logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Karolina Dukała
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Sądowej
Instytut Psychologii ,
czarne

dr

Karolina Dukała

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Katowicach
adiunkt w Zakladzie Psychologii Sądowej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog sądowy. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie psychologią zeznań świadków, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki skuteczności przesłuchań i metod wykrywania kłamstwa. Prowadzi też badania nad psychologią motywacji, w szczególności nad inicjowaniem i podtrzymaniem zaangażowania.

Jest współorganizatorką wielu krajowych i międzynarodowych projektów i konferencji, m.in. cyklicznej Cracow Conference of Psychology and Law czy konferencji Autyzm - od nauki do praktyki.

Oprócz pracy naukowej zajmuje się głównie popularyzacją wiedzy psychologicznej wśród prawników i funkcjonariuszy służb mundurowych poprzez szkolenia i warsztaty. W chwilach wolnych koordynuje lub współtworzy projekty edukacyjne i rozwojowe np. "Międzynarodowe studia doktoranckie z zakresu social-cognitive-neuroscience: CogNeS” finansowane z POWER 3.2; "Bilans Kompetencji dla miasta Krakowa dla branży turystycznej, transportu i logistyki 2015", "Summer.org - Innovative approach to organizational research and development” finansowana ze środków Erasmus LifeLong Learning Programme czy "Krakowscy Absolwenci Architektury Wnętrz na rynku pracy – analiza kompetencji oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców".

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • psychologia sądowa
  • przemoc seksualna
  • kobiety w naukach i biznesie
  • psychologia zeznań świadków
  • psychologia na sali sądowej
  • motywacja nieletnich sprawców czynów zabronionych

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni