logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Hanna Bednarek
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
Instytut Psychologii ,
BIO Hanna Bednarek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Hanna Bednarek

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
dziekan
profesor uczelni w Katedrze Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog i filozof. Zajmuje się psychologią procesów poznawczych, w tym percepcją, orientacją i dezorientacją w przestrzeni, uwagą, pamięcią roboczą oraz wyobraźnią i decyzjami. Jej główne obszary zainteresowań naukowych ogniskują się wokół psychologii lotniczej i public relations. Prowadzi badania nad rolą złudzeń wzrokowych w reklamie, architekturze, modzie, sporcie i lotnictwie oraz kanałów przekazu informacji (wizualnych, akustycznych) w skutecznej komunikacji. Interesuje się media relations, procesami poznawczymi w reklamie, a także bezpieczeństwem lotów.

Współpracuje z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie. Jest członkinią The European Association for Aviation Psychology. Współtworzyła i przez 5 lat prowadziła jako dyrektor programowa jedną z pierwszych komercyjnych stacji radiowych w Polsce. Autorka książek: „Czy piloci ulegają złudzeniom percepcyjnym? Poznawcze uwarunkowania dezorientacji przestrzennej” (2011) oraz „Sztuka budowania wizerunku w mediach. Podręcznik menedżera, polityka i trenera public relations" (2005).

Promotor ponad 100 prac magisterskich. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykład z procesów poznawczych, seminarium z zakresu psychologii procesów poznawczych, emocji i motywacji oraz seminarium magisterskie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Psychologia poznawcza
 • Public relations
 • Reklama
 • Lotnictwo
 • Złudzenia wzrokowe
 • Dezorientacja przestrzenna
 • Skuteczna komunikacja

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni