logo uswps nazwa 3

Wrocław

Wystawa, warsztaty i wykłady to tylko niektóre punkty programu Main event. Oblicza projektowania, wydarzenia, które  podsumowuje cały rok ciężkiej i twórczej pracy studentów Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS. Wydarzenie ma charakter cykliczny i koncentruje się na przedstawieniu szerokiego spektrum zastosowań teorii i praktyki projektowania, które jest reprezentowane przez pracowników badawczo-dydaktycznych, studentów i absolwentów grafiki. Wydarzenie będzie złożone z trzech formatów, których hasłem przewodnim będą „oblicza projektowania”.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Strefy Designu Uniwersytetu SWPS.

7 czerwca
10.00 – 21.00
Wrocław

O wydarzeniu

Main event to podsumowanie roku pracy Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS w formie warsztatów dla kandydatów na studia, wernisażu prac studenckich i konferencji absolwentów kierunku Grafika. Wydarzenie ma charakter cykliczny i koncentruje się na zaprezentowaniu szerokiego spektrum zastosowań teorii i praktyki projektowania, które jest reprezentowane przez pracowników badawczo-dydaktycznych, studentów i absolwentów grafiki.

Katedra Grafiki, jak każda organizacja, skupia w sobie różne role społeczne, budując niepowtarzalną kulturę organizacji, na którą składają się studenci, absolwenci i dydaktycy – nazywamy to zespołem. W ramach main event pokazujemy różne oblicza projektowania, udowadniając przy tym, że studia z projektowania graficznego nie muszą zamykać się w sztywnych ramach kompozycji graficznej, typografii czy technik wizualizacji. Na naszych studiach można robić rzeczy nieoczywiste, eksperymentalne, a przede wszystkim ciekawe, jeśli ktoś jest ciekawy (choćby świata).

Main event składa się z trzech formatów, których hasłem przewodnim jest „oblicza projektowania”. Po pierwsze warsztaty kompetencyjne i specjalistyczne, które udowadniają, że każdy może być projektantem – niezbędna jest wrażliwość i ciekawość. Reszta buduje się sama w atmosferze współpracy i kreatywnego napięcia. Po drugie wernisaż poplenerowy studentów grafiki Uniwersytetu SWPS, w ramach którego pokazujemy, jak dziwnych nierzadko zakresów może dotykać projektowanie – skoncentrowane na człowieku w roli (głównie) końcowego użytkownika. Wreszcie po trzecie dowód na to, że po grafice nie trzeba być grafikiem. Nasi absolwenci robią rzeczy, na które sami nigdy byśmy nie wpadli. Gotują, uprawiają rośliny, produkują przybory kosmetyczne – wszystko to jednak widać – ktoś to musiał zaprojektować.

Oblicza projektowania to niedeklaratywny dowód na to, że zmienia się społeczna rola projektanta. Już nie chodzi o twórcę/ wytwórcę. Współcześnie potrzebni są kompetentni projektanci, którzy potrafią animować i moderować procesy zorientowane na rozwiązywaniu problemów i dostarczaniu rozwiązań prostych w użyciu.

Program ramowy

Wykład i warsztaty

10.00-11.00 Co ma wspólnego z grafiką... projektowanie? – wykład otwarcia | sala 126 | limit miejsc: 80

10.00-16.00warsztaty Design Sprint | sala: Strefa Studenta | sala 125 | limit miejsc: 30 (dwie grupy po 15 osób) | Zespół Studentów Grafiki

11.10-12.40 – I blok warsztatowy

Wstęp do kaligrafii – Katarzyna Sowa | sala: 54 | limit miejsc: 20

Pocztówki z Wrocławia – Piotr Szewczyk | sala: 39 | limit miejsc: 16

Warsztaty narracji wizualnej – Małgorzata Jabłońska | sala: 119 | limit miejsc: 12

12.50-14.20 – II blok warsztatowy

Skuteczna autoprezentacja – Edyta Nesterewicz | sala: 116 | limit miejsc: 25

Projektowanie UX – Wystarczy tylko kartka i ołówek! – Dawid Kowalczyk | sala: 111 | limit miejsc: 15

Druk 3D i grafika 3D w procesie projektowym – Wojciech Jastrzębski | sala: 38 | limit miejsc: 15

