hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 projekt Strukturalny

rozwój kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców
U studentów psychologii z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

 

Lider projektuUNI SWPS
Wartość projektu451 103,50 zł
Jednostka pośredniczącancbir

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. – 31 stycznia 2019 r.

Celem projektu jest poprawa do 2019 roku przygotowania 180 studentów i studentek kierunku Psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach USWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych związanych z profesją psychologa oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wzbogacenie programu nauczania kierunku o dodatkowe zajęcia dotyczące umiejętności stosowania technik psychologicznych rozwijających potencjał osobisty dzieci i dorosłych oraz metod leczenia zaburzeń osobowości i rozwoju. Dzięki temu studenci zdobędą atuty zawodowe cenione w profesjach tj. socjoterapeuta, coach, psycholog kliniczny, szkolny czy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz sądach.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Zadania obejmą zajęcia dla studentów i studentek z kierunku Psychologia, które będą realizowane na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach.

Studenci przejdą kompleksową ścieżkę rozwoju zbudowaną z warsztatów, zadań projektowych, szkoleń certyfikowanych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

W ramach projektu wykonywane są następujące zadania:

  • Zadanie 1 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu psychologii dziecięcej i socjoterapii.
  • Zadanie 2 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu psychologii sądowej.
  • Zadanie 3 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu diagnozy neuropsychologicznej.
  • Zadania 4 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu diagnozy psychologicznej zaburzeń osobowości.
  • Zadanie 5 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu coachingu.
  • Zadanie 6 – Rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracodawców, którzy zgodnie zgłaszają potrzebę zwiększenia praktycznego przygotowania do zawodu i wzmocnienia umiejętności przedsiębiorczych. Wpływa na rozwój kompetencji studentów niezbędnych w przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy, co finalnie wzmocni ich atrakcyjność podczas starań o pracę i ograniczy zagrożenie bezrobociem obserwowanym wśród osób z wykształceniem wyższym.

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do studentów/studentek 2 ostatnich semestrów:

  • studiów I stopnia na kierunku Psychologia Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach;
  • jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach.

Finansowanie

Projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek kierunku psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kontakt

biuro.projektow.europejskich@swps.edu.pl
tel. 61 271 1260