Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Evelina Kristanova

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Ewelina Kristanova

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
Katedra Kultury i Mediów

Dla mediów

Profil naukowy

Badaczka mediów, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie, wcześniej wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995–2017 adiunktka w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2007 r. uzyskała również licencjat z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii mediów, głównie na dziejach polskich katolickich czasopism społeczno-kulturalnych XX w., prasie z okresu PRL, relacjach mediów z polityką oraz współczesnych instytucjach kultury w Bułgarii. Ostatnio podjęła badania nad periodykami w wersji zdigitalizowanej oraz audycjami Rozgłośni Polskiej RWE. Opublikowała 6 książek oraz ok. 80 artykułów i rozdziałów w dziełach zbiorowych.

Od 2021 r. członkini redakcji półrocznika „Nasza Przeszłość”; od 2023 r. w redakcji „Humanities and Social Sciences”. Sekretarz Redakcji Naukowo-Dydaktycznej serii „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” w latach 2009–2012. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Society for the History of the Humanities. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznych konferencji naukowych „Polityka a media. Media a polityka” w latach 2019-2022.

Uczestniczy w Centralnym Projekcie Badawczym Instytutu Pamięci Narodowej „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”, a także w grancie badawczym pt. „Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, cz. II (kontynuacja) t. I-V plus 2” realizowanym przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Narodowy Rozwój Humanistyki”.

Wypromowała 100 licencjatów dziennikarstwa i medioznawstwa, a także w ramach specjalności komunikacja społeczna i PR. Poprowadziła 13 magistrów specjalności e-marketing & social media. Współpracuje z redakcjami następujących czasopism naukowych: „Sustainability”, „Journalism and Media”, „Com.press”, „Religions”, „Kultura, Media, Teologia”, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, „Zeszyty Prasoznawcze”.

Prowadzi własną stronę internetową.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi następujące zajęcia: dziennikarskie źródła informacji, opinia publiczna, wiedza o komunikowaniu, seminarium dyplomowe (magisterskie i licencjackie).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • prasa
  • Rozgłośnia Polska RWE
  • instytucje kultury w Bułgarii
  • reklama
  • digitalizacja czasopism

Informacje prasowe