logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Czy jedzeniu można przypisać wartość estetyczną? Czy przygotowywanie jedzenia i dzielenie się nim można rozpatrywać jako medium sztuki? Coraz większe zainteresowanie jedzeniem we współczesnych sztukach wizualnych skłoniło dr Dorotę Koczanowicz do poszukiwań odpowiedzi na te pytania. Poprzez realizowany projekt zamierza dowartościować zaniedbywaną przez filozofów i teoretyków sztuki przestrzeń smaku.

 projekt Strukturalny

Rozwój u studentów i studentek kierunku wzornictwo oraz grafika kompetencji oczekiwanych przez pracodawców

 

Lider projektuUNI SWPS
Wartość projektu1 016 592,00  zł
Jednostka pośredniczącancbir

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. – 31 stycznia 2019 r.

Celem projektu jest poprawa do I.2019 roku przygotowania do zatrudnienia w branży kreatywnej 180 studentów i studentek kierunków Wzornictwo i Grafika poprzez rozwój pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych. Projekt odpowiada na aktualne potrzeby gospodarki – rosnący popyt na rynku pracy na specjalistów sektora design, pobudzany dynamicznym rozwojem tej gałęzi przemysłu w Polsce i na arenie międzynarodowej. 

Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie zajęć, które rozwiną umiejętności zawodowe i zdolności przedsiębiorcze, takie jak kreatywność oraz budowa modeli biznesowych adekwatnych do branży design (mikrofirmy i start-upy).

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Zadania obejmą zajęcia dla studentów i studentek z kierunku Wzornictwo, które zrealizowane zostaną na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu oraz kierunku Grafika, które zostaną przeprowadzone na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. 

Studenci przejdą kompleksową ścieżkę rozwoju zbudowaną z warsztatów, zadań projektowych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

W ramach projektu wykonywane są następujące zadania:

 • Zadanie 1 – Program rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości studentów i studentek kierunku Wzornictwo na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu USWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

  W ramach zadania 1 realizowany będzie Moduł Biznes.

 • Zadanie 2 – Program rozwoju kompetencji zawodowych studentów i studentek kierunku Wzornictwo na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu USWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

  W ramach zadania 2 realizowany będzie Moduł Design.

 • Zadanie 3 – Program rozwoju kompetencji zawodowych studentów i studentek kierunku Grafika na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

W ramach zadania 3 realizowane będą dwa moduły:

 • Moduł 1 – Zarządzanie procesem wydawniczym;
 • Moduł 2 – Wdrażanie projektu graficznego do realizacji drukarskiej.

Projekt wyhodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracodawców, którzy zgodnie zgłaszają potrzebę zwiększenia praktycznego przygotowania do zawodu i wzmocnienia umiejętności przedsiębiorczych. Wpływa na rozwój kompetencji studentów niezbędnych w przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy, co finalnie wzmocni ich atrakcyjność podczas starań o pracę i ograniczy zagrożenie bezrobociem obserwowanym wśród osób z wykształceniem wyższym.

 

 

 

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do studentów/studentek 2 ostatnich semestrów:

 • studiów I stopnia na kierunku Wzornictwo Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego;
 • studiów I stopnia na kierunku Grafika Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Finansowanie

Projekt „Rozwój u studentów i studentek kierunku wzornictwo oraz grafika kompetencji oczekiwanych przez pracodawców” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kontakt

biuro.projektow.europejskich@swps.edu.pl
tel. 61 271 1260