14.30-16.00 – III blok warsztatowy

Jak zaprojektować ponadczasowe logo? – Mateusz Antczak | sala: 54 | limit miejsc: 15

Fotografia autorska, czyli „Pokaż mi swoje fotografie, a powiem Ci kim jesteś! – Anna Gondek-Grodkiewicz | sala: 116 | limit miejsc: 30

Main Event: oblicza projektowania to wydarzenie, które w niedeklaratywny sposób czegoś dowodzi. Po pierwsze, że zawód projektanta nie jest tak oczywisty, jakby się mogło wydawać. Po drugie, że projektowanie wymaga idei, ciekawości (nierzadko potu i krwi). Wreszcie po trzecie, że studia projektowe to specyficzna atmosfera i wymienialność ról społecznych – kiedyś kandydaci, później studenci, obecnie współpracownicy, projektanci, koledzy i koleżanki – przyjaciele – no i absolwenci.

dr Mariusz Wszołek, Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

Opis wykładu

Co ma wspólnego z grafiką... projektowanie? – wykład otwarcia

Gdzie aktualnie znajduje się (w sensie praktyki projektowej) grafika użytkowa, a gdzie powinna się znajdować (z uwagi na tzw. problemy współczesności, których niesposób niewidzieć). Rola projektanta to nie tylko kolorowanie rzeczywistości – to przede wszystkim jej sprawne opowiadanie w taki sposób, żeby ludzie wiedzieli, jak z niej korzystać.

dr Krzysztof Moszczyński – projektant, wykładowca w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się wizualizacją danych, obrazowaniem procesów i projektowaniem wizerunku. Interesuje się graphic designem, designem opakowań, rozwojem systemów operacyjnych opartych o UNIX (np. MacOSX, Android), programowaniem w języku python. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu corporate design, interaction design, information design, web design, mobile design oraz systemu automatycznego

dr Mariusz Wszołek – projektant i wykładowca w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. W pracy naukowej zajmuje się głównie reklamą, ze szczególnym uwzględnieniem dyferencji rynkowych oraz mechanizmów działania reklamy w kontekście komunikacyjnym. Ponadto zajmuje się projektowaniem komunikacji (w tym design thinking, human centered design, corporate identity), dyskursami wizualnymi i teorią społeczeństwa i komunikacji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kreacji, communication design, designu opakowań, corporate identity, reklamy społecznej i teorii i praktyki designu. Redaktor serii wydawniczej Projektowanie komunikacji w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 Opisy warsztatów

Warsztaty Design Sprint

Warsztaty mają na celu przeprowadzenie uczestników przez zagadnienia, problemy i narzędzia procesu projektowego. Będą one realizowane przez studentów, którzy zaznajomią uczestników m.in. ze świadomym i przemyślanym odnajdywaniem i definiowaniem problemów projektowych, analizą dyskursów komunikacyjnych i ich zależności, a także kompleksowym procesem tworzenia strategii komunikacyjnej dla określonej marki lub organizacji. Wszystko to wiązać się będzie także z ćwiczeniem umiejętności komunikacyjnych i pracy w grupie.

Wstęp do kaligrafii

Kapitała rzymska, uncjała, minuskuła karlińska. Warsztat poprzedzony krótkim wstępem o pochodzeniu i ewolucji pisma łacińskiego. Uczestnicy w oparciu o przygotowane szablony będą mogli samodzielnie kaligrafować litery.

Katarzyna Sowa – grafik, aktywny zawodowo projektant kreatywny. Magister historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi warsztaty dla studentów Grafiki Uniwersytetu SWPS i studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu historii typografii, reguł składu tekstu, projektowania wielostronicowych publikacji, projektowania książki i krojów pism. Interesuje się typografią i jej korelacją z przekazem wizualnym i jego odbiorem. Fascynują ją dokonania Polskiej Awangardy, Modernizmu Międzywojennego, Szwajcarskiej Szkoły Projektowania i eksperymenty Postmodernistów.

