Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO witold maciejewski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Witold Maciejewski

Wydział Interdyscyplinarny w Krakowie

Dla mediów

Profil naukowy

Skandynawista i filolog. Zajmuje się językoznawstwem ogólnym, zagadnieniami z zakresu skandynawistyki i polonistyki, a także studiów regionalnych. Specjalista w dziedzinie językoznawstwa kontrastywnego polsko-szwedzkiego. Interesuje się również różnicami w podejściu do pracy w Polsce i Skandynawii, zwłaszcza czasem pracy i efektywnością.

Współautor książki „Runy” (2011), autor wielu rozdziałów książek i artykułów w czasopismach naukowych, a także redaktor naczelny „Acta Sueco-Polonica”, pisma poświęconego różnym aspektom stosunków polsko-skandynawskich. Otrzymał Order Gwiazdy Polarnej (2011), jedno z najważniejszych szwedzkich odznaczeń nadawane cudzoziemcom za wybitne zasługi na rzecz Szwecji i popularyzowanie jej kultury na świecie.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu gramatyki i historii języka szwedzkiego, gramatyki porównawczej języków skandynawskich oraz gramatyki kontrastywnej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Gramatyka i historia języka szwedzkiego
  • Różnice w podejściu do pracy w Polsce i Skandynawii

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni