hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 projekt Strukturalny

rozwój kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców
U studentów psychologii z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie

 

Lider projektuUNI SWPS
Wartość projektu545 213,71 zł
Jednostka pośredniczącancbir

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. – 31 stycznia 2019 r.

Celem projektu jest poprawa do I.2019 roku przygotowania 135 studentów i studentek kierunku Psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wzbogacenie programu nauczania kierunków o dodatkowe zajęcia, które rozwiną umiejętności dotyczące m.in. stosowania technik psychologicznych w leczeniu zaburzeń osobowości, wsparciu procesu leczenia chorób somatycznych (np. onkologicznych) oraz rozwoju potencjału firm i organizacji poprzez wykorzystanie psychologii reklamy i marketingu. Dzięki temu studenci zdobędą atuty zawodowe cenione w profesjach takich jak psycholog kliniczny, psychoonkolog czy specjalista ds. employer branding.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu


Zadania obejmują realizację zajęć na Wydziale Zamiejscowym uczelni w Sopocie na kierunku Psychologia.

Studenci przejdą kompleksową ścieżkę rozwoju zbudowaną z warsztatów, zadań projektowych, szkoleń certyfikowanych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

W ramach projektu wykonywane są następujące zadania:

  • Zadanie 1 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu psychoonkologii.
  • Zadanie 2 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu psychologicznej diagnozy klinicznej.
  • Zadanie 3 – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu employer branding.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracodawców, którzy zgodnie zgłaszają potrzebę zwiększenia praktycznego przygotowania do zawodu i wzmocnienia umiejętności przedsiębiorczych. Wpływa na rozwój kompetencji studentów niezbędnych w przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy, co finalnie wzmocni ich atrakcyjność podczas starań o pracę i ograniczy zagrożenie bezrobociem obserwowanym wśród osób z wykształceniem wyższym.

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do studentów/studentek 2 ostatnich semestrów jednolitych studiów magisterskich kierunku Psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Finansowanie

Projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek kierunku psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kontakt

biuro.projektow.europejskich@swps.edu.pl
tel. 61 271 1260