawa Uniwersytetu SWPS szybko...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 27-07-2020

Uniwersytet SWPS partnerem Digital Shapers 2020

Digital Shapers wyróżnia osobowości świata cyfrowego i nowych technologii – ludzi, którzy mają ponadprzeciętny wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w naszym kraju. Jako partnerzy Digital Shapers 2020 chcemy promować kompetencje...

Czytaj więcej

Sukcesy 27-07-2020

Najlepszy start zawodowy absolwentów Psychologii

Osoby, które ukończyły Psychologię na Uniwersytecie SWPS, bardzo szybko znajdują pracę po studiach i otrzymują najwyższe wynagrodzenie spośród wszystkich absolwentów tego kierunku w Polsce. Wyniki Monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) przeprowadzonego na...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 30-07-2020

Media w czasach zarazy – projekt studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Czy pandemia koronawirusa wpłynęła na to, jakie filmy oraz książki wybierają młodzi ludzie? Dlaczego w trakcie przymusowej izolacji chętnie oglądali klasyczne kino z Marilyn Monroe czy Audrey Hupburn? Czy „Dżuma”...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 30-07-2020

Pożegnanie Profesora Tadeusza Gałkowskiego (1936–2020)

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Profesora Tadeusza Gałkowskiego, pioniera psychologii rehabilitacyjnej w Polsce. Odszedł wybitny naukowiec, nauczyciel i mentor wielu pokoleń psychologów, audiofonologów i surdopedagogów, człowiek zaangażowany...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 05-08-2020

Pożegnanie Nauczyciela i Przyjaciela

Śmierć Profesora Jana Strelaua wywołała smutek i pozostawiła pustkę u jego licznych uczniów, a także byłych współpracowników oraz przyjaciół. W ostatnim okresie wyraźnie tracił swoją energię, którą wcześniej imponował, przetwarzając...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 06-08-2020

Szkoła Trenerów Uniwersytetu SWPS – pierwsza w Polsce modułowa propozycja dla szkoleniowców

Nauka jest sprzymierzeńcem każdego profesjonalnego trenera, dlatego powstała Szkoła Trenerów Uniwersytetu SWPS. To pierwsza w Polsce prawdziwie modułowa propozycja kształcenia skierowna zarówno do przyszłych, początkujących, jak i doświadczonych trenerów. Obszarów...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 06-08-2020

Jana Strelau – Nauczyciel, Mentor, Mistrz

Z głębokim żalem i niewymownym smutkiem żegnamy Profesora Jana Strelaua, nestora polskiej psychologii należącego do światowego grona najwybitniejszych przedstawicieli psychologii różnic indywidualnych. Był niekwestionowany autorytetem w swojej dziedzinie; niezwykle pracowitym...

Czytaj więcej

Webinar 10-08-2020

Drzwi Otwarte Online – ABC kandydata

Psychologia, Prawo, Zarządzanie, a może Wzornictwo, Grafika, filologie obce, Dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W 5 miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Online 11-08-2020

Branża kreatywna online. Wyzwania nowej rzeczywistości – Paulina Kisiel (Gdynia Design Days)

Branża kreatywna zawsze żyła spotkaniami i wydarzeniami, podczas których można było nie tylko nawiązywać i budować relacje z innymi projektantami i firmami, ale też doświadczać i testować nowe produkty, rozwiązania...

Czytaj więcej