Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne
naukowo-badawczy
realizowany

Poszukiwanie znaczenia i sensu życiaoraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne

Mariusz Zięba
kierownik projektu
dr
Mariusz Zięba

psycholog, zajmuje się psychologią pozytywną oraz psychologią narracyjną

zobacz biogram
wartość projektu: 1 209 650 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

projekt naukowy

Poszukiwanie znaczenia i sensu życia

 

oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne

 

 

Jednostka realizującaUniwersytet SWPS w Poznaniu
Kwota dofinansowania1 209 650 PLN
Jednostka finansującaNCN 

Okres realizacji projektu: 2014–2021

 

Refleksja dotycząca sensu istnienia dotyka człowieka we wszystkich kulturach i wyróżnia go spośród innych istot żywych. Przyglądając się współczesnym realiom, możemy zaobserwować stale rosnące narażenie ludzi na rozmaite zdarzenia traumatyczne – od katastrof i wypadków aż po ważne straty osobiste. Zespół dr. Mariusza Zięby zbada wpływ bolesnych przeżyć na kształtowanie się poczucia sensu życia.

Założenia projektu

Pozytywna transformacja

Dotychczasowe badania dostarczyły wielu informacji dotyczących znaczenia określonych cech osoby (np. osobowości, temperamentu, optymizmu) bądź sytuacji (np. dostępność wsparcia społecznego), które są predyktorami pozytywnej transformacji osobowości po traumie.

Projekt ma na celu wskazanie mechanizmów poznawczej rekonstrukcji sposobów rozumienia zdarzenia traumatycznego i jego sensu. Głównym założeniem jest lepsze zrozumienie roli narracji w procesie rozwoju osobowości po bolesnym przeżyciu. Naukowcy zajmą się przede wszystkim problematyką wzrostu potraumatycznego oraz kształtowania się i/lub rekonstrukcji poczucia sensu i znaczenia życia. Dzięki temu będzie można ustalić, jakie znaczenie mają one w procesie readaptacji do traumy

Cztery badania prospektywne

Podstawową metodą zbierania danych na temat indywidualnego rozumienia i przeżywania procesu readaptacji do traumy będzie wywiad narracyjny.

Naukowcy posłużą się badaniami prospektywnymi, co umożliwi uzyskanie danych dotyczących globalnego poczucia sensu życia przed zdarzeniem traumatycznym, a następnie jego zmiany pod wpływem wydarzenia. Przyjrzą się również czynnikom sprzyjającym tej zmianie. 

Cztery badania prospektywne – realizowane w okresie 3-4 lat – będą obejmowały pomiary zmiennych przed wydarzeniem traumatycznym (I), kilka miesięcy po wydarzeniu (II) oraz 24 miesiące po wydarzeniu. Badania zostaną zrealizowane z wykorzystaniem metod  jakościowych i ilościowych.

Projekt ma na celu wskazanie mechanizmów poznawczej rekonstrukcji sposobów rozumienia zdarzenia traumatycznego i jego sensu. Przeprowadzimy badania prospektywne z wykorzystaniem metod jakościowych, które umożliwią uzyskanie nowej wiedzy o procesie readaptacji potraumatycznej. Wyniki badań będą miały liczne zastosowania w praktyce, zwłaszcza w opracowaniu nowych metod wspierania osób, które doświadczyły wydarzeń traumatycznych.

Zięba, Mariusz kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mariusz Zięba
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Traum\u0105 i Kryzysami \u017byciowymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Traum\u0105 i Kryzysami \u017byciowymi"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Og\u00f3lnej"}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Mariusz Ziębapsycholog, zajmuje się psychologią pozytywną oraz psychologią narracyjną

 

Zespół badawczy

Boczkowska, Marta
Marta Boczkowska
 
dr Mariusz Ziębapsycholog
Markowska-Regulska, Katarzyna
Katarzyna Markowska-Regulska
dr n. med.
dr Mariusz Ziębacertyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizorka
dr Izabela Kaźmierczak
wykonawca, psycholog