hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Profesora Tadeusza Gałkowskiego, pioniera psychologii rehabilitacyjnej w Polsce. Odszedł wybitny naukowiec, nauczyciel i mentor wielu pokoleń psychologów, audiofonologów i surdopedagogów, człowiek zaangażowany w pracę na rzecz potrzebujących. Rodzinie, przyjaciołom i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

Pożegnanie Profesora Tadeusza Gałkowskiego

29 lipca 2020 roku nad ranem zmarł Profesor Tadeusz Gałkowski. Odszedł pionier psychologii rehabilitacyjnej w Polsce. Założyciel i prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Współautor opublikowanej w 2012 roku (z inicjatywy Światowej Organizacji Autyzmu) Karty Praw Osób z Autyzmem. Patron naukowy i przewodniczący Polskiego Komitetu Audiofonologii. Wybitny znawca sytuacji osób głuchych i niestrudzony inicjator działań służących wspomaganiu ich aktywności. Autor wielu publikacji z zakresu psychologicznej opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinami.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w roku 1957. Pracę doktorską obronił na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitował się w roku 1974 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W roku 1983 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Utrzymywał ożywione kontakty z badaczami z różnych krajów. W latach 1982–1991 był członkiem Europejskiej Rady Regionalnej Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Współpracował przez wiele lat z Narodowym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) we Francji oraz z Ośrodkiem Badań Głuchych w Wielkiej Brytanii. W kraju prowadził wykłady i seminaria oraz kierował projektami naukowymi na wielu uczelniach. Przez ponad trzydzieści lat (do czasu przejścia na emeryturę) pracował na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005–2008 był prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przez ostatnie lata związany z Uniwersytetem SWPS. W naszej uczelni na Wydziale Psychologii kierował Katedrą Psychologii Rozwoju i Edukacji. Był gorącym orędownikiem i patronem powstającej specjalizacji psychologii edukacyjnej.

Trudno uwierzyć, że nie ma wśród nas wybitnego Uczonego i Nauczyciela, Mentora dla wielu pokoleń psychologów, audiofonologów i surdopedagogów, Człowieka zawsze zabieganego, zaangażowanego w prace na rzecz potrzebujących pomocy. Programy badawcze, którymi kierował, miały na celu wspomaganie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i niesienie pomocy dorosłym z różnymi niepełnosprawnościami. Był konsultantem w zakresie tej problematyki w resortach Edukacji, Zdrowia oraz w organizacjach pozarządowych.

prof. dr hab. Barbara Bokus

W Uniwersytecie SWPS na seminariach magisterskich i seminariach dla doktorantów powstawały pod Jego kierunkiem unikalne projekty terapeutyczne dla osób z autyzmem czy dla osób głuchych i niedosłyszących. Jakże trudno będzie znaleźć teraz opiekunów prac, które jeszcze nie zostały ukończone. Profesor łączył bowiem w szczególny sposób pasję badawczą, doświadczenie praktyczne oraz postawę zaangażowanego społecznika. Profesor Tadeusz Gałkowski zabiegał o pomoc dla studentów i doktorantów, których trudności życiowe w czasie zajęć poznawał. Wiemy, że fundował im prywatne stypendia. Był Człowiekiem niezwykle oddanym swoim uczniom i współpracownikom. Był wsparciem dla wielu z nas. Ktoś w Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji (obecnie: Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji) powiedział, że Profesor „składa się z samej dobroci i życzliwości”. I takiego właśnie Profesora zapamiętamy.

prof. dr hab. Barbara Bokus

Aktualności

Sukcesy 21-12-2020

Uniwersytet SWPS to najchętniej wybierana uczelnia niepubliczna w Polsce

Wiemy, jak ważnym krokiem w życiu człowieka jest wybór studiów, które rozwiną nasze zainteresowania, utorują drogę do wymarzonego zawodu, a także przyczynią się do rozwoju osobistego i intelektualnego. Dlatego nieustannie...

Czytaj więcej

Badania 21-12-2020

Ilu jest artystów w Polsce? Pionierskie badania naukowców z Uniwersytetu SWPS

Światło dzienne ujrzała właśnie publikacja „Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce”, pierwszy w powojennych dziejach kraju raport z badań, który wykazuje liczebność czynnego zawodowo środowiska artystycznego, a także...

Czytaj więcej

Sukcesy 08-01-2021

Nasz student ze stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Z dumą obserwujemy obserwujemy sukcesy naukowe naszych studentów. Jeden z nich, Aleksander Hyżorek z poznańskiego Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS, został laureatem stypendium pierwszego stopnia Marszałka Województwa Wielkopolskiego. To...

Czytaj więcej

Sukcesy 13-01-2021

Uniwersytet SWPS „Top Marką” wśród prywatnych uczelni w Polsce

W największym na polskim rynku rankingu medialności brandów „Top Marka” sporządzonym przez magazyn „Press” i „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” Uniwersytet SWPS zajął wysokie 6. miejsce w kategorii uczelni wyższych w Polsce...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 14-01-2021

Przemoc rówieśnicza wśród dzieci i młodzieży – zjawisko, które można zwalczyć za pomocą aplikacji mo…

Co trzecie dziecko w wieku szkolnym doświadcza przemocy rówieśniczej. Agresja fizyczna, przemoc psychiczna, a także cyberprzemoc to powszechne zjawiska wśród młodych osób. Sytuacja jest o tyle trudna, że ofiary niechętnie...

Czytaj więcej

Online 20-01-2021

Rozmowy z Liderami: Monika Rajska-Wolińska (Colliers International)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę...

Czytaj więcej

Online 21-01-2021

Moda na vintage – o biznesie w branży kreatywnej

Pan Tu Nie Stał to marka, o której słyszał chyba każdy w Polsce. Często zapomniane lub staromodne słowa na koszulkach, lokalna produkcja, sentymentalne nawiązania do lat 80., 90. i designu...

Czytaj więcej

Online 26-01-2021

Hiperseksualność. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od seksu?

Seksoholizm – na to zaburzenie cierpi nawet od 2 do 4 proc. ludzi na świecie. Czym jest hiperseksualność? Jak objawia się w codziennym życiu? Co jest przyczyną seksualnego uzależnienia? Jaką rolę...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 28-01-2021

Praca zdalna: korzyści i ryzyko – spotkanie online

Spotkanie poświęcone będzie problematyce pracy zdalnej, wyzwaniom oraz korzyściom z nią związanymi. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego naszej uczelni. Wyjątkowym elementem spotkania będzie godzinny wykład uznanego...

Czytaj więcej

Online 29-01-2021

Edukacja w branży kreatywnej. Czy można ją zaprojektować?

Podczas spotkania z projektantem graficznym Filipem Zagórskim skupimy się przede wszystkim na edukacji projektantów w Polsce. Filip – wieloletni wykładowca na licznych uniwersytetach na świecie i koordynator Communication Design w...

Czytaj więcej

Webinar 02-02-2021

Korea Południowa: polityka, media i społeczeństwo obywatelskie

Od czasu tragedii promu Sewol (2014) i masowych protestów świec (2016/2017) Republika Korei przechodzi polityczną i społeczną metamorfozę. Na przekór światowym trendom zmiany idą w kierunku wzmocnienia demokracji i transparentności...

Czytaj więcej

Online 02-02-2021

Efektywność a praca zdalna. Jak motywować zespół?

Praca zdalna to nowa rzeczywistość zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wielu widzi w niej szansę na poprawienie efektywności, inni natomiast obawiają się spadku motywacji i nie są gotowi na taką...

Czytaj więcej

Konferencje 06-02-2021

Seksualność i poczucie winy

Seksualność i poczucie winy są jednymi z podstawowych tematów psychoterapii. Ale czy znajdują odpowiednie miejsce w refleksjach terapeutów rodzinnych i małżeńskich? Jak rodzice przeżywają seksualność swoich dzieci? Jak dzieci...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 09-02-2021

Kółko Dziennikarskie

Zastanawiasz się, czy studia dziennikarskie są dla ciebie? Interesujesz się tym, co się dzieje na świecie? Lubisz dociekać, jak wygląda rzeczywistość i chcesz mówić o tym głośno? A może chciałbyś...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 17-02-2021

Kółko Graficzne

Zastanawiasz się, czy Grafika to studia dla ciebie? Lubisz projektować, masz głowę pełną pomysłów i szukasz sposobów, by to wyrazić? Dołącz do 4 otwartych spotkań online z obszaru grafiki i...

Czytaj więcej

Konferencje 15-06-2021

XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Celem kolokwiów jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz...

Czytaj więcej