logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
czarne

dr

Jadwiga Bąk

kierownik studiów podyplomowych Psychologia transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Jest psychologiem transportu z ponad 40 letnim doświadczeniem i biegłą sądową z zakresu psychologii transportu. Naukowo interesuje się psychologicznymi zachowaniami człowieka w ruchu drogowym.

Jest autorką książki „Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców", współautorką „Psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego" oraz psychologicznych metodyk badań kierowców. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Psychologów Sądowych, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych, Zespołu Motoryzacji Sekcji Technicznych Środków Transportu Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Naukowo - Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, a także Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii transportu.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia transportu
  • Motoryzacja
  • Badania kierowców

Informacje prasowe