hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia
Wartość projektu: 11548570

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, tworzenie innowacyjnych rozwiązań o potencjale wdrożeniowym, wspieranie studentów w rozwoju zawodowym i ułatwienie im wejścia na rynek pracy, a także informatyzacja uczelni - to inicjatywy strategiczne, które Uniwersytet SWPS będzie realizował w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju II.

 projekt europejski

Zintegrowany Program
Rozwoju II

 

Beneficjent UNI SWPS
Wartość projektu11 548 570,10 zł
Finansowanie logoUE

Kwota dofinansowania 11 201 570,10 zł

Okres realizacji projektu: od 2 lipca 2019 do 29 czerwca 2023 roku

 

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, tworzenie innowacyjnych rozwiązań o potencjale wdrożeniowym, wspieranie studentów w rozwoju zawodowym i ułatwienie im wejścia na rynek pracy, a także informatyzacja uczelni - to inicjatywy strategiczne, które Uniwersytet SWPS będzie realizował w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju II.

Realizację strategii „My, Uniwersytet" w obszarach: edukacja, relacje i rozwój instytucjonalny wspiera dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o wysokości 11,2 mln zł. Projekt potrwa od 2 lipca 2019 do 29 czerwca 2023 roku.

logotyy PZ2

Projekty

ODKRYWANIE

Program Rozwoju Kompetencji studentów/-tek w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi i projektowania innowacji o potencjale wdrożeniowym

Projekt obejmuje:

 • warsztaty z zakresu zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi ukierunkowanymi na opracowanie i wdrożenie innowacji
 • zajęcia projektowe rozwijające umiejętności projektowania i analizy biznesowej
 • wykłady prowadzone przez polskich i zagranicznych twórców i badaczy rynku innowacji bazujących na wiedzy z nauk społecznych oraz realizatorów projektów społecznych i biznesowych, liderów ośrodków badawczych i przedsiębiorców

PRACOWNIA TALENTÓW

Rozwój usług Biura Karier w zakresie wspomagania studentów/-tek w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

Wspieranie studentów w rozwoju osobistym i zawodowym oraz pielęgnowanie ich talentów, pozwala na płynne wejście młodych ludzi na rynek pracy. Chcemy efektywnie łączyć kompetencje naszych studentów z potrzebami pracodawców tj. umiejętność pracy w grupie, komunikacja, zarządzanie zespołem i projektami.

Projekt obejmuje:

 • zbudowanie systemu wsparcia rozwoju zawodowego studentów, który oparty będzie na dwóch ścieżkach - talent i potencjał
 • wyposażenie Biura Karier w narzędzia diagnozujące potencjał zawodowy studentów
 • rozbudowanie systemu z ofertami pracy, staży i praktyk
 • badanie potencjału młodych ludzi za pośrednictwem testów m.in. role zespołowe Belbina, FRIS i Hogan
 • warsztaty i indywidualne konsultacje (coaching kariery, doradztwo zawodowe) dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów
 • warsztaty dotyczące budowania ścieżki kariery, rozwijania kompetencji istotnych na rynku pracy tj. współpraca, realizacja projektów, zarządzanie zespołem i komunikacja
 • szkolenia typu developement center
 • system CRM ułatwiający matchowanie ofert pracy i studentów oraz monitorowanie losów zawodowych absolwentów

AUTOMATYZACJA

Wdrożenie szyny integracyjnej - rozwiązania klasy Enterprise Service Bus (ESB) do integracji systemów informatycznych Uniwersytetu SWPS

Wdrożenie rozwiązań informatycznych do zarządzania karierami studentów/-tek, absolwentów/-tek i relacjami Uniwersytetu SWPS z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zarządzanie wiedzą i procesami biznesowymi, zapewniające sprawne funkcjonowanie uczelni, wymaga wsparcia technologicznego. Usprawnienia informatyczne zmniejszą obciążenie biurokratyczne pracowników. Uwolnią też czas potrzebny na budowanie relacji w kompetentnej i profesjonalnej obsłudze procesów dydaktycznych i organizacyjnych.

Projekt obejmuje:

 • stworzenie systemu CRM, który będzie gromadził informacje na temat potencjału studentów, sprawnie łączył profile studentów z ofertami pracodawców, a także umożliwiał kontakt z absolwentami, w tym monitoring ich losów zawodowych
 • narzędzia diagnostyczne usprawniające pracę Biura Karier
 • wykorzystanie wdrożonego systemu CRM do zwiększenia zasięgu działalności Biura Karier
 • integrację dotychczas działających systemów informatycznych na uczelni z wdrażanymi systemami dot. grywalizacji i CRM
 • rozwiązania klasy Enterprise Service Bus (ESB) do integracji systemów informatycznych

Zespół

258 Ewa Ger

dr

Ewa Ger

Menedżer Programu
Dyrektor Generalna Uniwersytetu SWPS

258 gedziorowski

dr

Marcin Gędziorowski

Sponsor Programu
Zastępca Dyrektor Generalnej ds. Finansów i Projektów

258 fajfer

 

Magdalena Fajfer

Sekretarz Programu
Specjalista w Biurze Dyrektor Generalnej

258-kozuchowska

 

Olga Kożuchowska

Kierownik Projektu Pracownia talentów
Kierownik Biura Karier

258 rzeznik

 

Katarzyna Kamińska

Kierownik Projektu Odkrywanie

258 Jacek Terlicki

 

Jacek Terlicki

Kierownik Projektu AutomatyzacjaDyrektor IT

Kontakt

Biuro Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu SWPS
tel. 22 517 98 36
e-mail: zpru@swps.edu.pl