hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 176260

Określenie zdarzenie prawne lub inaczej fakt prawny, to termin prawniczy, który umożliwia analizę stosunków społecznych regulowanych przez prawo. Jednym z nieopisanych dotychczas typów zdarzeń prawnych są „zgody” udzielane sobie nawzajem przez strony stosunku pracy oraz inne podmioty będące podmiotami prawa pracy. Wydaje się, że pojęcie zgody kryje różne, co do charakteru prawnego, zdarzenia. Nad wyselekcjonowaniem istniejących przypadków zgody oraz ustaleniem prawnego charakteru poszczególnych przypadków „zgód” pracuje zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Moniki Lewandowicz-Machnikowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS.

projekt naukowy

Zgoda 

 jako zdarzenie prawa pracy

 

Jednostka realizującaUNI SWPS
Kwota dofinansowania176 260 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 – marzec 2022

 

Określenie „zdarzenie prawne” lub inaczej „fakt prawny”, to termin prawniczy, który umożliwia analizę stosunków społecznych regulowanych przez prawo. Jednym z nieopisanych dotychczas typów zdarzeń prawnych są „zgody” udzielane sobie nawzajem przez strony stosunku pracy oraz inne podmioty będące podmiotami prawa pracy. Wydaje się, że pojęcie zgody kryje różne, co do charakteru prawnego, zdarzenia. Nad wyselekcjonowaniem istniejących przypadków zgody oraz ustaleniem prawnego charakteru poszczególnych przypadków „zgód” pracuje zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Moniki Lewandowicz-Machnikowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS.

OPIS PROJEKTU

Cele projektu

Dotychczasowe ogólne opracowania na temat zgody, jako zdarzenia prawa pracy pokazują, że istnieje potrzeba badań teoretycznych dotyczących nieopisanych dotychczas typów zdarzeń prawnych, np. „zgód” udzielanych sobie nawzajem przez strony stosunku pracy oraz inne podmioty będące podmiotami prawa pracy, w szczególności zbiorowego prawa pracy oraz te, które nie należą do kategorii podmiotów prawa pracy.

Celem projektu jest wyselekcjonowanie istniejących w obecnie obowiązującym prawie pracy normatywnych przypadków udzielania zgody, a następnie ustalenie charakteru prawnego poszczególnych przypadków „zgód”, z uwzględnieniem statusu prawnego podmiotu upoważnionego przez ustawodawcę do jej udzielenia. Ponadto dokonanie oceny roli „zgody”, jako instrumentu kształtującego treść, a niekiedy legalizującego zachowanie stron indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Zespół badawczy zamierza również opisać model, bądź modele, zgody, jako szczególny rodzaj czynności konwencjonalnej występującej w stosunkach indywidualnego lub zbiorowego prawa pracy.

Metody badawcze

Zespół dr hab. Lewandowicz-Machnikowskiej planuje przeprowadzić interdyscyplinarne badania dotyczące teoretycznej koncepcji „wyrażania zgody” przez podmioty w zakresie stosunków prawa pracy, z uwzględnieniem mechanizmów psychologicznych zachodzących w procesie udzielania zgody przez pracownika. W związku z tym prowadzone w projekcie badania będą łączyły metody stosowane w prawie i psychologii.

Użyteczność wyników

Wyniki badań pomogą udzielić uogólnionej odpowiedzi na pytanie: Jak powinien wyglądać model lub modele czynności w postaci udzielenia zgody, jako szczególnego rodzaju czynności występującej w stosunkach prawa pracy oraz w jaki sposób ustawodawca może posługiwać się tym instrumentem w celu kształtowania stosunków z zakresu prawa pracy.

Zespół badawczy

 

258 Monika Lewandowicz Machnikowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Monika Lewandowicz-Machnikowska

kierownik projektu
prawnik, radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa pracy
biogram »

258 Tomasz Grzyb

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Tomasz Grzyb

psycholog, zajmuje się psychologią wpływu społecznego
biogram »

someone

dr hab.

Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji