logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Bolesław Niemierko
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
BIO Bolesław Niemierko

prof. dr hab.

Bolesław Niemierko

Wydział Psychologii w Sopocie
profesor w Zakładzie Psychologii Wspomagania Rozwoju

Dla mediów

Profil naukowy


Pedagog. Specjalizuje się w dydaktyce ogólnej, problematyce pomiaru dydaktycznego i metodologii badań pedagogicznych. Autorytet w dziedzinie diagnostyki edukacyjnej, systemów oceniania osiągnięć uczniów i teorii testów. Organizator i patron naukowy ogólnopolskich badań osiągnięć szkolnych realizowanych według projektu International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), których wyniki zostały opublikowane w kilkunastu tomach w kraju i za granicą. Bada przebieg i wyniki uczenia się młodzieży. Interesują go prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne tego procesu oraz metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. Jest pionierem zastosowań testów do tego celu i ostrym krytykiem nadużyć, do jakich w związku z nimi dochodzi w autorytarnych systemach kształcenia.

Opublikował m.in.: „Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe” (1975), „Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i zastosowania” (1990), „Ocenianie szkolne bez tajemnic” (2002), „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki” (2007), „Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki” (2009), „Samoocena i test. Moje doświadczenia” (2016), „Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym” (2016).

Stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, organizacji IREX i Fundacji Kościuszkowskiej. Dwukrotny laureat Nagrody Naukowej Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w zakresie pedagogiki i psychologii. Przewodniczący Komitetu Naukowego krajowych konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej w latach 2004-2019.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii edukacji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • dydaktyka
 • typologia uczniów
 • motywacja do uczenia się
 • teorie testów, egzaminy szkolne
 • metodologia badań pedagogicznych
 • diagnostyka edukacyjna
 • psychologia edukacji
 • systemy oceniania osiągnięć uczniów

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni