Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

O szkoleniu

Uniwersytet SWPS Filia w Katowicach informuje, iż w związku z posiadaniem wolnych miejsc szkoleniowych w ramach specjalizacji w psychologii klinicznej w terminie od 30 kwietnia do 31 maja 2024 r. Śląski Urząd Wojewódzki prowadzić będzie nabór na 7 wolnych miejsc naszej Uczelni.

Więcej informacji o studiach

Postępowanie kwalifikacyjne oraz kształcenie realizowane będzie zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia i jej późniejszymi zamianami (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000506/O/D20230506.pdf)
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000342/O/D20220342.pdf )
 • Programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień (zwanym dalej „Programem specjalizacji”) zamieszczonym na stronie internetowej CMKP i w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/08/006-Psychologia-kliniczna-program-podstawowy-2023-podpisane.pdf)

Instrukcja do wniosku o modyfikację uprawnień: https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie/instrukcja-dotyczaca-wniosku-o-modyfikacje-uprawnien-w-smk-dla-innych-zawodo-medycznych

Ogólny zarys postępowania w przypadku chęci przystąpienia do specjalizacji: https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie/specjalizacja-w-dziedzinach-majacych-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia

 

Adresaci

Do udziału zapraszamy osoby posiadające tytuł zawodowy magistra psychologii.

Dlaczego warto?

 1. Kształcenie pozwala przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi i wraz z jego zdaniem uzyskanie tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej
 2. Tytuł specjalisty psychologii klinicznej umożliwia pracę w szczególności w podmiotach ochrony zdrowia, zwłaszcza udzielających interdyscyplinarnych i specjalistycznych świadczeń medycznych, diagnostycznych i pomocowych, w tym także w placówkach świadczących usługi psychoterapeutyczne refundowane przez NFZ. Specjalista psycholog kliniczny odnajdzie także zatrudnienie w zajmujących się specjalistyczną diagnozą i kliniczną pomocą psychologiczną jednostkach edukacyjnych, pomocy społecznej i służbach publicznych. Ceniony jest także jako specjalista w orzecznictwie i opiniodawstwie sądowym.
 3. Możliwość stażowania w czołowych placówkach leczniczych.
 4. Uniwersytet SWPS posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia specjalizacyjnego w ochronie zdrowia, równocześnie jest czołową placówkach kształcącą w obszarze psychologii i psychoterapii.
 5. Dostęp do infrastruktury Uniwersytetu SWPS w tym możliwość uczestnictw w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię oraz korzystania z zasobów bibliotecznych - narzędzi diagnostycznych, programów statystycznych, czasopism w wersji tradycyjnej i elektronicznej, jak również polskich oraz anglojęzycznych baz naukowych

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

Uzyskanie tytułu specjalisty psychologa daje kwalifikacje umożliwiające:

 • samodzielne przeprowadzenie klinicznej diagnozy psychologicznej;
 • wskazywanie i planowanie postępowania terapeutycznego, doradczego i/lub rehabilitacyjnego w zakresie wyznaczonym psychologiczną diagnozą pacjenta;
 • stosowanie i ocenę skuteczności psychologicznych metod leczenia;
 • stosowanie i ocenę skuteczności psychologicznych metod rehabilitacji;
 • wydawanie zaświadczeń, opinii i orzeczeń psychologicznych;
 • projektowanie, prowadzenie i ewaluację programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego i somatycznego;
 • samodzielne przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, różnorodnej pomocy psychologicznej, wspomagania w kryzysie, konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego i radzenia sobie w chorobie somatycznej;
 • wystawianie specjalistycznych zaświadczeń, opinii i orzeczeń;
 • samodzielne przeprowadzenie konsultacji w kwestiach zdrowia publicznego i polityki społecznej;
 • samodzielne przeprowadzenie edukacji personelu medycznego w zakresie psychologicznych oddziaływań.

Program

Szkolenie specjalizacyjne odbywa się poprzez:

uczestniczenie w kursach specjalizacyjnych

udział w stażach kierunkowych,

samokształcenie drogą studiowania piśmiennictwa,

napisanie pracy poglądowej lub oryginalnej,

uczestniczenie w superwizji procesu diagnozy psychologicznej,

nabywanie doświadczenia w wyniku realizacji zadań praktycznych,

realizację stażu podstawowego.

Organizacja nauki

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej trwa 4 lata.

Kursy specjalizacyjne tj. wykłady, warsztaty, superwizje, realizowane będą formie stacjonarnej w trybie weekendowym. Odbywać się będą w siedzibie Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Staże kierunkowe realizowane będą w zewnętrznych placówkach na podstawie podpisanych przez uczelnię umów. Lista placówek stażowych zostanie przekazana wszystkim Uczestnikom wraz z rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego. Staże kierunkowe realizowane będą na podstawie indywidualnych harmonogramów stażowych ustalanych przez uczestnika z kierownikiem specjalizacji.

Staż podstawowy realizowany jest bez udziału uczelni i organizowany samodzielnie przez uczestnika.

Warunki zaliczenia

Kursy specjalizacyjne i superwizja kliniczna zaliczane są na postawie sprawdzianu wiedzy objętej programem kursu u kierownika kursu.

Staże kierunkowe zaliczane są na podstawie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i sprawdzianu umiejętności praktycznych objętych programem stażu kierunkowego. Na zakończenie stażu psycholog przedstawia opiekunowi stażu opis przypadku będący warunkiem zaliczenia, którego dokonuje opiekun stażu/kierownik specjalizacji.

Zaliczenia samokształcenia, napisanej pracy poglądowej lub oryginalnej, realizacji stażu podstawowego dokonuje kierownik specjalizacji.

Ukończenie szkolenia

Osoba, która ukończyła szkolenia specjalizacyjne może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi. Po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskuje tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej.

Kadra

Kadrę dydaktyczną kierunku stanowią specjaliści w dziedzinie psychologii klinicznej oraz innych dziedzin ochrony zdrowia, psycholodzy, psychiatrzy oraz superwizorzy psychologii klinicznej wpisani na listę Certyfikowanych Superwizorów Psychologii Klinicznej PTPK.

Koordynatorka merytoryczna szkolenia specjalizacyjnego

dr n. hum.
Katarzyna Sitnik-Warchulska
dr n. hum.
specjalista psycholog kliniczny, terapeuta rodzinny, specjalista terapii środowiskowej i certyfikowany psychoterapeuta EAP

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na specjalizację odbywa się poprzez system monitorowania kształcenia. Rekrutację prowadzi Dolnośląski Urząd WojewódzkI

 1. Ustawa właściwa dla szkolenia
 2. Składanie wniosku
 3. Proces kształcenia

Ustawa właściwa dla szkolenia

Zgodnie z art. 11. Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą Systemu Monitowania Kształcenia (SMK), do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia.

Uwaga!

Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

Aplikuj

Składanie wniosku

W sprawie składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Śląskim Urzędem Wojewódzkim Wydziałem Zdrowia - Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia.

Telefon: 32 207 74 49

Email: [email protected]

Aplikuj

Proces kształcenia

W sprawie procesu kształcenia i kwestii organizacyjnych prosimy kontaktować się z p. Martą Hefeman.

Telefon: 694 441 713

Email: [email protected]

Aplikuj

Opłaty

Istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym 1, 2 lub 10 rat.

  za rok kształcenia za cały okres szkolenia (4 lata)
Koszt specjalizacji 9 600 PLN 38 400 PLN

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj