hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Zofia Dolega

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Zofia Dołęga  

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

Dla mediów:

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się psychologią rozwoju psychicznego w ciągu życia, psychologią wychowawczą i psychopatologią rozwojową. Interesuje się czynnikami ryzyka rozwoju emocjonalno-społecznego, psychologią rodziny, diagnostyką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w środowiskach wychowania, a także psychologią szkolną oraz wychowaniem integrującym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się także psychologia społeczna, ekonomiczna oraz polityka społeczna.

Autorka około 80 prac naukowych, w tym artykułów w recenzowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, około 40 rozdziałów w pracach zbiorowych z zakresu dynamiki rozwoju grup dziecięcych i młodzieżowych, diagnostyki rozwojowej w okresie przedszkolnym i szkolnym, zdrowia psychicznego uczniów, społecznego kontekstu rozwoju osobowości, psychologii rodziny i psychologii klasy szkolnej, wychowania integrującego. Twórca narzędzi pomiaru psychologicznego: poczucia samotności (SBS), tendencji autonomizacyjnych (PIA), skali wsparcia społecznego (SWR, SWN, SWK).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu problemów klinicznych oraz przyczyn i patomechanizmu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży.

Dla mediów

Obszary tematyczne zainteresowań eksperta

  • Psychologia rozwoju psychicznego

  • Psychologia wychowawcza

  • Psychopatologia rozwojowa

  • Psychologia rodziny

  • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

  • Psychologia szkolna

Informacje prasowe