logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

prof. dr hab.

Krystyna Skarżyńska

Kierownik w Katedrze Psychologii Społecznej
Wydział Psychologii w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się analizą zachowań oraz postaw społecznych i politycznych, zwłaszcza w kontekście zadowolenia z życia i z społeczno-politycznego status quo.

Kierownik Pracowni Psychologii Politycznej w Instytucie PAN, członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Kierownik projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt.: „Akceptacja agresji w życiu społecznym i politycznym. Rola struktur poznawczych, indywidualnej agresywności i czynników sytuacyjnych”. Autorka licznych publikacji w czasopismach naukowych i kilkunastu książek, m.in.: „Spostrzeganie ludzi” (1981), „Psychospołeczne aspekty decyzji alokacyjnych” (1985), „Konformizm i samokierowanie. Struktura wartości i funkcje” (1991), „Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej” (2011). Pod jej redakcją naukową ukazały się takie książki, jak „Orientacje społeczne jako element mentalności” (1990), „Konflikty międzygrupowe” (2008), „Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian” ,(2004) „Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności” (2009), „Między przeszłością a przyszłością. Szkice z psychologii politycznej” (2009) oraz „Między ludźmi….oczekiwania, interesy, emocje” (2012).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna
  • Historia polityczna
  • Psychologia polityczna
  • Ideologie

Informacje prasowe