logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Monika Boberska
Wrocław
Psychologia
Instytut Psychologii , Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH ,
czarne

dr

Monika Boberska

Instytut Psychologii
Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, naukowo zajmuje się problematyką zmian zachowań zdrowotnych, aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia. Specjalizuje się również w tematyce jakości życia oraz praktykach rodzicielskich. Prowadzi analizy, które uwzględniają obiektywny pomiar aktywności przy użyciu akcelerometrii.

Bada m.in. dlaczego tak trudno przestrzegać zaleceń dotyczących aktywności fizycznej, jak ograniczyć zdrowotne konsekwencje długiego siedzenia np. w pracy, a także jak wspierać dziecko i rodzinę w sytuacji kryzysu. Pracuje jako psycholog w poradni Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) oraz Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) Dziecka działających przy Dziennym Oddziale Psychiatrii i Zaburzeń mowy dla Dzieci i Młodzieży.

Realizuje liczne projekty badawcze tj. „CO-CREATE: Confronting Obesity: Co-creating policy with youth”, „Jak wyjaśnić zachowania siedzące: zrewidowany refleksyjno-impulsywny model HAPA”, „Psychospołeczne determinanty oraz konsekwencje zachowań siedzących”, „Zachowania i przekonania matki a zachowania siedzące i poziom aktywności fizycznej u dziecka”, „DIADY QOL Aktywność fizyczna i jakość życia: badania diadyczne w kontekście formułowania planów indywidualnych, diadycznych i kolaboracyjnych”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu klinicznej pracy z dzieckiem, psychologii rehabilitacji, psychologii zdrowia oraz etyki zawodowej psychologa.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zmiana zachowań zdrowotnych
  • Kliniczna praca z dzieckiem i rodziną
  • Praktyki rodzicielskie
  • Aktywność fizyczna i zachowania siedzące
  • Problem nadwagi i otyłości

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni