logo uswps nazwa 3

Wrocław

Wystawa, warsztaty i wykłady to tylko niektóre punkty programu Main event. Oblicza projektowania, wydarzenia, które  podsumowuje cały rok ciężkiej i twórczej pracy studentów Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS. Wydarzenie ma charakter cykliczny i koncentruje się na przedstawieniu szerokiego spektrum zastosowań teorii i praktyki projektowania, które jest reprezentowane przez pracowników badawczo-dydaktycznych, studentów i absolwentów grafiki. Wydarzenie będzie złożone z trzech formatów, których hasłem przewodnim bedą „oblicza projektowania”.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Strefy Designu Uniwersytetu SWPS.

7 czerwca
10.00 – 21.00
Wrocław

O wydarzeniu

Main event to podsumowanie roku pracy Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS w formie warsztatów dla kandydatów na studia, wernisażu prac studenckich i konferencji absolwentów kierunku Grafika. Wydarzenie ma charakter cykliczny i koncentruje się na zaprezentowaniu szerokiego spektrum zastosowań teorii i praktyki projektowania, które jest reprezentowane przez pracowników badawczo-dydaktycznych, studentów i absolwentów grafiki.

Katedra Grafiki, jak każda organizacja, skupia w sobie różne role społeczne, budując niepowtarzalną kulturę organizacji, na którą składają się studenci, absolwenci i dydaktycy – nazywamy to zespołem. W ramach main event pokazujemy różne oblicza projektowania, udowadniając przy tym, że studia z projektowania graficznego nie muszą zamykać się w sztywnych ramach kompozycji graficznej, typografii czy technik wizualizacji. Na naszych studiach można robić rzeczy nieoczywiste, eksperymentalne, a przede wszystkim ciekawe, jeśli ktoś jest ciekawy (choćby świata).

Main event składa się z trzech formatów, których hasłem przewodnim jest „oblicza projektowania”. Po pierwsze warsztaty kompetencyjne i specjalistyczne, które udowadniają, że każdy może być projektantem – niezbędna jest wrażliwość i ciekawość. Reszta buduje się sama w atmosferze współpracy i kreatywnego napięcia. Po drugie wernisaż poplenerowy studentów grafiki Uniwersytetu SWPS, w ramach którego pokazujemy, jak dziwnych nierzadko zakresów może dotykać projektowanie – skoncentrowane na człowieku w roli (głównie) końcowego użytkownika. Wreszcie po trzecie dowód na to, że po grafice nie trzeba być grafikiem. Nasi absolwenci robią rzeczy, na które sami nigdy byśmy nie wpadli. Gotują, uprawiają rośliny, produkują przybory kosmetyczne – wszystko to jednak widać – ktoś to musiał zaprojektować.

Oblicza projektowania to niedeklaratywny dowód na to, że zmienia się społeczna rola projektanta. Już nie chodzi o twórcę/ wytwórcę. Współcześnie potrzebni są kompetentni projektanci, którzy potrafią animować i moderować procesy zorientowane na rozwiązywaniu problemów i dostarczaniu rozwiązań prostych w użyciu.

Program ramowy

Wykład i warsztaty

10.00-11.00 Co ma wspólnego z grafiką... projektowanie? – wykład otwarcia | limit miejsc: 200

10.00-16.00warsztaty Design Sprint | sala: Strefa Studenta | limit miejsc: 30 (dwie grupy po 15 osób) | Zespół Studentów Grafiki

11.10-12.40 – I blok warsztatowy

Wstęp do kaligrafii – Katarzyna Sowa | sala: 119 | limit miejsc: 20

Pocztówki z Wrocławia – Piotr Szewczyk | sala: 125 | limit miejsc: 16

Warsztaty narracji wizualnej – Małgorzata Jabłońska | sala: 126 | limit miejsc: 12

12.50-14.20 – II blok warsztatowy

Skuteczna autoprezentacja – Edyta Nesterewicz | sala: 116| limit miejsc: 25

Projektowanie UX – Wystarczy tylko kartka i ołówek! – Dawid Kowalczyk | sala: 111 | limit miejsc: 15

Druk 3D i grafika 3D w procesie projektowym – Wojciech Jastrzębski | sala: 38 | limit miejsc: 15

14.30-16.00 – III blok warsztatowy

Projektowanie niewidzialnego, czyli service design w praktyce – Joanna Burska | sala: 119| limit miejsc: 20

Jak zaprojektować ponadczasowe logo? – Mateusz Antczak | sala: 126 | limit miejsc: 15

Fotografia autorska, czyli „Pokaż mi swoje fotografie, a powiem Ci kim jesteś! – Anna Gondek-Grodkiewicz | sala: 125 | limit miejsc: 80

Main Event: oblicza projektowania to wydarzenie, które w niedeklaratywny sposób czegoś dowodzi. Po pierwsze, że zawód projektanta nie jest tak oczywisty, jakby się mogło wydawać. Po drugie, że projektowanie wymaga idei, ciekawości (nierzadko potu i krwi). Wreszcie po trzecie, że studia projektowe to specyficzna atmosfera i wymienialność ról społecznych – kiedyś kandydaci, później studenci, obecnie współpracownicy, projektanci, koledzy i koleżanki – przyjaciele – no i absolwenci.

dr Mariusz Wszołek, Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

Opis wykładu

Co ma wspólnego z grafiką... projektowanie? – wykład otwarcia

Gdzie aktualnie znajduje się (w sensie praktyki projektowej) grafika użytkowa, a gdzie powinna się znajdować (z uwagi na tzw. problemy współczesności, których niesposób niewidzieć). Rola projektanta to nie tylko kolorowanie rzeczywistości - to przede wszystkim jej sprawne opowiadanie w taki sposób, żeby ludzie wiedzieli, jak z niej korzystać.

dr Krzysztof Moszczyński – projektant, wykładowca w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się wizualizacją danych, obrazowaniem procesów i projektowaniem wizerunku. Interesuje się graphic designem, designem opakowań, rozwojem systemów operacyjnych opartych o UNIX (np. MacOSX, Android), programowaniem w języku python. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu corporate design, interaction design, information design, web design, mobile design oraz systemu automatycznego

dr Mariusz Wszołek – projektant i wykładowca w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. W pracy naukowej zajmuje się głównie reklamą, ze szczególnym uwzględnieniem dyferencji rynkowych oraz mechanizmów działania reklamy w kontekście komunikacyjnym. Ponadto zajmuje się projektowaniem komunikacji (w tym design thinking, human centered design, corporate identity), dyskursami wizualnymi i teorią społeczeństwa i komunikacji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kreacji, communication design, designu opakowań, corporate identity, reklamy społecznej i teorii i praktyki designu. Redaktor serii wydawniczej Projektowanie komunikacji w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 Opisy warsztatów

Warsztaty Design Sprint

Warsztaty mają na celu przeprowadzenie uczestników przez zagadnienia, problemy i narzędzia procesu projektowego. Będą one realizowane przez studentów, którzy zaznajomią uczestników m.in. ze świadomym i przemyślanym odnajdywaniem i definiowaniem problemów projektowych, analizą dyskursów komunikacyjnych i ich zależności, a także kompleksowym procesem tworzenia strategii komunikacyjnej dla określonej marki lub organizacji. Wszystko to wiązać się będzie także z ćwiczeniem umiejętności komunikacyjnych i pracy w grupie.

Wstęp do kaligrafii

Kapitała rzymska, uncjała, minuskuła karlińska. Warsztat poprzedzony krótkim wstępem o pochodzeniu i ewolucji pisma łacińskiego. Uczestnicy w oparciu o przygotowane szablony będą mogli samodzielnie kaligrafować litery.

Katarzyna Sowa – grafik, aktywny zawodowo projektant kreatywny. Magister historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi warsztaty dla studentów Grafiki Uniwersytetu SWPS i studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu historii typografii, reguł składu tekstu, projektowania wielostronicowych publikacji, projektowania książki i krojów pism. Interesuje się typografią i jej korelacją z przekazem wizualnym i jego odbiorem. Fascynują ją dokonania Polskiej Awangardy, Modernizmu Międzywojennego, Szwajcarskiej Szkoły Projektowania i eksperymenty Postmodernistów.

Pocztówki z Wrocławia

Warsztaty będą inspirowane pracami Otla Aichera dla miasta Isny im Allgäu. Uczestnicy zapoznają się z ideą tworzenia piktogramów, pokazywania charakterystycznych cech miejsca przy pomocy minimalistycznego przekazu wizualnego. Uczestnicy będą mieli okazję do zastanowienia się nad Wrocławiem, zwłaszcza nad tym do jakich aktywności zachęca to miasto, jakie są najważniejsze cechy jego wizerunku, najciekawsze obiekty i miejsca. Następnie będą opracowywać projekt własnej kartki pocztowej (lub kilku kartek pocztowych), posługując się możliwie najprostszymi elementami graficznymi.

Piotr Szewczyk – artysta multimedialny, projektant, wykładowca, mieszka w Gliwicach. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia na kierunku Grafika SWPS we Wrocławiu. Aktywny na polu sztuki współczesnej (nowe media, rzeźba, instalacja, animacja komputerowa, grafika). Projektant wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej. Swoje prace artystyczne i projektowe prezentował na wystawach w wielu krajach europejskich, m.in. w ramach cyklu wystaw „Designed in Poland”, promujących polskie wzornictwo. Wspólna praca z Małgorzatą Jabłońską – „Space is the Place, man!” – znajduje się w Kolekcji Sztuki Współczesnej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Łączy działalność artystyczną i projektową z poszukiwaniami teoretycznymi z różnych dziedzin sztuki i techniki. Tworzy m.in. obiekty powstające przez połączenie precyzyjnego planowania z nieprzewidywalnością. Jego działania oscylują pomiędzy ściśle opracowanymi regułami tworzącymi porządek a improwizacją, nieuporządkowaniem czy nawet losowością.

Warsztaty narracji wizualnej

Jak zajmująco opowiedzieć historię bez słów? Jak budować dramaturgię obrazem? Jak wyjaśnić graficznie wieloetapowe procesy? Takie wyzwania stoją między innymi przed twórcami storyboardów, powieści graficznych i picture booków, przed projektantami infografik, autorami prezentacji biznesowych. Na warsztatach uczestnicy poznają podstawowe zasady języka wizualnego i jego zastosowanie w opowiadaniu obrazem. Zaprojektują własne opowieści, budując przekaz prostymi i przekonującymi środkami.

Małgorzata Jabłońska – artystka, projektantka. Zajmuje się narracją wizualną w postaci lapidarnych grafik cyfrowych i komiksów. Opowiada uniwersalne ludzkie historie oszczędnym, geometrycznym językiem. Uczestniczka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza nim. Adiunkt w Katedrze Grafiki wrocławskiej filii SWPS. Współpracuje z Katedrą Sztuk Pięknych i Projektowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Autorka wielu warsztatów artystycznych i projektowych we współpracy z renomowanymi instytucjami kultury.

Skuteczna autoprezentacja

Sztuka autoprezentacji to nic innego jak takie przedstawienie siebie, w dokładnie taki sposób jaki chcemy wywrzeć wrażenie. Wiąże się z tym łatwość wypowiedzi, budowanie błyskotliwych wypowiedzi, umiejętność przekonywania, lepsze wyniki w nauce i pracy, znajomość mowy ciała, mikromimiki. Należy przy tym pamiętać, że nie służy do wyzyskiwania i zdominowania innych ludzi przez możliwość odczytania ich sekretów i myśli, ale jej znajomość ma na celu dać człowiekowi lepszy wgląd w istotę komunikacji z innymi, aby mógł ich i w związku z tym siebie lepiej zrozumieć. Umiejętność odczytywania niewerbalnych znaków pomaga łatwiej żyć, podczas gdy jej brak powoduje strach, uprzedzenia i czyni nas bardziej krytycznymi w stosunku do innych.

Edyta Nesterewicz-Moszczyńska – psycholog, pedagog, psychoterapeuta, trener biznesu.

Projektowanie UX – Wystarczy tylko kartka i ołówek!

Na warsztatach uczestnicy poznają podstawowe zasady projektowania zorientowanego na użytkownika, przejdą przez proces tworzenia rozwiązania interaktywnego oraz przećwiczą techniki wizualizacji swoich pomysłów.

Dawid Kowalczyk – absolwent Socjologii, od 6 lat pracuje jako projektant interakcji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z projektowania UX pod kątem urządzeń mobilnych. Interesuje się procesami twórczymi oraz szeroko rozumianą kreatywnością.

Druk 3D i grafika 3D w procesie projektowym

O druku 3D od jakiegoś czasu się mówi, choć nie jest to wcale taka świeża technologia. Porozmawiamy chwilę o tym skąd się wziął, do czego może się przydać a do czego nie, a później spróbujemy zrobić coś z nim w praktyce. Najpierw zapoznamy się z podstawowymi funkcjami programów do grafiki 3D, a potem postaramy się zaprojektować niewielkie przedmioty i przygotować je do druku.

Wojciech Jastrzębski - pracuje na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zainteresowany użyciem technologii w branży kreatywnej, zajmuje się między innymi drukiem 3D. Zawodowo związany także z filmem, w szczególności w kontekście postprodukcji, montażu i wykorzystania elementów graficznych.

Projektowanie niewidzialnego, czyli service design w praktyce

Usługi obecne są w naszym życiu każdego dnia. Począwszy od porannego korzystania z mediów społecznościowych, przez zakup bułek w piekarni, przejazd tramwajem, wypłatę gotówki z bankomatu, aż po wizytę u stomatologa czy wieczorny seans w kinie. Pytanie, dlaczego z niektórych usług korzystamy wielokrotnie, polecając je przy okazji wszystkim wokół, a do innych, po pierwszym kontakcie, nie wracamy nigdy ponownie? Dlaczego za niektóre usługi jesteśmy w stanie zapłacić dużo więcej, niż za inne, które, przynajmniej w teorii, przynoszą ten sam efekt? Odpowiedź brzmi: ponieważ niektóre usługi odpowiadają idealnie na nasze potrzeby, fundując przy okazji doskonałe doświadczenie, które mamy ochotę powtórzyć. Stworzenie takiej usługi rzadko jest dziełem przypadku. Dzisiaj coraz częściej stoi za nią świadomy proces. Kreacja usługi uwzględnia podejście holistyczne i jest ukierunkowana przede wszystkim na użytkownika. Proces ten nazywamy projektowaniem usług (service design) – w trakcie warsztatu porozmawiamy o tym, na czym polega i w jaki sposób możemy wykorzystać go w praktyce.

Joanna Burska-Kopczyk – strateg z powołania, projektant z wykształcenia. Każde ukończone przez nią studia rozpoczynają się od słowa projektowanie: komunikacji, usług, start-up’ów. Każdy realizowany projekt od pytania: dla jakich ludzi projektujemy i co możemy dla nich zrobić? Zawodowo pomaga firmom kreować marki, usługi i doświadczenia (zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji), a także przez 3 lata prowadziła zajęcia na Uniwersytecie SWPS oraz Uniwersytecie Wrocławskim. Prywatnie pasjonuje się dalszymi i bliższymi wyprawami (górskimi w szczególności!) oraz upraszczaniem swojego życia.

Jak zaprojektować ponadczasowe logo?

Mówi się, że firma bez logo jest jak człowiek bez twarzy, a znaki firmowe stały się nieodłącznym elementem naszego krajobrazu. Jak to się stało, że niektóre z nich uważamy za ponadczasowe? Co wyróżnia te projekty? Na te i inne pytania odpowiemy sobie w pierwszej części warsztatu, a w drugiej zmierzymy się z wyzwaniem zaprojektowania znaków graficznych.

Mateusz Antczak – na co dzień pomagam firmom w znalezieniu ich własnego języka i uczę jak dobrze go wykorzystywać. Swoją pracę zawodową realizuje w ramach własnego studia projektowego, skupionego na badaniu, projektowaniu oraz wdrażaniu programów brandingowych organizacji.

Fotografia autorska, czyli „Pokaż mi swoje fotografie, a powiem Ci kim jesteś!

Dłuższe wypowiedzi fotograficzne, takie jak foto-reportaż, foto-esej, czy projekt długoterminowy, zmuszają fotografa do pogłębionej analizy realizowanego tematu, dzięki czemu ostateczny efekt jest bogaty w treści i kadry, fotografie są dobrze wyselekcjonowane, a wnioski gruntownie przemyślane oraz poparte badaniami i rozmowami z ekspertami. We współczesny świecie zawodów kreatywnych największą wartością i możliwością wyróżnienia się w branży jest zostanie AUTOREM.

Anna Gondek-Grodkiewicz – fotograf, architekt. Laureatka Grand Press Photo 2017 (I nagroda w kategorii „Życie Codzienne - Fotoreportaż”). Wykładowca fotografii i postprodukcji obrazu w Instytucie Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oraz w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat związana z mediami i produkcją filmowo-telewizyjną. Autorka fotografii do polskich filmów, seriali, fotoreportaży z wydarzeń kulturalnych oraz programów telewizyjnych (m.in. współpraca z Martyną Wojciechowską przy realizacji programu „Kobieta na krańcu świata”.) Jej prace ukazały się w największych polskich magazynach: National Geographic Polska, Newsweek, The TIMES Poland, Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, Rzeczpospolita, Dziennik, Kino, Film, i Gala. W 2018/2019 uczestniczyła w Klasie Mistrzowskiej prowadzonej przez fotografów VII Photo Agency: Stefano de Luigi, Maggie Steber, Ed Kashi, Sara Terry, Maciek Nabrdalik, Ziyah Gafic, Ilvy Njiokiktjien, Tomas Van Houtryve. W 2016 roku została zakwalifikowana do udziału w mistrzowskich warsztatach fotograficznych międzynarodowej agencji Magnum Photos, prowadzonych przez Davida Alana Harveya, a sponsorowanych przez jedną z międzynarodowych firm fotograficznych. Mieszkała i pracowała w Polsce, Australii oraz Hiszpanii. Interesuje się psychologią i muzyką.

Wystawa
Grafika: manifest

Jedni pragnęli wyśpiewać miłość do niebezpieczeństwa, praktykę energii i zuchwałość (futuryści), drudzy skupili się na sile konstrukcji relaksując się technologią (konstruktywiści). Byli też i tacy, którzy uważali, że nie rezultat, lecz założenie początkowe procesu kształtowania pokazuje, czy rozwiązanie wzięło się z życia, czy jest celem samym w sobie; wierzyli, że forma postępuje za funkcją (louis henry sullivan). Wszyscy ci wielcy i mali rozumieli, że projektowanie to coś więcej niż fach robienia ładnych obrazków — postulowali zmianę, krytycznie odnosząc się do zastanego.

Tym są właśnie manifesty; okrzykiem sprzeciwu i postulatem zmiany; credo, z którego trzeba się rozliczyć, choć jak pokazuje historia projektowania, zamiary i zapędy szkół projektowych nierzadko były i są poddawane brutalnej weryfikacji — nie ma miejsca na tłumaczenia. W tym roku chcemy podjąć się refleksji na temat projektowania — zadać sobie wiodące pytania: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, po cichu licząc, że nasi studenci w formie tegorocznej wystawy podpowiedzą nam w formie własnego manifestu projektowania. Zaproponowaliśmy im zadanie, w którym nie można obawiać się marzeń ale też porażki. Trzeba przemyśleć to, jakie projektowanie chcą zaproponować i za co chcą zostać zapamiętani.

Organizator

  • Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS

Termin i lokalizacja

7 czerwca 2019 r.
Katedra Grafiki, Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30 b

Kontakt

Iga Lewicka
e-mail: swps.wroclaw@swps.edu.pl
tel. 71 750 72 51
tel. kom. 785 202 527

Formularz zgłoszeniowy

Powyższe wydarzenie adresowane jest do subskrybentów naszego newslettera.

Wysłanie zgłoszenia udziału w wydarzeniu będzie uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji uczestnictwa w wydarzeniu (więcej szczegółów dot. przetwarzania danych osobowych)

Aktualności z Wrocławia

Aktualności z Wrocławia 13-05-2019

Wystawa „Design bez słów”

Zapraszamy na wystawę, która prezentuje efekty projektu realizowanego przez studentów Grafiki SWPS dla dzieci z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu. Celem wystawy jest...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 22-05-2019

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie!

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów. Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkich uczestników studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. EUROSTUDENT. Dołącz! Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 28-05-2019

Drzwi otwarte w Szkole Doktorskiej we Wrocławiu

Jeśli myślisz o doktoracie i karierze naukowej, zapraszamy Cię do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Przyjdź na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 maja, poznaj naszą filozofię kształcenia, zobacz...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 07-06-2019

Main event. Oblicza projektowania

Wystawa, warsztaty i wykłady to tylko niektóre punkty programu Main event. Oblicza projektowania, wydarzenia, które  podsumowuje cały rok ciężkiej i twórczej pracy studentów Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS. Wydarzenie ma charakter...

Czytaj więcej

Wrocław 08-06-2019

Wąsik Słowackiego. Kreowanie marki osobistej

Jak wiemy, „Słowacki wielkim poetą był”. Czy patrzymy na niego i jego spuściznę jedynie przez pryzmat wybitnej twórczości literackiej, jaką po sobie pozostawił? Jak na jego popularność wpłynął jego sposób...

Czytaj więcej

Webinar 12-06-2019

Złość – ważna i potrzebna emocja

Pojawia się, kiedy ktoś nas zawiedzie, okłamie, wykorzysta, obrazi, stawi opór, wywrze presję. Złość jest emocją, która informuje nas o niezwykle istotnych rzeczach, które dzieją się w naszym życiu. Pozwala...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 13-06-2019

Design jako interdyscyplinarny projekt. Czwarte spotkanie „Grafika: portfolio”

O tym, że świat się zmienia, nie trzeba nikogo przekonywać. W odpowiedzi na tę zmianę pojęcie designu również poszerza swój zakres znaczeniowy. I nie może być inaczej z racji funkcji...

Czytaj więcej

Wrocław 19-06-2019

Wrocławskie Kółko Psychologiczne

Koło psychologiczne to cykl spotkań dla uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Podczas spotkań uczniowie zdobywają podstawowe kompetencje z zakresu psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań w życiu codziennym. Podczas spotkań...

Czytaj więcej

Webinar 24-06-2019

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może wzornictwo, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 05-07-2019

Absolutorium 2019 we Wrocławiu

Studia to niezwykle ciekawy i intensywny etap w życiu. Niestety ma on jedną wadę – kiedyś dobiega końca. Uniwersytet SWPS we Wrocławiu organizuje wyjątkową uroczystość wieńczącą ten okres – absolutorium...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Wrocławia

Konferencje 08-05-2019

IX Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”

Dziewiąta edycja konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego to znakomita okazja do spotkania dla osób zainteresowanych tematyką technik i metod wywierania wpływu społecznego, jego skuteczności i uwarunkowań. Wydarzenie jest kierowane zarówno...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 08-05-2019

Design jako interdyscyplinarny projekt. „Grafika: portfolio”

O tym, że świat się zmienia, nie trzeba nikogo przekonywać. W odpowiedzi na tę zmianę pojęcie designu również poszerza swój zakres znaczeniowy. I nie może być inaczej z racji funkcji...

Czytaj więcej

Wrocław 13-04-2019

Czy piękno jest ważne? Istota atrakcyjności fizycznej

Od wieków uroda z jednej strony utożsamiana jest z dobrem i elegancją, a z drugiej traktuje się ją jako narzędzie wpływu i osiągania własnych korzyści. Literatura piękna przedstawia kreacje urodziwych...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 11-04-2019

Design w dyskursie wizualnym. „Grafika: portfolio”

O tym, że świat się zmienia, nie trzeba nikogo przekonywać. W odpowiedzi na tę zmianę pojęcie designu również poszerza swój zakres znaczeniowy. I nie może być inaczej z racji funkcji...

Czytaj więcej

Webinar 09-04-2019

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może wzornictwo, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 09-04-2019

Public Relations, media, branding i reklama 2019

Współczesne nowe media stoją na rozdrożu – z jednej strony generują szybkie, lekkie treści zwiększające liczbę klików, z drugiej – stawiają na dobry, rzetelny kontent. Która z tych strategii przyniesie...

Czytaj więcej

Wrocław 05-04-2019

Szczęśliwe czy niedojrzałe? Pokolenie dorastające w sieci

Ekran smarfona, komputera czy tabletu – to ich okno na świat, a przeglądarki, portale społecznościowe i aplikacje składają się na ich główną przestrzeń życiową. Są bardziej rozważni, otwarci i świadomi...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 05-04-2019

Wykład: Whistleblowing and workplace bullying

Angielskie słowo „whistleblowing” oznacza działanie podejmowane przez pracownika, mające na celu poinformowanie władz lub zewnętrznych organizacji o nieprawidłowościach zachodzących w zakładzie pracy. Osoby, które decydują się na taki krok są...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 05-04-2019

Wykład: Management of bullying in minimum-security prison

Zjawisko zastraszania występuje zarówno w szkołach, w pracy, jak również, co nie jest dziwne, w więzieniach, gdzie skłonność do przemocy jest nawet większa. Holenderscy naukowcy badali proces zarządzania i radzenia...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 03-04-2019

Wymiana Młodego Designu V

W jakim kierunku podążają zainteresowania młodych projektantów? Co ich inspiruje? Jakie dziedziny sztuki cieszą się wśród nich popularnością? Przekonamy się o tym podczas wystawy „Wymiana Młodego Designu V”. To wydarzenie...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 02-04-2019

Awanse naukowe – 38 doktorów i 8 doktorów habilitowanych

Kolejni naukowcy wypromowani na Uniwersytecie SWPS odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość odbyła się 2 kwietnia w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Tegoroczna gala zgromadziła 38 doktorów i 8 doktorów habilitowanych...

Czytaj więcej

Konferencje 02-04-2019

Dziecko w systemie wsparcia

Rodzina to podstawowa, najmniejsza i najstarsza forma życia społecznego. To na rodzinie spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Dlatego właśnie dla dziecka pozbawionego opieki rodziców biologicznych...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 01-04-2019

Dzieci GMO – przełom w nauce czy zagrożenie?

Zaskakujący świat modyfikacji genetycznych w ostatnim czasie coraz bardziej przypomina filmy science fiction. Na ekranie wygląda intrygująco, zachęcająco. W rzeczywistości – budzi lęk oraz niechęć przed nowym. Jak oswoić się...

Czytaj więcej

Wrocław 28-03-2019

Serce czy rozum? O miłości słów kilka

Każdy z nas ma swoją definicję miłości. A jak brzmi ta naukowa, psychologiczna? Kiedy możemy mówić o zauroczeniu, a kiedy o zakochaniu? Co sprawia, że ludzie czują do siebie pociąg?...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 28-03-2019

Dzień z psychologią we Wrocławiu

Jakie są najpopularniejsze techniki wpływu społecznego? Jak wygląda prowadzenie badań psychologicznych w praktyce? W jaki sposób rozwijać kreatywność i dobrze się przy tym bawić? Odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy...

Czytaj więcej

Webinar 27-03-2019

Marka osobista w internecie – czy każdy może być gwiazdą social mediów?

Zapraszamy na drugi webinar Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Nasz prowadzący dr Adam Kowalik tym razem gościć będzie Filipa Mecnera – menadżera specjalizującego się w kreowaniu wizerunku gwiazd, który pracował m.in. z...

Czytaj więcej

Wrocław 22-03-2019

Digital Media Campus Day

DMC Day to część projektu edukacyjnego Digital Media Campus prowadzonego przez koncern Ringier Axel Springer Polska na uczelniach w Polsce, na Słowacji, Węgrzech i w Serbii. Wydarzenia DMC Day mają na...

Czytaj więcej

Webinar 20-03-2019

Poznaj swój mózg

Jak dobrze znasz swój mózg? Czy kiedykolwiek zadałeś sobie to pytanie? Czy nie warto poznać „urządzenie”, które wpływa na twoje funkcjonowanie i decyduje o tym, kim jesteś i co robisz?...

Czytaj więcej