hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Pandemia koronawirusa zamknęła nas w domach, uniemożliwiła podróżowanie i ograniczyła kontakty międzyludzkie. Czy wpłynęła też na życie osób osadzonych i pracujących w jednostkach penitencjarnych w Polsce? Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Uniwersytetu SWPS serdecznie zaprasza na webinar poświęcony funkcjonowaniu jednostek penitencjarnych w czasie pandemii. Podczas spotkania porozmawiamy m.in. o dostępie osadzonych do pomocy prawnej i medycznej, bezpieczeństwie funkcjonariuszy i administracji więziennej oraz środkach zapobiegawczych stosowanych w jednostkach penitencjarnych.

Transmisja webinaru dostępna będzie na stronie Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego na Facebooku. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.

14 maja
18.00
online

Dlaczego warto

Przedmiotem webinaru będą rozważania na temat sytuacji w polskich jednostkach penitencjarnych w czasie pandemii koronawirusa. Zaproszeni do udziału w wydarzeniu goście, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z osadzonymi, funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz administracją więzienną, podzielą się z uczestnikami szeroką wiedzą oraz doświadczeniem w tym temacie. Opierając się na statystykach i własnych obserwacjach, opowiedzą o dostępie osadzonych do pomocy prawnej oraz medycznej, bezpieczeństwie funkcjonariuszy i administracji więziennej, częstotliwości zakażeń oraz środkach zapobiegawczych stosowanych w jednostkach penitencjarnych, a także o statystykach i harmonogramie szczepień osadzonych oraz pracowników aresztów i więzień. Poruszony zostanie także temat najbardziej uciążliwych ograniczeń, które spotkały więźniów w czasie pandemii. Podczas webinaru odbędzie się również debata odnosząca się do ewentualnych pozytywnych dla polskich jednostek penitencjarnych efektów tego okresu.

Prowadzącą webinar będzie Ewelina Dmochowska – członkini Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego.

Poruszane tematy

  • wpływ pandemii na funkcjonowanie zakładów karnych i aresztów śledczych,
  • ograniczenia wprowadzane w jednostkach penitencjarnych, które były najbardziej uciążliwe dla skazanych i tymczasowo osadzonych,
  • możliwe pozytywne skutki pandemii wpływające na funkcjonowanie tego rodzaju miejsc izolacji,
  • wpływ pandemii na funkcjonowanie więziennej służby zdrowia,
  • trudności, jakich doświadczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, adwokaci i radcowie prawni,
  • sprawy zgłaszane przez osoby pozbawione wolności oraz ich rodziny do instytucji praw człowieka.

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne

Działalność Koła koncentruje się na rozwoju naukowym i społecznym członków oraz edukacji w zakresie praw człowieka w dziedzinie prawa karnego wykonawczego i naukach około prawnokarnych. Opiekunem naukowym jest dr Ewa Dawidziuk. Przewodniczącą Koła jest Daisy Miriam Skrzypek.

Paneliści

dr Ewa Dawidziuk Uniwersytet SWPS

dr Ewa Dawidziuk – Prawnik. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się prawem karnym wykonawczym, funkcjonowaniem różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności (placówki dla nieletnich, KOZZD, oddziały psychiatrii sądowej, jednostki penitencjarne). Od 2007 r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym od 2015 r. dyrektor Zespołu do spraw wykonywania kar. W latach 2016–2020 koordynator i członek Zespołu ekspertów do spraw alimentów. Biogram »

mec. Michał Sykała

mec. Michał Sykała – Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2016 r. wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Białymstoku. Przewodniczy Komisji Praw Człowieka i Legislacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2020 r. został wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Koordynator obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Izbie Adwokackiej w Białymstoku, bierze udział w „Tygodniu Konstytucyjnym” W ramach wykonywanego zawodu świadczy przede wszystkim obronę i reprezentuje w postępowaniach karnych, w tym skarbowych, na etapie postępowań przygotowawczych, rozpoznawczych i kasacyjnych, a także karnych wykonawczych.

mec. Piotr Kubaszewski

mec. Piotr Kubaszewski – Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka; od 2015 r. koordynator Programu Interwencji Prawnej HFPC. Ekspert w zakresie prawa karnego, postępowań dyscyplinarnych, mechanizmów przeciwdziałania torturom oraz interwencji prawnej w obszarze praw człowieka.

mec. Katarzyna Dąbrowska

mec. Katarzyna Dąbrowska – Adwokat, partner w kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp.j. Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawem karnym z elementem transgranicznym, reprezentując zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. W swojej praktyce łączy szerokie doświadczenie w zakresie prawa karnego ze zdobytą w pierwszych latach aktywności zawodowej wiedzą z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz rozwiązywania sporów, w tym ADR. Wspiera klientów w dostosowywaniu się do zmieniających się uwarunkowań prawnych w świetle ryzyk związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, proponując rozwiązania mające na celu zmaksymalizowanie ochrony interesów prawnie chronionych przedsiębiorstwa w sytuacjach styku z organami państwa.

kpt. Piotr Patrzykowski

kpt. Piotr Patrzykowski – Funkcjonariusz Służby Więziennej, zastępca kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

st. szer. Daria Szukalska-Boduszek

st. szer. Daria Szukalska-Boduszek – Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła również psychokryminalistykę na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Funkcjonariusz Służby Więziennej, pracuje jako psycholog w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim. Jej zainteresowania to psychologia śledcza i profilowanie nieznanych sprawców przestępstw.

Termin i miejsce 

14 maja 2021 r. (piątek), godz. 18.00
online

 

 

Aktualności

UNIWERSYTET SWPS 31-05-2021

Szkoła letnia – służba zdrowia, polityka, społeczeństwo, technologie

Wszystkich studentów naszego Uniwersytetu zapraszamy do udziału w Szkole letniej poświęconej niezwykle ważnemu dziś zagadnieniu dla każdego kraju, jakim jest pandemia COVID-19. Zmieniła ona życie praktycznie całej ludzkości, która musi...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 02-06-2021

Grafika ma już 10 lat!

Już od dekady działa Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, która prowadzi nowatorskie, praktyczne studia projektowe na styku szeroko pojętej grafiki, komunikacji wizualnej i społecznej. „Obchodzimy wspaniały jubileusz, na który...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 07-06-2021

Pismo Prywatne – inicjatywa studentów Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

Studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu od 2016 r. tworzą Pismo Prywatne – internetowy magazyn, w którym możemy przeczytać felietony, reportaże czy wywiady o tematyce związanej...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 10-06-2021

Eksperci School of Form uczestnikami europejskiego projektu ACCELERATE

Podczas pandemii koronawirusa szkoły i uniwersytety dość szybko przystosowały się do nauczania zdalnego online, jednak przedmioty wymagające zajęć praktycznych, nieodzowne w sektorze kreatywnym, znacznie ucierpiały. Program ACCELERATE to strategiczne partnerstwo...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 11-06-2021

Uniwersytet SWPS dołącza do Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych

Dezinformacja to już problem globalny. Borykają się z nim niemal wszystkie rozwinięte kraje świata. Dotyka obszarów od zdrowia po politykę, wyrządzając szkody całym społecznościom. Jest jak kameleon: wciąż przybiera nowe...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 11-06-2021

Prof. Mirosław Filiciak powołany do Grupy Ekspertów w organizacji Pan European Game Information

Z dumą informujemy, że prof. Mirosław Filiciak – kulturoznawca, badacz zjawisk związanych z internetem i grami komputerowymi, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Warszawie...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 13-06-2021

„In situ. Uczymy (się) zmiany”. Wystawa wykładowców i studentów Grafiki

„W obliczu różnych zmian i zwrotów charakterystycznych dla współczesnego świata interesujące stają się miejsca stałe. Miejsca posiadające jeśli nie realną, to symboliczną trwałość, dzięki której czerpiemy energię, inspirację, zapał do...

Czytaj więcej

Nowości wydawnicze 14-06-2021

Komentarz do Konstytucji RP. Art. 3

Publikacja autorstwa prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego, prof. Uniwersytetu SWPS z Wydziału Prawa w Warszawie zawiera komentarz przepisu definiującego terytorialny ustrój RP. Art. 3 dotyczy zasady unitarności państwa i określa Rzeczpospolitą...

Czytaj więcej

Sukcesy 16-06-2021

Uniwersytet SWPS w rankingu szanghajskim

Po raz kolejny pojawiliśmy się w Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, światowym rankingu uczelni przedstawiającym osiągnięcia w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych. Nasz uniwersytet znajduje się w trzeciej setce i...

Czytaj więcej

Sukcesy 16-06-2021

Projekty studentów Grafiki w kampanii Miasta Wrocław

Studenci Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu włączyli się w kolejną odsłonę akcji #WrocławZdalnieLokalnie, realizowanej przez Urząd Miasta Wrocławia. Natalia Fligiel, Joanna Kozołub, Emilia Pińczuk, Hanna Szymańska oraz Dominik Trubowicz przygotowali serię grafik zachęcających lokalnych przedsiębiorców...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 16-06-2021

Magdalena Tomaszewska-Bolałek po raz kolejny laureatką kulinarnych Oscarów

Odmienne kultury poznawać można na różne sposoby: poprzez odkrywanie zabytków, historii, literatury... albo dzięki kuchni. Magdalena Tomaszewska-Bolałek, orientalistka, badaczka kultury kulinarnej, kierowniczka Food Studies na Uniwersytecie SWPS, a także autorka...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 18-06-2021

Szkoła letnia LEAD-ME Summer Training School Warsaw 2021

Ośrodek Badań Okulograficznych Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają do wzięcia udziału w letniej szkole LEAD-ME Summer Training School Warsaw 2021. Zajęcia będą poświęcone zastosowaniom okulografii w badaniach nad dostępem...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 24-06-2021

HumanTech Meetings: Czy zapobiegniemy kolejnej fali infodemii? Nauka i technologia w walce z dezinfo…

Wirusowi koronawirusa SARS-CoV-2 od samego początku towarzyszy wirus społeczny – niezwykle groźna infodemia. Bez wątpienia to ona odpowiada za wzrost liczby ofiar. Wiele osób, które straciło życie, kierowało się informacjami...

Czytaj więcej

Online 28-06-2021

Projektowanie komunikacji marek etycznych i odpowiedzialnych społecznie

Idealny świat to taki, gdzie produkty rozwiązują ludzkie problemy, usługi mają na celu ułatwiać codzienne życie, przedmioty nie szkodzą środowisku, a nasze pieniądze trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Czy...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 30-06-2021

Akademia Innowacji – rozwiń swój pomysł na produkt lub usługę

Chcesz się nauczyć, jak tworzyć innowacyjne produkty lub usługi? A może masz już swój pomysł i chcesz go dopracować? Zgłoś się do Akademii Innowacji Uniwersytetu SWPS. Akademia jest programem organizowanym...

Czytaj więcej

Online 01-07-2021

Nagradzanie pracowników – co dziś działa, a co nie?

Nagradzanie pracowników to ważny element codziennego funkcjonowania organizacji, który ma bezpośredni wpływ na efekty wykonywanej pracy. Czego od pracodawcy oczekują dziś pracownicy? Czy pieniądze rzeczywiście nie są już wystarczającym motywatorem?...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 04-07-2021

Interkulturowy warsztat: Zmiana przez design. DESIGN AS PROTEST – co możeMY?

Zdarzenia ostatnich lat dostarczają wielu wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość. Jak możemy się w nie angażować? Jak strategicznie działać na rzecz zrównoważonej przyszłości, by zwracać uwagę na problemy współczesnego świata?...

Czytaj więcej

Online 05-07-2021

Fotografia intermedialna – czym jest otwarty system wizualny?

Fotograficzna neoawangarda, badania wizulane i projekty artystyczne, w których fotografia działa na zasadach określanych przez inne media, a fotograf na zasadach określanych przez fotografię – tym zagadnieniom poświęcimy nasz kolejny webinar...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 14-07-2021

Spotkanie z wrocławskim Wydziałem Psychologii

Niedługo rozpoczniesz studia na Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu lub dopiero planujesz dołączyć do naszej społeczności? Spotkaj się z naszą kadrą i poznaj, jak wyglądają studia w naszym kampusie –...

Czytaj więcej

Konferencje 22-11-2021

Ciemna liczba przestępstw – oblicza Dextera, czyli dyskusja nad sprawstwem, winą i karą

– Przysłowie indiańskie mówi o dwóch wilkach, które mamy w sobie – dobrego i złego. Czy od nas samych zależy, którego z nich pielęgnujemy? Czy nasze zachowanie jest wynikiem „wolnej...

Czytaj więcej