logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Kamil Henne
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
BIO Kamil Henne

dr

Kamil Henne

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog społeczny. Zajmuje się nowymi mediami, dobrostanem i kompetencjami społecznymi młodych ludzi, a także metodologią badań online. Jego zainteresowania naukowe odnoszą się do relacji pomiędzy charakterystykami osobowościowymi, kapitałem społecznym, szczęściem a korzystaniem z internetu.

Prowadzi badania dotyczące nowych mediów. Jest autorem artykułów oraz wystąpień na konferencjach naukowych i branżowych poświęconych temu zagadnieniu, współautorem publikacji „Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności” (2009).

Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii społecznej.

 

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Metodologia badań online
  • Internet
  • Nowe media
  • Kapitał społeczny
  • Sieci społeczne

Informacje prasowe