hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Po 20 latach pełnienia funkcji rektora i współtworzenia SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego profesor Andrzej Eliasz zdecydował o przekazaniu stanowiska profesorowi Romanowi Cieślakowi. Zmiana nastąpiła dnia 1 września 2016 roku.

Odwaga i konsekwencja Rektora Andrzeja Eliasza w realizacji ambitnej strategii rozwoju uczelni zdecydowały o niewątpliwym sukcesie, jakim jest osiągnięcie statusu pierwszego prywatnego uniwersytetu w Polsce.

W imieniu społeczności Uniwersytetu SWPS wyrażamy głębokie uznanie i składamy podziękowania Panu Rektorowi za lata wytężonej pracy w dążeniu do doskonałości naukowej i budowania silnej pozycji uczelni, z której jesteśmy dumni. Cieszymy się, że Pan Profesor będzie dalej uczestniczył w życiu uczelni, współtworząc Radę Powierniczą Uniwersytetu SWPS.

W imieniu pracowników i studentów gratulujemy Profesorowi Romanowi Cieślakowi. Życzymy odwagi i powodzenia w odpowiedzialnym pełnieniu nowej funkcji i wytyczaniu dalszych ścieżek rozwoju Uniwersytetu SWPS.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu SWPS

Nie jest łatwo zmierzyć się z żywą legendą Rektora Andrzeja Eliasza. Obejmuję funkcję rektora tylko dlatego, że wierzę w wizję prywatnego uniwersytetu badawczego – wizję Uniwersytetu SWPS, którą stworzył prof. Andrzej Eliasz.

dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

Roman Cieślak

Profesor Andrzej Eliasz stworzył uczelnię, która stała się pasją dla setek pracowników, tysięcy studentów i absolwentów. Sprawił, że jest ona symbolem jakości działalności naukowej i edukacyjnej. Jeśli mówimy dzisiaj, że jesteśmy dumni z uniwersytetu, który współtworzymy, to dzięki Rektorowi, który obdarzał ludzi szacunkiem i zaufaniem, zapraszał do współpracy oraz wyznaczał ambitne i atrakcyjne cele dla uczelni.

Moim celem będzie kontynuacja tej polityki. Wierzę, że grono ambitnych, mądrych i zaangażowanych pracowników naszej uczelni połączy wspólna wizja badawczego uniwersytetu, którą sformułował mój poprzednik. Poszukiwanie prawdy poprzez naukę oraz wolność akademicką idzie u nas w parze z odpowiedzialnością i odwagą do zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

Kontynuacja tej wizji wymaga profesjonalnego wsparcia i partnerstwa, wymaga kompetencji i zaangażowania. Wierzę, że tego nam nie zabraknie. Jako nowy rektor o to proszę i o tym, ze swej strony zapewniam.

Dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

Sylwetka nowego rektora

Koordynacja działalności naukowej uczelni

Roman Cieślak jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Psychologii, związany z Uniwersytetem SWPS od 19 lat. Od 2012 roku pełnił funkcję prorektora ds. nauki. W tym czasie uczelnia rozwinęła działalność naukową, dzięki promowaniu wśród naukowców i studentów kultury grantowej, wdrażaniu odważnych inicjatyw wspierających aktywność badawczą i profesjonalnemu wsparciu Biura ds. Badań Naukowych.

Obecnie uniwersytet realizuje prawie 350 projektów badawczych na kwotę prawie 30 mln zł pozyskanych z najbardziej prestiżowych instytucji finansujących działalność naukową w Polsce i Europie. Wyniki tych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego i są publikowane w najlepszych światowych czasopismach naukowych.

Praca badawcza

Prof. Roman Cieślak zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania pokazują, w jakich okolicznościach spostrzegana możliwość uzyskania pomocy od innych ludzi redukuje negatywne skutki stresu w pracy i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Dowodzą także, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje stresu. Wraz z kierowanym przez niego zespołem StresLab, zajmuje się tworzeniem i oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących np. radzenia sobie z depresją i stresem.

Od 2007 roku współpracuje z Trauma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył staż podoktorski, a następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań, a obecnie konsultanta na stanowisku Associate Professor Adjoint. Oba zespoły (StresLab i THHC) współpracują, prowadząc wspólne projekty badawcze i publikacyjne.

Publikacje

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w cenionych czasopismach naukowych (m.in. „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, Behaviour Research and Therapy, Journal of Vocational Behavior, Journal of Nervous and Mental Disease, Military Psychology, PLoS ONE, Journal of Clinical Psychology). Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest członkiem Zarządu European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) i European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) oraz rad redakcyjnych takich czasopism, jak: „Stress and Health”, „Anxiety, Stress & Coping”.

Zobacz też

Wywiad w programie „Inny punkt widzenia”

W programie „Inny punkt widzenia” w telewizji TVN24 red. Grzegorz Miecugow rozmawiał z prof. Romanem Cieślakiem o powstaniu pierwszego niepublicznego Uniwersytetu w Polsce oraz o badaniach profesora dotyczących internetowych interwencji psychologicznych.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu »

prof cieslak w szkle kontaktowym

 

Aktualności

Sukcesy pozanaukowe 18-06-2019

I miejsce Wydziału Prawa w rankingu „Rzeczpospolitej”

W VIII edycji Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2019 roku wydział Prawa Uniwersytetu SWPS zajął 1. miejsce wśród wszystkich jednostek uczelni niepublicznych w Polsce prowadzących studia prawnicze. Potencjał naukowy siłą wydziału W...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 12-07-2019

Najlepszy start absolwentów Szkoły Prawa na rynku pracy

Z najnowszego raportu MNiSW wynika, że absolwenci Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Monitoring pokazał, że szybko znajdują zatrudnienie po studiach i otrzymują najwyższe wynagrodzenie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 17-07-2019

Determinanty sukcesu CEO startupów

Co sprawia, że startup odnosi sukces? Czy CEO startupów mają jakieś wspólne cechy? Czy istnieją uniwersalne kompetencje, które mogą przyczynić się do sukcesu startupu? Jak polscy CEO definiują sukces? Znamy...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 19-07-2019

Zmiana przez design. Legal design 2.0

Wydaje się to niemożliwe: zawiłe zagadnienia prawne przedstawić w sposób przyjazny, intuicyjny i zrozumiały dla wszystkich. A jednak – studenci grafiki hermetyczny język prawa przetłumaczyli na przystępny język wizualny. Dzięki...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 24-07-2019

Warsztaty przygotowawcze School of Ideas

Projektują nowe strategie działania. Kreują innowacyjne produkty i usługi służące poprawie jakości życia społecznego. Uczą się przewidywać trendy i jednocześnie budują profesjonalne portfolio. To studenci School of Ideas, nowatorskiego kierunku...

Czytaj więcej

Poznań 02-08-2019

Seks we współczesnym świecie

Bycie seksownym wydaje się dziś ważniejsze, niż bycie inteligentnym. Seksualny przekaz stał się dźwignią reklamy, chcemy mieć seksowny ubiór, seksowne ciało, seksowne zdjęcia w social mediach. Wiele się mówi o...

Czytaj więcej

Kostrzyn nad Odrą 02-08-2019

Uniwersytet SWPS na Pol’and’Rock Festival 2019

Co roku przybywają tu setki tysięcy ludzi spragnionych dobrej zabawy. Będziemy i my! Po raz kolejny Uniwersytet SWPS stanie się częścią Pol’and’Rock Festival 2019, czyli jednego z największych festiwali muzycznych...

Czytaj więcej

Webinar 06-08-2019

Seks zaczyna się w głowie

Jak nastawienie, doświadczenia, wychowanie wpływają na nasze życie seksualne? Jakie przekonania przeszkadzają nam w cieszeniu się seksem? Jak rozmawiać z partnerem o swoich potrzebach seksualnych i fantazjach? Jak ważne są...

Czytaj więcej

Konferencje 07-09-2019

3. Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne, a niekiedy zasadnicze miejsce w leczeniu pacjentów...

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2019

9th Annual International Conference on Comparative Law: Morality - Technology - Law

Ideą konferencji jest promowanie badań porównawczych w naukach społecznych, zwłaszcza w prawie. Celem organizatorów jest umożliwienie uczestnikom wymiany obserwacji o związkach najnowszych osiągnięć technologicznych z normami prawnymi.

Czytaj więcej

Festiwal Nauki 21-09-2019

Uniwersytet SWPS na Festiwalu Nauki

Jak co roku Uniwersytet SWPS jest partnerem Festiwalu Nuaki, który od 23 lat nie traci na popularności. Zapraszamy na ciekawe wykłady i inspirujące warsztaty z zakresu kulturoznawstwa, psychologii, socjologii oraz zarządzania...

Czytaj więcej

Konferencje 18-11-2019

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom

Według oficjalnych danych na temat przestępczości w Polsce, kobiety rzadziej są sprawcami przestępstw, ale czy to oznacza, że nie popełniają przestępstw, a są ich ofiarami? Jak wygląda przestępczość przeciwko kobietom?...

Czytaj więcej

Konferencje 21-11-2019

Przygody Umysłu

We współczesnym świecie żyjemy rozdarci między wiarą w moc przedmiotów a poczuciem sprawczości, jakie daje nam kontakt z dotykowym ekranem. Wiele doświadczeń i eksperymentów, którym w przeszłości towarzyszył fizyczny kontakt...

Czytaj więcej