hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Podczas pandemii koronawirusa szkoły i uniwersytety dość szybko przystosowały się do nauczania zdalnego online, jednak przedmioty wymagające zajęć praktycznych, nieodzowne w sektorze kreatywnym, znacznie ucierpiały. Program ACCELERATE to strategiczne partnerstwo kilku europejskich uniwersytetów. Jego celem jest stworzenie nowoczesnych metodologii, narzędzi, platform i zasobów umożliwiających dostępność immersyjnego uczenia się i przyswajania umiejętności z dziedziny sztuk pięknych i projektowania.

Jesteśmy dumni, że nasi naukowcy ze School of Form, dr Monika Rosińska, socjolog specjalizująca się w badaniu dizajnu i dla dizajnu, dr Anita Basińska, socjolog zajmująca się w metodologią prowadzenia badań oraz wykorzystaniem wiedzy socjologicznej w realnym życiu, oraz Filip Zagórski, projektant specjalizujący się w komunikacji wizualnej, będą uczestniczyć w tym międzynarodowym projekcie, który skupia nauczycieli dizajnu, naukowców specjalizujących się w metodologii nauczania oraz ekspertów zajmujących się technologiami wykorzystywanymi w procesach edukacyjnych.

Nauczanie sztuk pięknych i dizajnu – przywoływanie ducha innowacji

ACCELERATE to program finansowany ze środków Erasmus+. Projekt czerpie z ducha innowacji wynikającej z praktyki, którego wykładowcy uczący sztuk pięknych i dizajnu przywoływali od marca 2020 r. Program będzie się koncentrował na roli immersyjnych technologii – zmienionej, wirtualnej i mieszanej rzeczywistości, które są również znane jako rozszerzona rzeczywistość (extended reality – XR) – w nauczaniu sztuk pięknych i dizajnu. Twórcy programu nie zapominają jednocześnie o tym, że wielu uczniów i studentów mierzy się z trudnościami w dostępie do technologii XR, np. z powodu niepełnosprawności, skomplikowanej sytuacji osobistej, niskiej jakości sprzętu czy słabego i zawodnego dostępu do internetu.

Działania School of Form – znaczący wkład w projekt

School of Form Uniwersytetu SWPS odpowiada w projekcie za wstępną analizę potrzeb, która zaplanowana jest na okres od czerwca 2021 do lutego 2022 r.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy ukazało się wiele artykułów i sondaży oceniających wpływ COVID-19 na procesy nauczania i uczenia się w całej Europie, jednak dotychczas nie poczyniono usystematyzowanej próby oceny wpływu pandemii na nauczanie sztuk pięknych i dizajnu. Studenci tych kierunków nie mieli możliwości uczenia się praktycznych kompetencji w pracowniach i studiach z profesjonalnym sprzętem, a przecież stanowi to istotę artystycznych i kreatywnych dyscyplin.

Naukowcy ze School of Form – dr Monika Rosińska, dr Anita Basińska oraz Filip Zagórski – opracują kwestionariusze adresowane do studentów, nauczycieli akademickich i pracowników technicznych, przeprowadzą rozmowy ze studentami w grupach fokusowych i przygotują raport diagnostyczny. Jego wyniki dostarczą dokładnej oceny jakościowej i ilościowej dotyczącej wpływu COVID-19 na nauczanie sztuk pięknych, dizajnu oraz pokrewnych przedmiotów opartych na zajęciach praktycznych, na studiach I stopnia, w czasie trwania pandemii w latach 2020–2021.

Będzie to prawdopodobnie pierwszy kompleksowy raport w Europie dotyczący doświadczenia nauczania i uczenia się sztuk pięknych i dizajnu podczas pandemii. Wyniki badań zawarte w raporcie będą podstawą do stworzenia podręcznika metodologii ACCELERATE oraz immersyjnego ekosystemu, dzięki zidentyfikowaniu głównych zasad i rekomendacji dla immersyjnego nauczania sztuk pięknych i dizajnu. Raport zostanie udostępniony społeczności zajmującej się sztukami pięknymi i dizajnem poprzez specjalnie stworzoną stronę internetową projektu ACCELERATE i stanie się podstawą do opracowywania praktyk pedagogicznych na innych uniwersytetach w Europie i na świecie.

Ponadto naukowcy ze School of Form, którzy mają doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych doświadczeń opartych na nauczaniu cyfrowym, zorganizują dla przyszłych nauczycieli immersyjnych metod nauczania trzydniowe „Szkolenie dla trenerów”. Jednym z celów szkolenia będzie opracowanie praktycznych wytycznych nauczania oraz przydatnych materiałów.

Dzięki pedagogicznym i technologicznym rezultatom ACCELERATE może się stać prawdziwie pionierskim programem, a studentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej może dostarczyć nowych form zaangażowania w sztuki piękne i dizajn.

Nowa platforma wspomagająca dostępne immersyjne nauczanie

W ramach programu ACCELERATE powstanie prototyp platformy do szeroko dostępnego immersyjnego nauczania sztuk pięknych i dizajnu. Celem platformy będzie demokratyzacja technologii XR, a nie ograniczanie jej jedynie dla tych, którzy posiadają najlepszy sprzęt i najszybsze łącza internetowe. Platforma ACCELERATE będzie również źródłem materiałów pedagogicznych dla nauczycieli. Partnerzy projektu wspólnie opracują przewodnik metodologiczny kursu online dla wykładowców.

Projekt będzie wspomagany poprzez kohortę 40 Studentów Ambasadorów Dostępnego Uczenia Się (Accessible Learning Student Ambassadors), którzy będą działali w pięciu partnerskich uniwersytetach.

Strategiczne partnerstwo

Strategiczne partnerstwo w projekcie ACCELERATE skupia wykładowców, naukowców zajmujących się badaniami procesów edukacyjnych oraz technologów nauczania z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski oraz Ukrainy. Ich celem jest refleksja nad wpływem COVID-19 na sposoby nauczania na poziomie uniwersyteckim oraz zbadanie nowych możliwości dla pedagogiki i cyfrowych innowacji.

Partnerzy wnoszący różnoraką ekspertyzę do projektu ACCELERATE:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem accelerate@bathspa.ac.uk.

Aktualności

UNIWERSYTET SWPS 31-05-2021

Szkoła letnia – służba zdrowia, polityka, społeczeństwo, technologie

Wszystkich studentów naszego Uniwersytetu zapraszamy do udziału w Szkole letniej poświęconej niezwykle ważnemu dziś zagadnieniu dla każdego kraju, jakim jest pandemia COVID-19. Zmieniła ona życie praktycznie całej ludzkości, która musi...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 02-06-2021

Grafika ma już 10 lat!

Już od dekady działa Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, która prowadzi nowatorskie, praktyczne studia projektowe na styku szeroko pojętej grafiki, komunikacji wizualnej i społecznej. „Obchodzimy wspaniały jubileusz, na który...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 07-06-2021

Pismo Prywatne – inicjatywa studentów Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

Studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu od 2016 r. tworzą Pismo Prywatne – internetowy magazyn, w którym możemy przeczytać felietony, reportaże czy wywiady o tematyce związanej...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 10-06-2021

Eksperci School of Form uczestnikami europejskiego projektu ACCELERATE

Podczas pandemii koronawirusa szkoły i uniwersytety dość szybko przystosowały się do nauczania zdalnego online, jednak przedmioty wymagające zajęć praktycznych, nieodzowne w sektorze kreatywnym, znacznie ucierpiały. Program ACCELERATE to strategiczne partnerstwo...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 11-06-2021

Uniwersytet SWPS dołącza do Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych

Dezinformacja to już problem globalny. Borykają się z nim niemal wszystkie rozwinięte kraje świata. Dotyka obszarów od zdrowia po politykę, wyrządzając szkody całym społecznościom. Jest jak kameleon: wciąż przybiera nowe...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 11-06-2021

Prof. Mirosław Filiciak powołany do Grupy Ekspertów w organizacji Pan European Game Information

Z dumą informujemy, że prof. Mirosław Filiciak – kulturoznawca, badacz zjawisk związanych z internetem i grami komputerowymi, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Warszawie...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 13-06-2021

„In situ. Uczymy (się) zmiany”. Wystawa wykładowców i studentów Grafiki

„W obliczu różnych zmian i zwrotów charakterystycznych dla współczesnego świata interesujące stają się miejsca stałe. Miejsca posiadające jeśli nie realną, to symboliczną trwałość, dzięki której czerpiemy energię, inspirację, zapał do...

Czytaj więcej

Nowości wydawnicze 14-06-2021

Komentarz do Konstytucji RP. Art. 3

Publikacja autorstwa prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego, prof. Uniwersytetu SWPS z Wydziału Prawa w Warszawie zawiera komentarz przepisu definiującego terytorialny ustrój RP. Art. 3 dotyczy zasady unitarności państwa i określa Rzeczpospolitą...

Czytaj więcej

Sukcesy 16-06-2021

Uniwersytet SWPS w rankingu szanghajskim

Po raz kolejny pojawiliśmy się w Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, światowym rankingu uczelni przedstawiającym osiągnięcia w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych. Nasz uniwersytet znajduje się w trzeciej setce i...

Czytaj więcej

Sukcesy 16-06-2021

Projekty studentów Grafiki w kampanii Miasta Wrocław

Studenci Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu włączyli się w kolejną odsłonę akcji #WrocławZdalnieLokalnie, realizowanej przez Urząd Miasta Wrocławia. Natalia Fligiel, Joanna Kozołub, Emilia Pińczuk, Hanna Szymańska oraz Dominik Trubowicz przygotowali serię grafik zachęcających lokalnych przedsiębiorców...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 16-06-2021

Magdalena Tomaszewska-Bolałek po raz kolejny laureatką kulinarnych Oscarów

Odmienne kultury poznawać można na różne sposoby: poprzez odkrywanie zabytków, historii, literatury... albo dzięki kuchni. Magdalena Tomaszewska-Bolałek, orientalistka, badaczka kultury kulinarnej, kierowniczka Food Studies na Uniwersytecie SWPS, a także autorka...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 18-06-2021

Szkoła letnia LEAD-ME Summer Training School Warsaw 2021

Ośrodek Badań Okulograficznych Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają do wzięcia udziału w letniej szkole LEAD-ME Summer Training School Warsaw 2021. Zajęcia będą poświęcone zastosowaniom okulografii w badaniach nad dostępem...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 24-06-2021

HumanTech Meetings: Czy zapobiegniemy kolejnej fali infodemii? Nauka i technologia w walce z dezinfo…

Wirusowi koronawirusa SARS-CoV-2 od samego początku towarzyszy wirus społeczny – niezwykle groźna infodemia. Bez wątpienia to ona odpowiada za wzrost liczby ofiar. Wiele osób, które straciło życie, kierowało się informacjami...

Czytaj więcej

Online 28-06-2021

Projektowanie komunikacji marek etycznych i odpowiedzialnych społecznie

Idealny świat to taki, gdzie produkty rozwiązują ludzkie problemy, usługi mają na celu ułatwiać codzienne życie, przedmioty nie szkodzą środowisku, a nasze pieniądze trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Czy...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 30-06-2021

Akademia Innowacji – rozwiń swój pomysł na produkt lub usługę

Chcesz się nauczyć, jak tworzyć innowacyjne produkty lub usługi? A może masz już swój pomysł i chcesz go dopracować? Zgłoś się do Akademii Innowacji Uniwersytetu SWPS. Akademia jest programem organizowanym...

Czytaj więcej

Online 01-07-2021

Nagradzanie pracowników – co dziś działa, a co nie?

Nagradzanie pracowników to ważny element codziennego funkcjonowania organizacji, który ma bezpośredni wpływ na efekty wykonywanej pracy. Czego od pracodawcy oczekują dziś pracownicy? Czy pieniądze rzeczywiście nie są już wystarczającym motywatorem?...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 04-07-2021

Interkulturowy warsztat: Zmiana przez design. DESIGN AS PROTEST – co możeMY?

Zdarzenia ostatnich lat dostarczają wielu wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość. Jak możemy się w nie angażować? Jak strategicznie działać na rzecz zrównoważonej przyszłości, by zwracać uwagę na problemy współczesnego świata?...

Czytaj więcej

Online 05-07-2021

Fotografia intermedialna – czym jest otwarty system wizualny?

Fotograficzna neoawangarda, badania wizulane i projekty artystyczne, w których fotografia działa na zasadach określanych przez inne media, a fotograf na zasadach określanych przez fotografię – tym zagadnieniom poświęcimy nasz kolejny webinar...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 14-07-2021

Spotkanie z wrocławskim Wydziałem Psychologii

Niedługo rozpoczniesz studia na Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu lub dopiero planujesz dołączyć do naszej społeczności? Spotkaj się z naszą kadrą i poznaj, jak wyglądają studia w naszym kampusie –...

Czytaj więcej

Konferencje 22-11-2021

Ciemna liczba przestępstw – oblicza Dextera, czyli dyskusja nad sprawstwem, winą i karą

– Przysłowie indiańskie mówi o dwóch wilkach, które mamy w sobie – dobrego i złego. Czy od nas samych zależy, którego z nich pielęgnujemy? Czy nasze zachowanie jest wynikiem „wolnej...

Czytaj więcej