hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia
Wartość projektu: 871849

Celem projektu jest poprawa do I.2019 roku przygotowania 350 studentów i studentek kierunku Psychologia i Filologia angielska do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

 projekt Strukturalny

rozwój kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców
U studentów psychologii I FILOLOGII ANGIELSKIEJ w Warszawie

 

Lider projektuUNI SWPS
Wartość projektu871 849,97 zł
Jednostka pośredniczącancbir

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. – 31 stycznia 2019 r.

Celem projektu jest poprawa do I.2019 roku przygotowania 350 studentów i studentek kierunku Psychologia i Filologia angielska do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wzbogacenie programu nauczania kierunków o dodatkowe zajęcia wspomagające umiejętności leczenia zaburzeń rozwoju dzieci, budowania relacji społecznych i potencjału osobistego, wykorzystywania wiedzy oraz metod psychologicznych w marketingu albo w reklamie oraz poprawiające zdolności przedsiębiorcze. Dzięki temu studenci zdobędą atuty zawodowe cenione w profesjach takich jak psychoterapeuci, psychologowie, superwizorzy czy specjaliści ds. marketingu oraz reklamy.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu 

Zadania obejmą zajęcia dla studentów i studentek z kierunków Psychologia i Filologia angielska realizowanych na Wydziałach w siedzibie głównej USWPS w Warszawie.

Studenci przejdą kompleksową ścieżkę rozwoju zbudowaną z warsztatów, zadań projektowych, szkoleń certyfikowanych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

W ramach projektu wykonywane są następujące zadania:

 • Zadanie 1 – Rozwój kompetencji zawodowych studentów/-ek psychologii z zakresu superwizji indywidualnej i grupowej.
 • Zadanie 2 – Rozwój kompetencji zawodowych studentów/-ek psychologii z zakresu oceny poziomu umiejętności językowych i społecznych dzieci oraz planowania terapii behawioralnej.
 • Zadanie 3 – Rozwój kompetencji zawodowych studentów/-ek psychologii dotyczących wspomagania procesu integracji i adaptacji uchodźców z państw spoza UE.
 • Zadania 4 – Rozwój kompetencji zawodowych studentów/-ek psychologii z zakresu komunikacji marketingowej.
 • Zadanie 5 – Rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości u studentów/-ek psychologii oraz filologii angielskiej.
 • Zadanie 6 – Rozwój kompetencji zawodowych studentów/-ek filologii angielskiej z zakresu tłumaczeń konferencyjnych (symultanicznych).
 • Zadanie 7 – Rozwój kompetencji zawodowych studentów/-ek filologii angielskiej z zakresu funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym.
 • Zadanie 8 – Rozwój kompetencji zawodowych studentów/-ek filologii angielskiej z zakresu tłumaczeń audiowizualnych.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracodawców, którzy zgodnie zgłaszają potrzebę zwiększenia praktycznego przygotowania do zawodu i wzmocnienia umiejętności przedsiębiorczych. Wpływa na rozwój kompetencji studentów niezbędnych w przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy, co finalnie wzmocni ich atrakcyjność podczas starań o pracę i ograniczy zagrożenie bezrobociem obserwowanym wśród osób z wykształceniem wyższym.

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do studentów/studentek 2 ostatnich semestrów:

 • jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie;
 • studiów I stopnia na kierunku Psychologia Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie;
 • studiów stacjonarnych na kierunku Filologia angielska Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

Finansowanie.

Projekt „Rozwój u studentów i studentek  kierunku psychologia oraz filologia angielska kompetencji oczekiwanych przez pracodawców” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kontakt

biuro.projektow.europejskich@swps.edu.pl
tel. 61 271 1260