Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

dr

Maria Cyniak-Cieciura

Instytut Psychologii
Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Behawioralnej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Naukowo zajmuje się tematem zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD), rolą temperamentu w rozwoju i redukcji objawów psychopatologii i czynnikami warunkującymi skuteczność oddziaływań psychoterapeutycznych.

Obecnie prowadzi projekt badawczy „Temperament i stres a zdrowie i jakość życia. Badanie wstępne”. W ubiegłych latach współpracowała z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania ICGZ Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie naukowym „PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”.

Autorka licznych artykułów i książek, m.in. z B. Zawadzkim, J. Strelauem: Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu: wersja zmodyfikowana. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2016 oraz The development of the revised version of the Formal Characteristic of Behaviour – Temperament Inventory FCB-TI(R), „Personality and Individual Differences”, 127, 2017. Z B. Zawadzkim The relationship between temperament traits and posttraumatic stress disorder symptoms and its moderators: meta-analysis and meta-regression, „Trauma, Violence and Abuse”, 2019 czy z K. Staniaszek, A. Popiel, E. Pragłowską, B. Zawadzkim The structure of PTSD symptoms according to DSM-5 and IDC-11 proposal: A multi-sample analysis, „European Psychiatry”, 44, 2017.

W latach 2016–2018 pełniła funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychoterapii i psychometrii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia różnic indywidualnych
  • Badania nad temperamentem
  • Psychoterapia
  • Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach i III fala terapii behawioralnych
  • Badania nad skutecznością psychoterapii
  • PTSD
  • Pomiar psychometryczny

Informacje prasowe