logo uswps nazwa 3

Centrum prasowe
Tak
Tak
dr
Wiesław Baryła
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Społecznej
czarne

dr

Wiesław Baryła

prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
Wydział Psychologii w Sopocie
adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej

Dla mediów

Profil naukowy

Zajmuje się psychologią poznania społecznego, psychologią ewolucyjną, automatyzmami w zachowaniach społecznych i ekonomią behawioralną. W swoich badaniach i tekstach naukowych porusza tematy dotyczące tego, w jaki sposób ludzie nadają sens otaczającemu światu oraz automatyzmów w zachowaniach społecznych.

Jest autorem książki „Pieniądze w umyśle. Jak myślenie wpływa na motywację” (2013), w której przedstawił zależność pomiędzy myśleniem o pieniądzach a motywacją w bieżącym działaniu, popędem seksualnym czy agresją. Jest członkiem European Association of Social Psychology, Association for Psychological Science i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, metodologii badań psychologicznych i psychometrii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna
  • Pieniądze a motywacja
  • Kultura narzekania
  • Zachowania niemoralne
  • Agresja i „hejt”

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni