hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 projekt Strukturalny

Wdrożenie systemy staży
Na Kierunku Psychologia na Studiach Jednolitych Magisterskich

 

Lider projektuUNI SWPS
Wartość projektu721 633,50 zł
Jednostka pośredniczącancbir

Okres realizacji projektu: 1 października 2016 r. – 30 września 2018 r.

Celem projektu jest poprawa do IX.2018 r. przygotowania 232 studentów/-tek kierunku Psychologia z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego do wejścia na rynek pracy poprzez wdrożenie systemu staży zapewniających rozwój kompetencji zawodowych specyficznych dla profesji psychologa.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Projekt bezpośrednio wpływa na osiągnięcie ww. celu szczegółowego POWER, bowiem wsparciem obejmuje studentów/-tki, zapewniając im rozwój kompetencji zawodowych, które są najbardziej pożądane na rynku pracy wśród pracodawców i dotyczą ważnych dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dziedzin.

W trakcie staży studenci będą wykonywać praktyczne zadania realizowane na stanowiskach pracy, do których przygotowują się na studiach. Dzięki temu studenci zdobędą doświadczenie zawodowe w profesjach takich jak psychoterapeuta, psycholog pracujący w służbie zdrowia, NGO, służbach publicznych (policja, więziennictwo) czy specjalista wykorzystujący wiedzę psychologiczną w branży HR, badań rynku marketingu, szkoleniowej.

Zrealizujemy staże 1-miesięczne w siedzibach pracodawców na terenie Polski i za granicą dla 232 studentów/-tek z 4 kierunków Psychologia.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracodawców, którzy zgodnie zgłaszają potrzebę zwiększenia w czasie studiów praktycznego przygotowania do zawodu w formie staży. Wsparcie projektu zapewnia rozwój kompetencji studentów niezbędnych w funkcjonowaniu na rynku pracy, też zagranicznym, co finalnie wzmocni ich atrakcyjność podczas starań o pracę i ograniczy zagrożenie bezrobociem obserwowanym wśród osób z wykształceniem wyższym.

Zadania w projekcie:

  • Przygotowanie i walidacja systemu staży dla studentów i studentek z jednolitych studiów magisterskich z 4 kierunków Psychologia prowadzonych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.
  • Realizacja staży dla studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich z 4 kierunków Psychologia prowadzonych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym

Grupa docelowa projektu

Grupa docelowa: 232 studentów/-tek 4 kierunków Psychologia z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego prowadzonych na:

  • Wydział Psychologii w SWPS Warszawa
  • Wydział Zamiejscowy Poznań
  • Wydział Zamiejscowy Sopot
  • Wydział Zamiejscowy Katowice

Wsparcie otrzymają studenci z 2 ostatnich semestrów studiów z 2 lat akademickich: 2016/2017 oraz 2017/2018.

Finansowanie

Projekt „Wdrożenie systemu staży dla studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich "Psychologia" realizowanych w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kontakt

biuro.projektow.europejskich@swps.edu.pl
tel. 61 271 1260