hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia
Wartość projektu: 674543

Celem projektu jest poprawa do I.2019 roku przygotowania do zatrudnienia w branży kreatywnej 211 studentów i studentek poprzez rozwój pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych. Odpowiada to na aktualne potrzeby gospodarki – rosnący popyt na specjalistów sektora design, pobudzany dynamicznym rozwojem tej gałęzi przemysłu w Polsce i na arenie międzynarodowej.

 projekt Strukturalny

Program rozwoju kompetencji studentów
w branży kreatywnej

 

Lider projektuUNI SWPS
Wartość projektu674 543,75 zł
Jednostka pośredniczącancbir

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. – 31 stycznia 2019 r.

Celem projektu jest poprawa do I.2019 roku przygotowania do zatrudnienia w branży kreatywnej 211 studentów i studentek poprzez rozwój pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych. Odpowiada to na aktualne potrzeby gospodarki – rosnący popyt na specjalistów sektora design, pobudzany dynamicznym rozwojem tej gałęzi przemysłu w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wzbogacenie programu nauczania kierunków o dodatkowe zajęcia, które rozwiną u studentów umiejętności z zakresu projektowania produktów, usług, technologii, prowadzenia badań potrzeb użytkownika, w tym przy wykorzystaniu prototypów z wydruku 3D oraz z obszaru communication design i zarządzania w sektorze kreatywnym.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Każde z 3 zadań obejmuje realizację zadań według podobnej metodyki na 3 Wydziałach, dla studentów i studentek kierunków Psychologia, Kulturoznawstwo i Dziennikarstwo.

Studenci przejdą kompleksową, 3-elementową ścieżkę rozwoju zbudowaną z warsztatów i zadań projektowych, szkoleń certyfikowanych oraz wizyt studyjnych w siedzibie pracodawcy. Działania będą realizowane w Warszawie i Wrocławiu, gdzie mieszczą się ww. Wydziały.

W ramach projektu wykonywane są następujące zadania:

Zadanie 1 – Program rozwoju kompetencji studentów i studentek kierunku Kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

W ramach zadania 1 realizowany będzie Moduł Zarządzanie w sektorze kultury i przemyśle kreatywnym.

Zadanie 2 – Program rozwoju kompetencji studentów i studentek kierunku Dziennikarstwo na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.W ramach zadania 2 realizowane będę dwa moduły:

  • Moduł 1 – Projektowanie produktu;
  • Moduł 2 – Storrytelling jako narzędzie komunikacji marki.

Zadanie 3 – Program rozwoju kompetencji studentów i studentek kierunku Psychologia na Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

W ramach zadania 3 realizowane będą 4 moduły:

  • Moduł 1 – User experience&service design
  • Moduł 2 – Okulografia
  • Moduł 3 – Technologie asystujące
  • Moduł 4 – Druk 3D w projektowaniu produktów/usług

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracodawców, którzy zgodnie zgłaszają potrzebę zwiększenia praktycznego przygotowania do zawodu i wzmocnienia umiejętności przedsiębiorczych. Wpływa na rozwój kompetencji studentów niezbędnych w przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy, co finalnie wzmocni ich atrakcyjność podczas starań o pracę i ograniczy zagrożenie bezrobociem obserwowanym wśród osób z wykształceniem wyższym.

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do studentów/studentek 2 ostatnich semestrów:

  • studiów I stopnia na kierunku Psychologia Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie;
  • studiów I stopnia na kierunku Dziennikarstwo Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu;
  • studiów II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie;
  • jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

Finansowanie

Projekt „Program rozwoju kompetencji studentów i studentek SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przygotowywanych do pracy w branży kreatywnej” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kontakt

biuro.projektow.europejskich@swps.edu.pl
tel. 61 271 1260