hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. reguluje postępowanie wobec osób po odbyciu kary więzienia cierpiących na zaburzenia psychiczne i stwarzających zagrożenie dla życia czy zdrowia innych. Wspominany akt prawny dał podstawę do stworzenia Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Aby sąd mógł uznać osadzonego za niebezpiecznego dla społeczeństwa, musi posiadać opinie biegłych psychologów, seksuologów i psychiatrów. Na odpowiednie zaopiniowanie czeka się niekiedy bardzo długo. KOZZD z powodu przeludnienia zamknął przyjęcia, a osoby, które zostały tam umieszczone w trybie zabezpieczenia cywilnego, nie powinny tam przebywać. Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 9 marca 2021 r. (III CZP 89/19) przesądziła, że jest to niedopuszczalna podstawa prawna. 

Co mogłoby pomóc w poprawie obecnie istniejącego systemu opiniowania? Czy często się zdarza pozbawianie wolności po odbyciu kary osób, które do Ośrodka nie powinny trafić? Co mogłoby pomóc w poprawie obecnego systemu? Dr Ewa Dawidziuk, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, będzie o tym rozmawiać z Agnieszką Welento-Nowacką – biegłą psychiatrą, Agatą Kowalską – biegłą psycholog oraz Marcinem Borowskim – biegłym psychologiem i seksuologiem.

Zapraszamy do zapisów przez formularz zgłoszeniowy. Link do spotkania za pośrednictwem Zooma uczestnicy otrzymają mailowo.

23 marca 2021 r.
18.00–20.00
online

Eksperci

Agata Kowalska

Agata Kowalska – psycholog kliniczny diagnosta. Od 2012 r. pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Ukończyła całościowe szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej. Sporządza opinie psychologiczne na potrzeby sądów, prokuratur i organów ścigania. Od 2016 r. jest biegłym z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu seksuologii klinicznej. Jako wykładowca w Uniwersytecie SWPS prowadziła m.in. moduł z klinicznej diagnozy psychologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, uczestniczy w konferencjach tematycznie związanych z zawodem, niekiedy jako prelegent. Doświadczenie opiniodawcze zdobywała głównie w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.

Agnieszka Welento-Nowacka

Agnieszka Welento-Nowacka – lekarz medycyny, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, związana z psychiatrią od 16 lat. Od 8 lat kieruje Oddziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Jest jedną z pierwszych osób wdrażających i używających w Polsce Ustrukturyzowanej Profesjonalnej Oceny Ryzyka Przemocy oraz opartych na tej metodzie narzędzi HCR20 v3 i SAPROF. Bierze udział w badaniach naukowych, mających na celu określenie użyteczności powyższych narzędzi w psychiatrii sądowej i więziennictwie. Ocena prawdopodobieństwa popełnienia czynów z użyciem przemocy jest tematem jej przewodu doktorskiego. Posiada również doświadczenie psychoterapeutyczne, które zdobyła pracując przez 6 lat na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości oraz odbywając szkolenia psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Jako lekarz styka się na co dzień z problemami dotyczącymi wykonywania środków zabezpieczających w Polsce i stara się podejmować działania mogące poprawić funkcjonowanie psychiatrii sądowej w Polsce. Opiniuje jako biegły psychiatra w sprawach karnych, cywilnych i na rzecz Ustawy z 22 listopada 2013 roku. Wielokrotnie brała udział w konferencjach dotyczących zagadnień związanych z tą ustawą, jest autorką rozdziału dotyczącego roli biegłego psychiatry w monografii „Izolacja sprawców przestępstw uznanych za niebezpiecznych dla społeczeństwa”.

Marcin Borowski

Marcin Borowski – psycholog, certyfikowany seksuolog EFS (European Federation of Sexology) i ESSM (European Society of Sexual Medicine), członek European Society of Sexual Medicine i Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej w SWPS. Abiturient czteroletniego studium psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. ukończył także szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych. Posiada tytuł „EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist (ECPS)”. Pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, wcześniej także w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także poradni zdrowia psychicznego jako psycholog i seksuolog. Na różnych uczelniach (Uniwersytet SWPS, Akademia Pedagoiki Specjalnej) prowadził wykłady z zakresu diagnozy psychologicznej i seksuologicznej oraz opiniowania sądowo-psychologicznego i sądowo-seksuologicznego. Jest powoływany jako biegły z zakresu psychologii oraz seksuologii, w tym charakterze bierze udział w postępowaniach karnych i cywilnych. Na potrzeby organów procesowych sporządził ponad tysiąc opinii sądowych. Specjalizuje się w diagnozie klinicznej psychologicznej i seksuologicznej, terapii seksualnej. Uczestnik i prelegent wielu konferencji psychiatrycznych i seksuologicznych.

Prowadząca

Ewa Dawidziuk

dr Ewa Dawidziuk – adiunkt w Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS, specjalizuje się w prawie karnym wykonawczym. Zajmuje się funkcjonowaniem różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności, w tym izolacją postpenalną, oddziałami psychiatrii sądowej, placówkami dla nieletnich i jednostkami penitencjarnymi. Jedna z redaktorek monografii „Izolacja sprawców przestępstw uznanych za niebezpiecznych dla społeczeństwa” wydanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w 2020 r. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia w module prawa osób pozbawionych wolności.

Termin i miejsce

23 marca 2021 r., godz. 18.00–20.00
online

Kontakt

dr Ewa Dawidziuk
e-mail: edawidziuk@swps.edu.pl

Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Warszawa Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Wrocław Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo w biznesie

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej
 

Aktualności

UNIWERSYTET SWPS 31-05-2021

Szkoła letnia – służba zdrowia, polityka, społeczeństwo, technologie

Wszystkich studentów naszego Uniwersytetu zapraszamy do udziału w Szkole letniej poświęconej niezwykle ważnemu dziś zagadnieniu dla każdego kraju, jakim jest pandemia COVID-19. Zmieniła ona życie praktycznie całej ludzkości, która musi...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 02-06-2021

Grafika ma już 10 lat!

Już od dekady działa Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, która prowadzi nowatorskie, praktyczne studia projektowe na styku szeroko pojętej grafiki, komunikacji wizualnej i społecznej. „Obchodzimy wspaniały jubileusz, na który...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 07-06-2021

Pismo Prywatne – inicjatywa studentów Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

Studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu od 2016 r. tworzą Pismo Prywatne – internetowy magazyn, w którym możemy przeczytać felietony, reportaże czy wywiady o tematyce związanej...

Czytaj więcej

Sukcesy 10-06-2021

Nagrody dla studentów Skandynawistyki na konferencji „Träffpunkten Poznań!”

Podczas Konferencji Młodych Polskich Skandynawistów „Träffpunkten Poznań!”, gdzie swoje projekty badawcze realizowane w ramach prac licencjackich i magisterskich przedstawiali studenci Skandynawistyki z całego kraju, doceniono wystąpienia młodych badaczy z naszego...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 10-06-2021

Eksperci School of Form uczestnikami europejskiego projektu ACCELERATE

Podczas pandemii koronawirusa szkoły i uniwersytety dość szybko przystosowały się do nauczania zdalnego online, jednak przedmioty wymagające zajęć praktycznych, nieodzowne w sektorze kreatywnym, znacznie ucierpiały. Program ACCELERATE to strategiczne partnerstwo...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 11-06-2021

Uniwersytet SWPS dołącza do Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych

Dezinformacja to już problem globalny. Borykają się z nim niemal wszystkie rozwinięte kraje świata. Dotyka obszarów od zdrowia po politykę, wyrządzając szkody całym społecznościom. Jest jak kameleon: wciąż przybiera nowe...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 11-06-2021

Prof. Mirosław Filiciak powołany do Grupy Ekspertów w organizacji Pan European Game Information

Z dumą informujemy, że prof. Mirosław Filiciak – kulturoznawca, badacz zjawisk związanych z internetem i grami komputerowymi, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Warszawie...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 13-06-2021

„In situ. Uczymy (się) zmiany”. Wystawa wykładowców i studentów Grafiki

„W obliczu różnych zmian i zwrotów charakterystycznych dla współczesnego świata interesujące stają się miejsca stałe. Miejsca posiadające jeśli nie realną, to symboliczną trwałość, dzięki której czerpiemy energię, inspirację, zapał do...

Czytaj więcej

Nowości wydawnicze 14-06-2021

Komentarz do Konstytucji RP. Art. 3

Publikacja autorstwa prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego, prof. Uniwersytetu SWPS z Wydziału Prawa w Warszawie zawiera komentarz przepisu definiującego terytorialny ustrój RP. Art. 3 dotyczy zasady unitarności państwa i określa Rzeczpospolitą...

Czytaj więcej

Sukcesy 16-06-2021

Uniwersytet SWPS w rankingu szanghajskim

Po raz kolejny pojawiliśmy się w Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, światowym rankingu uczelni przedstawiającym osiągnięcia w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych. Nasz uniwersytet znajduje się w trzeciej setce i...

Czytaj więcej

Sukcesy 16-06-2021

Projekty studentów Grafiki w kampanii Miasta Wrocław

Studenci Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu włączyli się w kolejną odsłonę akcji #WrocławZdalnieLokalnie, realizowanej przez Urząd Miasta Wrocławia. Natalia Fligiel, Joanna Kozołub, Emilia Pińczuk, Hanna Szymańska oraz Dominik Trubowicz przygotowali serię grafik zachęcających lokalnych przedsiębiorców...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 16-06-2021

Magdalena Tomaszewska-Bolałek po raz kolejny laureatką kulinarnych Oscarów

Odmienne kultury poznawać można na różne sposoby: poprzez odkrywanie zabytków, historii, literatury... albo dzięki kuchni. Magdalena Tomaszewska-Bolałek, orientalistka, badaczka kultury kulinarnej, kierowniczka Food Studies na Uniwersytecie SWPS, a także autorka...

Czytaj więcej

Webinar 18-06-2021

Współczesna literatura chińska – jak być twórcą w Państwie Środka?

Chiny są coraz bogatsze i bardziej nowoczesne, a jednocześnie coraz mniej wolne. Czy świat, w jakim nie ma anonimowości i każda wypowiedź prześwietlana jest przez najbardziej zaawansowane algorytmy cenzorskie, może...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 18-06-2021

Szkoła letnia LEAD-ME Summer Training School Warsaw 2021

Ośrodek Badań Okulograficznych Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają do wzięcia udziału w letniej szkole LEAD-ME Summer Training School Warsaw 2021. Zajęcia będą poświęcone zastosowaniom okulografii w badaniach nad dostępem...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 24-06-2021

HumanTech Meetings: Czy zapobiegniemy kolejnej fali infodemii? Nauka i technologia w walce z dezinfo…

Wirusowi koronawirusa SARS-CoV-2 od samego początku towarzyszy wirus społeczny – niezwykle groźna infodemia. Bez wątpienia to ona odpowiada za wzrost liczby ofiar. Wiele osób, które straciło życie, kierowało się informacjami...

Czytaj więcej

Online 28-06-2021

Projektowanie komunikacji marek etycznych i odpowiedzialnych społecznie

Idealny świat to taki, gdzie produkty rozwiązują ludzkie problemy, usługi mają na celu ułatwiać codzienne życie, przedmioty nie szkodzą środowisku, a nasze pieniądze trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Czy...

Czytaj więcej

Online 01-07-2021

Nagradzanie pracowników – co dziś działa, a co nie?

Nagradzanie pracowników to ważny element codziennego funkcjonowania organizacji, który ma bezpośredni wpływ na efekty wykonywanej pracy. Czego od pracodawcy oczekują dziś pracownicy? Czy pieniądze rzeczywiście nie są już wystarczającym motywatorem?...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 04-07-2021

Interkulturowy warsztat: Zmiana przez design. DESIGN AS PROTEST – co możeMY?

Zdarzenia ostatnich lat dostarczają wielu wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość. Jak możemy się w nie angażować? Jak strategicznie działać na rzecz zrównoważonej przyszłości, by zwracać uwagę na problemy współczesnego świata?...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 14-07-2021

Spotkanie z wrocławskim Wydziałem Psychologii

Niedługo rozpoczniesz studia na Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu lub dopiero planujesz dołączyć do naszej społeczności? Spotkaj się z naszą kadrą i poznaj, jak wyglądają studia w naszym kampusie –...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 28-07-2021

Akademia Innowacji – rozwiń swój pomysł na produkt lub usługę

Chcesz się nauczyć, jak tworzyć innowacyjne produkty lub usługi? A może masz już swój pomysł i chcesz go dopracować? Zgłoś się do Akademii Innowacji Uniwersytetu SWPS. Akademia jest programem organizowanym...

Czytaj więcej

Konferencje 22-11-2021

Ciemna liczba przestępstw – oblicza Dextera, czyli dyskusja nad sprawstwem, winą i karą

– Przysłowie indiańskie mówi o dwóch wilkach, które mamy w sobie – dobrego i złego. Czy od nas samych zależy, którego z nich pielęgnujemy? Czy nasze zachowanie jest wynikiem „wolnej...

Czytaj więcej