logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
BIO Kazimierz Krzysztofek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Kazimierz Krzysztofek

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Studiów Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog, medioznawca. Naukowo zajmuje się zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego, przemysłów kultury i wiedzy oraz teoriami zmian społecznych. Interesuje się rozwojem społecznym, ekonomią kulturalną, a także wyzwaniami i zagrożeniami, jakie niesie społeczeństwo wielokulturowe.

Wiceprezes Fundacji Pro Cultura. Stypendysta Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology w zakresie badań nad mediami i komunikacją. Był gościnnym wykładowcą w College of Liberal Arts, Pensylvania State University (1996). Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, International Studies Association oraz CIRCLE – europejskiej sieci instytutów badań nad kulturą i centrów informacji o kulturze. W latach 1995-2006 Członek Komitetu Prognoz PAN Polska 2000 Plus. Był ekspertem Open Society Institute (Soros Foundation) w Budapeszcie (1999-2002).

Brał udział w wielu projektach badawczych m.in.: „Metropolis Of Europe - Urban Cultural Life And Inter-City Cultural Interactions - For ‘Cultural Diversity’ In Europe”, finansowany przez Komisję Europejską, Narodowy Program Foresight „Polska 2020” (pole badawcze: technologie informacyjne i komunikacyjne), „Foresight Mazovia - Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego” oraz „Rynek pracy twórców i artystów w Polsce” (dofinansowany w ramach priorytetu Obserwatorium Kultury programu operacyjnego Edukacja kulturalna i diagnoza kultury MKiDN).

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu nauk społecznych m.in.: „Komunikowanie Międzynarodowe: Informacja - Kultura - Środki Masowego Przekazu - Stosunki Międzynarodowe” (1993), „Cywilizacja: Dwie Optyki” (1991, Wyróżnienie Instytutu Studiów Politycznych PAN w 1992 roku), „Status przemysłów kultury: między ekonomią i kulturą” (2008), „Zrozumieć rozwój: Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych” (2002) „Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, rozwój” (2009), „Społeczeństwo wielokulturowe. Nowe wyzwania i zagrożenia” (2012) oraz raportu dla United Nations Development Program: „Poland and the Global Information Society. Logging on” (2002).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia na temat problematyki współczesnego społeczeństwa oraz rozwoju społecznego i zarządzania zmianą.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Społeczeństwo informacyjne
  • Społeczeństwo wielokulturowe
  • Technologie informacyjne
  • Przestrzeń wirtualna
  • Przyszłość interfejsu

Informacje prasowe