logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Aleksandra Arciszewska-Leszczuk
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,
czarne

dr

Aleksandra Arciszewska-Leszczuk

Wydział Psychologii w Sopocie
adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z obszaru psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii. Aktualnym tematem jej badań są związki wybranych czynników psychologicznych z nasileniem wczesnych i subklinicznych objawów zaburzeń afektywnych (depresja, zaburzenia dwubiegunowe), lękowych czy psychotycznych. Istotą powyższych analiz jest znalezienie takich zmiennych pośredniczących (np.: cech osobowości i charakteru człowieka, jego zasobów, strategii myślenia, funkcjonowania poznawczego czy już występujących dolegliwości natury emocjonalnej), które poddają się modyfikacji oraz mogą stać się przedmiotem pracy w gabinecie psychologa,tym samym zmniejszając ryzyko wystąpienia pełnoobjawowych zaburzeń psychicznych. W pracy naukowej porusza również temat doświadczeń (tak negatywnych, jak i pozytywnych) osób bliskich, którzy towarzyszą pacjentom psychiatrycznym czy neurologicznym w ich zmaganiach się z chorobą.

Z uwagi na swoją specjalizację (neuropsychologia) jej zainteresowania obejmują także zagadnienia mózgowego podłoża różnych zjawisk psychicznych (emocje, percepcja, zachowanie itd.) oraz konsekwencje uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego dla codziennego funkcjonowania człowieka. Bada oraz wyjaśnia znaczenie funkcji poznawczych, a także zajmuje się poprawą zasobów intelektualnych (w tym rehabilitacją neuropsychologiczną po udarach, urazach lub w przebiegu chorób neurodegeneracyjny, jak np. Choroba Alzheimera).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu: Wprowadzenia do psychologii, Biologicznych podstaw zachowania, Funkcjonowania poznawczego pacjentów somatycznych, Rozwoju osobistego w kontekście neuronauki, Wywiadu psychologicznego oraz Statystyki i metodologii badań.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia kliniczna
  • Neuropsychologia
  • Psychoedukacja
  • Zaburzenia afektywne
  • Family burden (obciążenie rodziny pacjenta)
  • Udary
  • Neuronauka
  • Diagnostyka psychologiczna (osobowości i funkcji poznawczych)

Informacje prasowe