Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania
strategiczno-rozwojowy
finansowany ze środków europejskich
realizowany

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznegodla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania

Magdalena Boroń
kierownik projektu
Magdalena Boroń
mgr

wartość projektu: 5 232 500 PLN
instytucja finansująca: Unia Europejska
dyscyplina: nie dotyczy
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2020 2021 2022

 Projekt Strukturalny

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania

 

Lider projektuNOVAM Sp. z o.o.
Partnerzy projektulogotyp partnerzy
Wartość projektu5 232 500 zł
Jednostka finansującalogo MNISW

Dofinansowanie z UE: 4 970 875 zł

Okres realizacji projektu: od marca 2020 r. do grudnia 2022 r.

 

Celem utworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży jest deinstytucjonalizacja usług społeczno-zdrowotnych i implementacja środowiskowego modelu opieki psychiatryczno-psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży. Działanie to umożliwi mieszkańcom Poznania korzystanie z najnowszych i najskuteczniejszych metod wsparcia dzieci i młodzieży borykających się z problemami psychicznymi. Cel ten jest zgodny z celami WRPO 2014+ oraz Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

logotyp ue EFRR POIR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Komu pomagamy?

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 (280 osób) z zaburzeniami psychicznymi, spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze miasta Poznania. Wsparciem w projekcie objętych będzie także 280 osób z otoczenia uczestników projektu.

Formy wsparcia

W ramach kompleksowego wsparcia przewidziane są następujące działania:

 • porady psychiatryczne i psychologiczne,
 • psychoterapia indywidualna i rodzinna,
 • psychoterapia grupowa,
 • terapia pedagogiczna oraz działania środowiskowe tj. wizyty w środowisku życia pacjenta.

W Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego przy udziale Partnera projektu Fundacji AKME prowadzony będzie również oddział dzienny.

Finansowanie

Środki pozyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czym pomagamy

Pomagamy w leczeniu zaburzeń psychicznych:

 • zaburzenia nastroju / depresja młodzieńcza,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe / CHAD,
 • nadpobudliwość psychoruchowa/zaburzenia hiperkinetyczne/ADHD,
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze/zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia odżywiania,
 • tiki/zespół Tourette’a,
 • fobie specyficzne, fobia społeczna,
 • lęk uogólniony,
 • napady lęku panicznego,
 • agorafobia,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne/OCD,
 • zaburzenia przywiązania,
 • lęk separacyjny,
 • zaburzenie/reakcja adaptacyjna,
 • zaburzenia osobowości,
 • samouszkodzenie,
 • samookaleczenie,
 • myśli/tendencje samobójcze,
 • zespół stresu pourazowego/PTSD,
 • schizofrenia,
 • zaburzenia psychotyczne.

Kontakt

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Naramowicka 47d lok. 104-105
61-622 Poznań
tel.: 61 102 69 15/16
www.swps.pl/sczp