logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak

dr

Zuzanna Gazdowska

Psycholog sportu

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog sportu, doktorat obroniła na Uniwersytecie SWPS, kierownik specjalności Psychologia Sportu i Aktywności Fizycznej. Pełni obowiązki opiekuna Koła Naukowego Psychologii Sportu Uniwersytetu SWPS. Dydaktyk, kierownik projektów badawczych pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Zajmuje się psychologią sportu i zastosowaniami treningu mentalnego. Pracę wykładowcy akademickiego łączy z pracą badawczą. W projektach naukowych, których była kierownikiem, analizowała, m.in.: wpływ treningu mentalnego na osiągnięcia sportowe, umiejętności mentalne oraz wyniki szkolne młodych zawodników. Jako psycholog sportu współpracuje z zawodnikami uprawiającymi m.in.: golf i taniec.

Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie prowadzi zajęcia z m.in.: application of mental training, introductory module, dynamika konfliktu – strategie i techniki rozwiązywania, praktyka wpływu społecznego, wybrane zaawansowane koncepcje i badania w psychologii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Psychologia sportu
 • Trening mentalny
 • Wpływ społeczny
 • Konflikt
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Kontrola emocji
 • Motywacja
 • Koncentracja uwagi
 • Pewność siebie
 • Aktywność fizyczna
 • Igrzyska Olimpijskie

Informacje prasowe