hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 projekt Strukturalny

rozwój kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców
U studentów psychologii z Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

 

Lider projektuUNI SWPS
Wartość projektu531 502,71 zł
Jednostka pośredniczącancbir

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. – 31 lipca 2018 r.

Celem projektu jest poprawa do lipca 2018 roku przygotowania 165 studentów i studentek kierunku Psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wzbogacenie programu nauczania kierunku o dodatkowe zajęcia wzmacniające zdolności przedsiębiorcze oraz umiejętności leczenia zaburzeń rozwoju i osobowości, budowania potencjału kadr firm i organizacji poprzez wykorzystanie wiedzy oraz metod psychologicznych. Dzięki temu studenci zdobędą atuty zawodowe cenione w profesjach takich jak psychoterapeuci oraz psychologowie pracujący w szpitalach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, sądach oraz w personelu działów HR firm.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Zadania obejmą zajęcia dla studentów i studentek z kierunku Psychologia, które będą realizowane na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Studenci przejdą kompleksową ścieżkę rozwoju zbudowaną z warsztatów, zadań projektowych, szkoleń certyfikowanych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

W ramach projektu wykonywane są następujące zadania:

  • Zadanie 1 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu psychoterapii.
  • Zadanie 2 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu psychologii zarządzania.
  • Zadanie 3 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu psychologii sądowej.
  • Zadania 4 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu przedsiębiorczości.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracodawców, którzy zgodnie zgłaszają potrzebę zwiększenia praktycznego przygotowania do zawodu i wzmocnienia umiejętności przedsiębiorczych. Wpływa na rozwój kompetencji studentów niezbędnych w przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy, co finalnie wzmocni ich atrakcyjność podczas starań o pracę i ograniczy zagrożenie bezrobociem obserwowanym wśród osób z wykształceniem wyższym.

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do studentów/studentek 2 ostatnich semestrów:

  • jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku Psychologia Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu;
  • jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku Psychologia Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu.

Finansowanie

Projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek kierunku psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kontakt

biuro.projektow.europejskich@swps.edu.pl
tel. 61 271 1260