hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 projekt Strukturalny

rozwój kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców
U studentów psychologii z Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu

 

Lider projektuUNI SWPS
Wartość projektu714 093,70 zł
Jednostka pośredniczącancbir

Okres realizacji projektu: kwietnia 2016 r. – 31 stycznia 2019 r.

Celem projektu jest poprawa do I.2019 roku przygotowania 210 studentów i studentek kierunku Psychologia z Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych związanych z profesją psychologa.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wzbogacenie programu nauczania kierunku o dodatkowe zajęcia, które rozwiną u studentów umiejętności dotyczące, m.in. stosowania technik psychologicznych w identyfikacji oraz leczeniu zaburzeń rozwoju i osobowości oraz w rozwoju osobistym dzieci i dorosłych. Dzięki temu studenci zdobędą atuty zawodowe cenione w profesjach takich jak psychoterapeuci, coachowie, psychologowie kliniczni, szkolni czy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Zadania obejmą zajęcia dla studentów i studentek z kierunku Psychologia, które realizowane będą na Wydziale Zamiejscowym uczelni we Wrocławiu.

Studenci przejdą kompleksową ścieżkę rozwoju zbudowaną z warsztatów, zadań projektowych, szkoleń certyfikowanych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

W ramach projektu wykonywane są następujące zadania:

  • Zadanie 1 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej.
  • Zadanie 2 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu diagnozy neuropsychologicznej w praktyce klinicznej.
  • Zadanie 3 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
  • Zadania 4 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu prowadzenia coachingu.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, studentek i pracodawców, którzy zgodnie zgłaszają potrzebę zwiększenia praktycznego przygotowania do zawodu. Wpływa na rozwój kompetencji studentów i studentek niezbędnych w przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy, co finalnie wzmocni ich atrakcyjność podczas starań o pracę i ograniczy zagrożenie bezrobociem obserwowanym wśród osób z wykształceniem wyższym.

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do studentów/studentek 2 ostatnich semestrów:

  • studiów I stopnia na kierunku Psychologia Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu;
  • jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu.

Finansowanie

Projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek kierunku psychologia z Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kontakt

biuro.projektow.europejskich@swps.edu.p
tel. 61 271 1260