hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia
Wartość projektu: 1016592

Celem projektu jest poprawa do I.2019 roku przygotowania do zatrudnienia w branży kreatywnej 180 studentów i studentek kierunków Wzornictwo i Grafika poprzez rozwój pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych. Projekt odpowiada na aktualne potrzeby gospodarki – rosnący popyt na rynku pracy na specjalistów sektora design, pobudzany dynamicznym rozwojem tej gałęzi przemysłu w Polsce i na arenie międzynarodowej.

 projekt Strukturalny

Rozwój u studentów i studentek kierunku wzornictwo oraz grafika kompetencji oczekiwanych przez pracodawców

 

Lider projektuUNI SWPS
Wartość projektu1 016 592,00  zł
Jednostka pośredniczącancbir

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. – 31 stycznia 2019 r.

Celem projektu jest poprawa do I.2019 roku przygotowania do zatrudnienia w branży kreatywnej 180 studentów i studentek kierunków Wzornictwo i Grafika poprzez rozwój pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych. Projekt odpowiada na aktualne potrzeby gospodarki – rosnący popyt na rynku pracy na specjalistów sektora design, pobudzany dynamicznym rozwojem tej gałęzi przemysłu w Polsce i na arenie międzynarodowej. 

Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie zajęć, które rozwiną umiejętności zawodowe i zdolności przedsiębiorcze, takie jak kreatywność oraz budowa modeli biznesowych adekwatnych do branży design (mikrofirmy i start-upy).

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Zadania obejmą zajęcia dla studentów i studentek z kierunku Wzornictwo, które zrealizowane zostaną na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu oraz kierunku Grafika, które zostaną przeprowadzone na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. 

Studenci przejdą kompleksową ścieżkę rozwoju zbudowaną z warsztatów, zadań projektowych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

W ramach projektu wykonywane są następujące zadania:

 • Zadanie 1 – Program rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości studentów i studentek kierunku Wzornictwo na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu USWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

  W ramach zadania 1 realizowany będzie Moduł Biznes.

 • Zadanie 2 – Program rozwoju kompetencji zawodowych studentów i studentek kierunku Wzornictwo na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu USWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

  W ramach zadania 2 realizowany będzie Moduł Design.

 • Zadanie 3 – Program rozwoju kompetencji zawodowych studentów i studentek kierunku Grafika na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

W ramach zadania 3 realizowane będą dwa moduły:

 • Moduł 1 – Zarządzanie procesem wydawniczym;
 • Moduł 2 – Wdrażanie projektu graficznego do realizacji drukarskiej.

Projekt wyhodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracodawców, którzy zgodnie zgłaszają potrzebę zwiększenia praktycznego przygotowania do zawodu i wzmocnienia umiejętności przedsiębiorczych. Wpływa na rozwój kompetencji studentów niezbędnych w przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy, co finalnie wzmocni ich atrakcyjność podczas starań o pracę i ograniczy zagrożenie bezrobociem obserwowanym wśród osób z wykształceniem wyższym.

 

 

 

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do studentów/studentek 2 ostatnich semestrów:

 • studiów I stopnia na kierunku Wzornictwo Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego;
 • studiów I stopnia na kierunku Grafika Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Finansowanie

Projekt „Rozwój u studentów i studentek kierunku wzornictwo oraz grafika kompetencji oczekiwanych przez pracodawców” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kontakt

biuro.projektow.europejskich@swps.edu.pl
tel. 61 271 1260