logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

mgr

Zuzanna Gazdowska

Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog sportu, doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, pełni obowiązki opiekuna Koła Naukowego Psychologii Sportu Uniwersytetu SWPS. Dydaktyk, kierownik projektów badawczych pod patronatem Uniwerystetu SWPS.

Zajmuje się psychologią sportu i zastosowaniami treningu mentalnego. Pracę wykładowcy akademickiego łączy z pracą badawczą. W projektach naukowych, których była kierownikiem, badała m.in. wpływ treningu mentalnego na osiągnięcia sportowe, umiejętności mentalne oraz wyniki szkolne młodych zawodników. Jako psycholog sportu współpracuje z zawodnikami uprawiającymi golf i taniec.

Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie prowadzi zajęcia m.in. application of mental training, introductory module, dynamika konfliktu – strategie i techniki rozwiązywania, praktyka wpływu społecznego, wybrane zaawansowane koncepcje i badania w psychologii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • psychologia sportu
  • trening mentalny
  • wpływ społeczny
  • konflikt

Informacje prasowe