hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 1209650

Refleksja dotycząca sensu istnienia dotyka człowieka we wszystkich kulturach i wyróżnia go spośród innych istot żywych. Przyglądając się współczesnym realiom, możemy zaobserwować stale rosnące narażenie ludzi na rozmaite zdarzenia traumatyczne – od katastrof i wypadków aż po ważne straty osobiste. Zespół dr. Mariusza Zięby zbada wpływ bolesnych przeżyć na kształtowanie się poczucia sensu życia.

 

projekt naukowy

Poszukiwanie znaczenia i sensu życia

 

oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne

 

Jednostka realizującaUniwersytet SWPS w Poznaniu
Kwota dofinansowania1 209 650 PLN
Jednostka finansującaNCN 

Okres realizacji projektu: 2014–2021

 

Refleksja dotycząca sensu istnienia dotyka człowieka we wszystkich kulturach i wyróżnia go spośród innych istot żywych. Przyglądając się współczesnym realiom, możemy zaobserwować stale rosnące narażenie ludzi na rozmaite zdarzenia traumatyczne – od katastrof i wypadków aż po ważne straty osobiste. Zespół dr. Mariusza Zięby zbada wpływ bolesnych przeżyć na kształtowanie się poczucia sensu życia.

Założenia projektu

Pozytywna transformacja

Dotychczasowe badania dostarczyły wielu informacji dotyczących znaczenia określonych cech osoby (np. osobowości, temperamentu, optymizmu) bądź sytuacji (np. dostępność wsparcia społecznego), które są predyktorami pozytywnej transformacji osobowości po traumie.

Projekt ma na celu wskazanie mechanizmów poznawczej rekonstrukcji sposobów rozumienia zdarzenia traumatycznego i jego sensu. Głównym założeniem jest lepsze zrozumienie roli narracji w procesie rozwoju osobowości po bolesnym przeżyciu. Naukowcy zajmą się przede wszystkim problematyką wzrostu potraumatycznego oraz kształtowania się i/lub rekonstrukcji poczucia sensu i znaczenia życia. Dzięki temu będzie można ustalić, jakie znaczenie mają one w procesie readaptacji do traumy

Cztery badania prospektywne

Podstawową metodą zbierania danych na temat indywidualnego rozumienia i przeżywania procesu readaptacji do traumy będzie wywiad narracyjny.

Naukowcy posłużą się badaniami prospektywnymi, co umożliwi uzyskanie danych dotyczących globalnego poczucia sensu życia przed zdarzeniem traumatycznym, a następnie jego zmiany pod wpływem wydarzenia. Przyjrzą się również czynnikom sprzyjającym tej zmianie. 

Cztery badania prospektywne – realizowane w okresie 3-4 lat – będą obejmowały pomiary zmiennych przed wydarzeniem traumatycznym (I), kilka miesięcy po wydarzeniu (II) oraz 24 miesiące po wydarzeniu. Badania zostaną zrealizowane z wykorzystaniem metod  jakościowych i ilościowych.

Projekt ma na celu wskazanie mechanizmów poznawczej rekonstrukcji sposobów rozumienia zdarzenia traumatycznego i jego sensu. Przeprowadzimy badania prospektywne z wykorzystaniem metod jakościowych, które umożliwią uzyskanie nowej wiedzy o procesie readaptacji potraumatycznej. Wyniki badań będą miały liczne zastosowania w praktyce, zwłaszcza w opracowaniu nowych metod wspierania osób, które doświadczyły wydarzeń traumatycznych.

dr Mariusz Zięba

 

Zespół badawczy

 

258 mariuz zieba v2

dr

Mariusz Zięba

kierownik zespołu
psycholog

258 Katarzyna Cantanero

dr

Katarzyna Markowska-Regulska

wykonawca
psycholog

258 Katarzyna Cantanero

dr

Izabela Kaźmierczak

wykonawca
psycholog

258 Katarzyna Cantanero

mgr

Marta Boczkowska

doktorantka
psycholog

 

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji