logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
czarne

mgr

Alicja Binkowska

Kierownik WeedTeam, Centrum Badań Neuropoznawczych
Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej, Wydział Psychologii w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Doktorantka Uniwersytetu SWPS. W pracy badawczej zajmuje się wpływem marihuany zażywanej w celach rekreacyjnych na sprawność poznawczą i pracę mózgu oraz zagadnieniem uzależnienia od marihuany. Obecnie jest głównym badaczem w projekcie badawczym „Wpływ długotrwałego zażywania marihuany i tytoniu na funkcjonowanie poznawcze z uwzględnieniem korelatów psychofizjologicznych”. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Psychodelicznym.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • wpływ marihuany na pracę mózgu
  • uzależnienie od marihuany
  • marihuana zażywana w celach rekreacyjnych

Informacje prasowe