Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

dr

Zuzanna Gazdowska

Psycholog sportu

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog sportu, doktorat obroniła na Uniwersytecie SWPS, kierownik specjalności Psychologia Sportu i Aktywności Fizycznej. Pełni obowiązki opiekuna Koła Naukowego Psychologii Sportu Uniwersytetu SWPS. Dydaktyk, kierownik projektów badawczych pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Zajmuje się psychologią sportu i zastosowaniami treningu mentalnego. Pracę wykładowcy akademickiego łączy z pracą badawczą. W projektach naukowych, których była kierownikiem, analizowała, m.in.: wpływ treningu mentalnego na osiągnięcia sportowe, umiejętności mentalne oraz wyniki szkolne młodych zawodników. Jako psycholog sportu współpracuje z zawodnikami uprawiającymi m.in.: golf i taniec.

Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie prowadzi zajęcia z m.in.: application of mental training, introductory module, dynamika konfliktu – strategie i techniki rozwiązywania, praktyka wpływu społecznego, wybrane zaawansowane koncepcje i badania w psychologii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia sportu

Informacje prasowe