Pocztówki z Wrocławia

Warsztaty będą inspirowane pracami Otla Aichera dla miasta Isny im Allgäu. Uczestnicy zapoznają się z ideą tworzenia piktogramów, pokazywania charakterystycznych cech miejsca przy pomocy minimalistycznego przekazu wizualnego. Uczestnicy będą mieli okazję do zastanowienia się nad Wrocławiem, zwłaszcza nad tym do jakich aktywności zachęca to miasto, jakie są najważniejsze cechy jego wizerunku, najciekawsze obiekty i miejsca. Następnie będą opracowywać projekt własnej kartki pocztowej (lub kilku kartek pocztowych), posługując się możliwie najprostszymi elementami graficznymi.

Piotr Szewczyk – artysta multimedialny, projektant, wykładowca, mieszka w Gliwicach. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia na kierunku Grafika SWPS we Wrocławiu. Aktywny na polu sztuki współczesnej (nowe media, rzeźba, instalacja, animacja komputerowa, grafika). Projektant wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej. Swoje prace artystyczne i projektowe prezentował na wystawach w wielu krajach europejskich, m.in. w ramach cyklu wystaw „Designed in Poland”, promujących polskie wzornictwo. Wspólna praca z Małgorzatą Jabłońską – „Space is the Place, man!” – znajduje się w Kolekcji Sztuki Współczesnej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Łączy działalność artystyczną i projektową z poszukiwaniami teoretycznymi z różnych dziedzin sztuki i techniki. Tworzy m.in. obiekty powstające przez połączenie precyzyjnego planowania z nieprzewidywalnością. Jego działania oscylują pomiędzy ściśle opracowanymi regułami tworzącymi porządek a improwizacją, nieuporządkowaniem czy nawet losowością.

Warsztaty narracji wizualnej

Jak zajmująco opowiedzieć historię bez słów? Jak budować dramaturgię obrazem? Jak wyjaśnić graficznie wieloetapowe procesy? Takie wyzwania stoją między innymi przed twórcami storyboardów, powieści graficznych i picture booków, przed projektantami infografik, autorami prezentacji biznesowych. Na warsztatach uczestnicy poznają podstawowe zasady języka wizualnego i jego zastosowanie w opowiadaniu obrazem. Zaprojektują własne opowieści, budując przekaz prostymi i przekonującymi środkami.

Małgorzata Jabłońska – artystka, projektantka. Zajmuje się narracją wizualną w postaci lapidarnych grafik cyfrowych i komiksów. Opowiada uniwersalne ludzkie historie oszczędnym, geometrycznym językiem. Uczestniczka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza nim. Adiunkt w Katedrze Grafiki wrocławskiej filii SWPS. Współpracuje z Katedrą Sztuk Pięknych i Projektowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Autorka wielu warsztatów artystycznych i projektowych we współpracy z renomowanymi instytucjami kultury.

Skuteczna autoprezentacja

Sztuka autoprezentacji to nic innego jak takie przedstawienie siebie, w dokładnie taki sposób jaki chcemy wywrzeć wrażenie. Wiąże się z tym łatwość wypowiedzi, budowanie błyskotliwych wypowiedzi, umiejętność przekonywania, lepsze wyniki w nauce i pracy, znajomość mowy ciała, mikromimiki. Należy przy tym pamiętać, że nie służy do wyzyskiwania i zdominowania innych ludzi przez możliwość odczytania ich sekretów i myśli, ale jej znajomość ma na celu dać człowiekowi lepszy wgląd w istotę komunikacji z innymi, aby mógł ich i w związku z tym siebie lepiej zrozumieć. Umiejętność odczytywania niewerbalnych znaków pomaga łatwiej żyć, podczas gdy jej brak powoduje strach, uprzedzenia i czyni nas bardziej krytycznymi w stosunku do innych.

Edyta Nesterewicz-Moszczyńska – psycholog, pedagog, psychoterapeuta, trener biznesu.

Projektowanie UX – Wystarczy tylko kartka i ołówek!

Na warsztatach uczestnicy poznają podstawowe zasady projektowania zorientowanego na użytkownika, przejdą przez proces tworzenia rozwiązania interaktywnego oraz przećwiczą techniki wizualizacji swoich pomysłów.

Dawid Kowalczyk – absolwent socjologii, od 6 lat pracuje jako projektant interakcji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z projektowania UX pod kątem urządzeń mobilnych. Interesuje się procesami twórczymi oraz szeroko rozumianą kreatywnością.

Druk 3D i grafika 3D w procesie projektowym

O druku 3D od jakiegoś czasu się mówi, choć nie jest to wcale taka świeża technologia. Porozmawiamy chwilę o tym skąd się wziął, do czego może się przydać a do czego nie, a później spróbujemy zrobić coś z nim w praktyce. Najpierw zapoznamy się z podstawowymi funkcjami programów do grafiki 3D, a potem postaramy się zaprojektować niewielkie przedmioty i przygotować je do druku.

Wojciech Jastrzębski – pracuje na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zainteresowany użyciem technologii w branży kreatywnej, zajmuje się między innymi drukiem 3D. Zawodowo związany także z filmem, w szczególności w kontekście postprodukcji, montażu i wykorzystania elementów graficznych.

Jak zaprojektować ponadczasowe logo?

Mówi się, że firma bez logo jest jak człowiek bez twarzy, a znaki firmowe stały się nieodłącznym elementem naszego krajobrazu. Jak to się stało, że niektóre z nich uważamy za ponadczasowe? Co wyróżnia te projekty? Na te i inne pytania odpowiemy sobie w pierwszej części warsztatu, a w drugiej zmierzymy się z wyzwaniem zaprojektowania znaków graficznych.

Mateusz Antczak – na co dzień pomagam firmom w znalezieniu ich własnego języka i uczę jak dobrze go wykorzystywać. Swoją pracę zawodową realizuje w ramach własnego studia projektowego, skupionego na badaniu, projektowaniu oraz wdrażaniu programów brandingowych organizacji.

Fotografia autorska, czyli „Pokaż mi swoje fotografie, a powiem Ci kim jesteś!

Dłuższe wypowiedzi fotograficzne, takie jak foto-reportaż, foto-esej, czy projekt długoterminowy, zmuszają fotografa do pogłębionej analizy realizowanego tematu, dzięki czemu ostateczny efekt jest bogaty w treści i kadry, fotografie są dobrze wyselekcjonowane, a wnioski gruntownie przemyślane oraz poparte badaniami i rozmowami z ekspertami. We współczesny świecie zawodów kreatywnych największą wartością i możliwością wyróżnienia się w branży jest zostanie AUTOREM.

Anna Gondek-Grodkiewicz – fotograf, architekt. Laureatka Grand Press Photo 2017 (I nagroda w kategorii „Życie Codzienne - Fotoreportaż”). Wykładowca fotografii i postprodukcji obrazu w Instytucie Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oraz w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat związana z mediami i produkcją filmowo-telewizyjną. Autorka fotografii do polskich filmów, seriali, fotoreportaży z wydarzeń kulturalnych oraz programów telewizyjnych (m.in. współpraca z Martyną Wojciechowską przy realizacji programu „Kobieta na krańcu świata”.) Jej prace ukazały się w największych polskich magazynach: National Geographic Polska, Newsweek, The TIMES Poland, Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, Rzeczpospolita, Dziennik, Kino, Film, i Gala. W 2018/2019 uczestniczyła w Klasie Mistrzowskiej prowadzonej przez fotografów VII Photo Agency: Stefano de Luigi, Maggie Steber, Ed Kashi, Sara Terry, Maciek Nabrdalik, Ziyah Gafic, Ilvy Njiokiktjien, Tomas Van Houtryve. W 2016 roku została zakwalifikowana do udziału w mistrzowskich warsztatach fotograficznych międzynarodowej agencji Magnum Photos, prowadzonych przez Davida Alana Harveya, a sponsorowanych przez jedną z międzynarodowych firm fotograficznych. Mieszkała i pracowała w Polsce, Australii oraz Hiszpanii. Interesuje się psychologią i muzyką.

Wystawa
Grafika: manifest

Jedni pragnęli wyśpiewać miłość do niebezpieczeństwa, praktykę energii i zuchwałość (futuryści), drudzy skupili się na sile konstrukcji relaksując się technologią (konstruktywiści). Byli też i tacy, którzy uważali, że nie rezultat, lecz założenie początkowe procesu kształtowania pokazuje, czy rozwiązanie wzięło się z życia, czy jest celem samym w sobie; wierzyli, że forma postępuje za funkcją (louis henry sullivan). Wszyscy ci wielcy i mali rozumieli, że projektowanie to coś więcej niż fach robienia ładnych obrazków — postulowali zmianę, krytycznie odnosząc się do zastanego.

Tym są właśnie manifesty; okrzykiem sprzeciwu i postulatem zmiany; credo, z którego trzeba się rozliczyć, choć jak pokazuje historia projektowania, zamiary i zapędy szkół projektowych nierzadko były i są poddawane brutalnej weryfikacji — nie ma miejsca na tłumaczenia. W tym roku chcemy podjąć się refleksji na temat projektowania — zadać sobie wiodące pytania: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, po cichu licząc, że nasi studenci w formie tegorocznej wystawy podpowiedzą nam w formie własnego manifestu projektowania. Zaproponowaliśmy im zadanie, w którym nie można obawiać się marzeń ale też porażki. Trzeba przemyśleć to, jakie projektowanie chcą zaproponować i za co chcą zostać zapamiętani.

Organizator

  • Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS

Termin i lokalizacja

7 czerwca 2019 r.
Katedra Grafiki, Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30 b

Kontakt

Iga Lewicka
e-mail: swps.wroclaw@swps.edu.pl
tel. 71 750 72 51
tel. kom. 785 202 527

[Form 20190607_StrefaDesignu_Wroclaw not found!]

Aktualności z Wrocławia

UNIWERSYTET SWPS 10-03-2020

Zajęcia online w Uniwersytecie SWPS

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rektor Uniwersytetu SWPS w dniu 9 kwietnia 2020 roku wydał zarządzenie o przedłużeniu zawieszenia wszystkich zajęć dydaktycznych realizowanych w klasie do odwołania...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 27-04-2020

Med-Stres SOS – program online na pomoc służbie zdrowia

Każdego dnia walczą o życie tysięcy ludzi w Polsce, godzinami pracują w stanie stałego zagrożenia i pod wpływem silnych emocji. Nie widzą swoich bliskich, często brakuje im nie tylko środków...

Czytaj więcej

Sukcesy 12-05-2020

Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Badania naukowe są – obok działalności dydaktycznej – drugim filarem, na którym budowana jest wiodąca pozycja Uniwersytetu SWPS wśród uczelni wyższych. Nadajemy stopień naukowy doktora łącznie już w sześciu dyscyplinach. Otrzymaliśmy...

Czytaj więcej

Sukcesy 15-05-2020

Certyfikat LEX Silver Plus dla studentów prawa Uniwersytetu SWPS

Stopień skomplikowania prawa, ciągłe zmiany legislacyjne i wielość interpretacji wymagają od prawników szerokiej wiedzy, elastyczności w myśleniu oraz umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami wspierającymi ich pracę. Wolters Kluwer Polska przy...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 28-05-2020

Prezydent Wrocławia docenia nasz Uniwersytet za inicjatywy podejmowane w związku z pandemią

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przekazał prof. Romanowi Cieślakowi, Rektorowi Uniwersytetu SWPS, specjalne podziękowania za inicjatywy podejmowane przez naszą uczelnię podczas pandemii. Szczególne podziękowania zostały skierowane do kadry dydaktycznej za: stworzenie cyklu otwartych...

Czytaj więcej

Sukcesy 02-06-2020

100 tys. subskrypcji na kanale YouTube Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS!

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt, dzięki któremu już od dekady dzielimy się rzetelną, merytoryczną wiedzą psychologiczną i udostępniamy ją każdemu, kto jest nią zainteresowany. W ostatnich latach skupiliśmy się...

Czytaj więcej

Granty 02-06-2020

Jesteśmy w czołówce grantobiorców NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało najnowsze statystyki pozyskiwania grantów w latach 2011–2019. Uniwersytet SWPS ponownie znalazł się w gronie najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce aplikujących o środki na badania z zakresu...

Czytaj więcej

Online 03-06-2020

Uberyzacja usług, startup na studiach – Daniel Żukowski (WeeDo) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pierwotnym założeniem startupu WeeDo było stworzenie aplikacji-platformy łączącej ludzi, którzy mogą zaoferować pracę, z tymi, którzy są gotowi ją wykonać. W obliczu pandemii koronawirusa twórcy WeeDo postanowili oprócz tego dać...

Czytaj więcej

Online 05-06-2020

Main event: oblicza projektowania

Main event: oblicza projektowania to wydarzenie, które podsumowuje cały rok ciężkiej pracy twórczej studentów Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS. Wydarzenie ma charakter cykliczny i koncentruje się na przedstawieniu szerokiego spektrum zastosowań...

Czytaj więcej

Online 09-06-2020

Service design: projektowanie doświadczeń w dobie kryzysu – A. Mróz i K. Andrzejczyk-Briks (Concordi…

Trwa właśnie niezwykły usługowy eksperyment na globalną skalę wywołany przez Covid 19. Nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa ani jaka „nowa normalność” czeka nas za zakrętem. Wiemy...

Czytaj więcej

Webinar 10-06-2020

K-pop: muzyka, kultura, fenomen, który podbija świat – Klaudia Tyszkiewicz i Marcin Jacoby

Jeszcze kilka lat temu słyszeli o nim głównie sympatycy Korei i najwierniejsi fani tamtejszej popkultury. Dziś K-pop szturmem przechodzi do mainstreamu i cieszy się coraz większą popularnością wśród (nie tylko)...

Czytaj więcej

Webinar 17-06-2020

Licencjat i co dalej? – webinar

Posiadasz dyplom licencjata i zastanawiasz się, co dalej? Myślisz o rozwinięciu swoich kompetencji i zdobyciu wymarzonego dyplomu magistra? A może nie wiesz, który kierunek wybrać po ukończonych do tej pory...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Wrocławia

Webinar 27-05-2020

Drzwi Otwarte Online – oferta w języku angielskim

Psychologia, Zarządzanie, a może Wzornictwo, czy Filologia angielska? Clinical Psychology, Economic Psychology, English Studies with Japanese, or Management? Uniwersytet SWPS oferuje 14 kierunków, I oraz II stopnia, w języku angielskim...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 27-05-2020

Na Pomoc – psychologiczne wsparcie dla przedstawicieli zawodów medycznych

Zmęczenie, stres, przeciążenie, strach przed zakażeniem, niepokój o bliskich, wypalenie – to problemy, z którymi borykają się pracownicy medyczni w czasie pandemii. To właśnie oni potrzebują teraz najbardziej profesjonalnego wsparcia...

Czytaj więcej

Webinar 26-05-2020

Związek dwóch młodych osób – jak go budować? – webinar dla młodzieży

Kiedy jesteśmy nastolatkami, na miłość patrzymy przez różowe okulary. Niepokojące sygnały od ukochanego czy ukochanej z łatwością ignorujemy, bo „przecież on/ona jest moją wielką miłością”. Jednocześnie możemy mieć wiele obaw:...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 26-05-2020

Sounds of Students 3

Zapraszamy na Sounds of Students 3, czyli kolejne wydarzenie braci studenckiej wrocławskiego Uniwersytetu SWPS, promujące twórczość studentów związanych z naszą uczelnią, ale nie tylko. W obecnej rzeczywistości jeszcze długo nie...

Czytaj więcej

Online 26-05-2020

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”) i prof. Włodzimierz…

Blockchain, czyli system oparty na technologii rozproszonego rejestru (DLT), to jedna z największych innowacji w gospodarce cyfrowej, która może umożliwić głębokie zmiany w modelach biznesowych i strukturach społecznych. Pozwala przeprowadzać...

Czytaj więcej

Webinar 23-05-2020

Współcześni romantycy: Matka (nie tylko) romantyczna – online

Matka Polka, matka Juliusza Słowackiego – to figury pochodzące z literatury romantycznej. Uwznioślone przez poezję, kojarzą się z poświęceniem i szlachetnym trudem. Nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety idealizują macierzyństwo...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 21-05-2020

Wirtualny wernisaż: COVID vs. Ludzie

Zapraszamy na wernisaż online, który odbędzie się w wirtualnej przestrzeni galerii Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Pokażemy 19 najciekawszych plakatów wybranych przez jury w ramach wyzwania projektowego „Ludzie przeciwko Covid-19”...

Czytaj więcej

Online 08-05-2020

Koronawirus a przemysł kreatywny. Dobre praktyki i drogi pomocy (Emilia Cholewicka, Stanisław Trzciń…

W czasie pandemii koronawirusa nie możemy pójść na koncert, a muzycy dla nas zagrać. Nie możemy wybrać się do teatru, a aktorzy wystąpić przed swoją publicznością. Wielu artystów przeżywa dziś...

Czytaj więcej

Konferencje 07-05-2020

Zawartości – konferencja online dla branży kreatywnej

Zawartości to konferencja wymiany idei. Jedyne takie wydarzenie w Polsce, na którym spotykają się przedstawiciele środowisk nauki, biznesu, kultury, sztuki i mediów. Wystepują na nim prelegenci, których nie można zobaczyć...

Czytaj więcej

Wrocław 06-05-2020

Wrocławskie Kółko Psychologiczne

Kółko psychologiczne to cykl spotkań dla uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Podczas zajęć uczniowie zdobywają podstawowe kompetencje z zakresu psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań w życiu codziennym. Podczas spotkań...

Czytaj więcej

Online 06-05-2020

Rozmowy o startupach: Michał Śliwiński (Nozbe) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pracują tylko zdalnie, od poniedziałku do czwartku, bo piątki przeznaczone są na przegląd tygodnia i rozwój osobisty albo – jeśli będzie ktoś potrzebował – na cieszenie się dłuższym weekendem. Pracownicy startupu Nozbe i...

Czytaj więcej

Wrocław 06-05-2020

Uważność i współczucie w relacjach z innymi oraz z samym sobą – online

Chociaż słowo mindfulness, tłumaczone na język polski jako uważność, robi ostatnio karierę, to często jest rozumiane powierzchownie i opacznie. To samo dotyczy współczucia, które często błędnie utożsamiane jest z litowaniem...

Czytaj więcej

Webinar 29-04-2020

Koronawirus: nadzieja i akceptacja w nowej rzeczywistości – webinar

To niestety jeszcze potrwa. Izolacja w czterech ścianach, ograniczony kontakt z bliskimi i przyjaciółmi, praca z domu, brak perspektyw na wyjazd na majówkę czy wakacje, ogólna niepewność jutra. Wielu z...

Czytaj więcej

Webinar 28-04-2020

Seksualność mężczyzny a poczucie wstydu – perspektywa seksuologa – webinar

Stereotyp głosi, że mężczyźni są ewolucyjnie zaprogramowani tak, by zdobywać kobiety i kochać głównie erotycznie. „Prawdziwy” mężczyzna nie może okazywać emocji czy mówić o uczuciach i zawsze ma ochotę na...

Czytaj więcej

Online 24-04-2020

Koronawirus: jak zarządzać ludźmi w sytuacji kryzysu i zmiany? (Bruno Żółtowski)

Z powodu epidemii koronawirusa gospodarka doświadcza kryzysu, wiele firm mierzy się z trudnościami – finansowymi, organizacyjnymi czy w zespołach pracowniczych. Warto więc dostosować sposób zarządzania zespołem – a także samym...

Czytaj więcej

Webinar 21-04-2020

Easter eggs w popkulturze – filmy (i nie tylko) z niespodzianką – Łukasz Muszyński (Filmweb.pl) i Ma…

Popkultura przepełniona jest ukrytymi przekazami, które w nagrodę za wytężoną uwagę oferują wkroczenie do zupełnie nowego świata. Piosenkarze, reżyserzy i twórcy gier zapraszają nas do zabawy w poszukiwanie pisanek –...

Czytaj więcej

Online 21-04-2020

Grafika: Portfolio 2020. Design widziany oczami studentów grafiki – online

Rozpoczynamy drugą edycję projektu Grafika: Portfolio, czyli cyklu spotkań, podczas których studenci Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu prezentują swoje dokonania projektowe. Ze względu na okoliczności forma online, ale tematyka...

Czytaj więcej

Webinar 17-04-2020

Porozmawiajmy o seksie – webinar dla młodzieży

Wielu rodziców i nauczycieli sądzi, że tego tematu nie trzeba poruszać, że jest wstydliwy, a słowa związane z seksualnością na co dzień przecież nie przechodzą nikomu przez gardło. Każdy nastolatek...

Czytaj więcej