hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 480547

Przemysły kultury i kreatywne (CCIs) w Europie dostarczają dóbr i usług o wartości symbolicznej (kulturowej i ekonomicznej), specyficznej nie tylko dla każdego z 46 państw, ale również ich poszczególnych regionów. Branże CCIs są ważnymi elementami napędowymi lokalnego rozwoju gospodarczego, wzmacniającymi tożsamości lokalne i regionalne. Celem projektu CICERONE jest zrozumienie funkcjonowania przemysłów kultury i kreatywnych w Europie, badanych z perspektywy globalnych łańcuchów produkcji (GPN) i wartości (GCV). W efekcie stworzone zostaną podstawy dla zmian w prowadzeniu skutecznej polityki kulturalnej. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego jest prof. dr hab. Dorota Ilczuk.

projekt naukowy

CICERONE

Creative Industries Cultural Economy Production Network

 

 

 

 

 

Partner konsorcjum UNI SWPS
12 970 778 PLN / 2 999 439 EURWartość projektu480 547 PLN / 111 124 EURBudżet Uniwersytetu SWPS
Jednostka finansująca KE

Okres realizacji projektu: 2019 - 2023

Przemysły kultury i kreatywne (CCIs) w Europie dostarczają dóbr i usług o wartości symbolicznej (kulturowej i ekonomicznej), specyficznej nie tylko dla każdego z 46 państw, ale również ich poszczególnych regionów. Branże CCIs są ważnymi elementami napędowymi lokalnego rozwoju gospodarczego, wzmacniającymi tożsamości lokalne i regionalne. Celem projektu CICERONE jest zrozumienie funkcjonowania przemysłów kultury i kreatywnych w Europie, badanych z perspektywy globalnych łańcuchów produkcji (GPN) i wartości (CVG). W efekcie stworzone zostaną podstawy dla zmian w prowadzeniu skutecznej polityki kulturalnej. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego realizującego projekt „CICERONE: Sieć produkcji w obszarze gospodarki kreatywnej” jest prof. dr hab. Dorota Ilczuk.

Opis projektu

Cele i metodologia

CICERONE to interdyscyplinarny, międzynarodowy program badawczy finansowany ze środków programu Horyzont 2020, którego celem jest zrozumienie funkcjonowania współczesnych przemysłów kultury i kreatywnych (CCIs). Branże badane są tu z perspektywy globalnych łańcuchów produkcji (GPN). Takie podejście badawcze pozwala na poznanie, nie tylko roli lokalnych uwarunkowań obecnych na różnych etapach produkcji i konsumpcji, ale także powiązań transgranicznych, współzależności poszczególnych faz produkcji oraz wpływu CCIs na lokalny rozwój gospodarczy i kształtowanie się tożsamości lokalnej i regionalnej. Przeprowadzone badania pozwolą środowisku akademickiemu, studentom, jak i dziennikarzom poszerzyć wiedzę związaną z globalną/europejską produkcją w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych. Wyniki badań będą również podstawą dla zmian w polityce kulturalnej Unii Europejskiej.

Potencjał społeczny i gospodarczy

Na podstawie wyników badań zespół badawczy opracuje platformę użyteczną dla środowiska akademickiego, osób stanowiących o polityce kulturalnej, a także dziennikarzy, opatrzoną przykładami z obszaru gospodarki kreatywnej, która stanowić będzie swoiste repozytorium wiedzy o globalnych łańcuchach produkcji w obszarze CCIs. Celem platformy będzie identyfikacja strategicznych form wspólnego działania w sferze przemysłów kultury i kreatywnych. Projekt pomoże również odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przemysły kultury i sektory kreatywne, poprzez bezpośrednie efekty ekonomiczne, zaangażowanie obywateli i wytwarzanie treści symbolicznych, mogą przyczynić się do wzmocnienia społecznej spójności i inkluzywności, a także wpływać na tożsamość poszczególnych grup społecznych. Z gospodarczego punktu widzenia wyniki badań dadzą podstawy dla większej efektywności w obszarze szeroko rozumianej produkcji w obrębie gospodarki kreatywnej, a także zmian w polityce kulturalnej Europy.

Zespół badawczy

Dorota Ilczuk

prof. dr hab.

Dorota Ilczuk

kierownik projektu

biogram »

258 Anna Karpińska

 

Anna Karpińska

 

258 Emilia Cholewicka

 

Emilia Cholewicka

 

someone

 

Anetta Jankowska

 

someone

dr

Katarzyna Plebańczyk

 

Skład konsorcjum

  • Universiteit van Amsterdam
  • City University of London
  • Università degli Studi di Bari Aldo Moro
  • Stockholms universitet
  • Universitat de Barcelona
  • Uniwersytet SWPS
  • Universität Wien
  • Observatory of Cultural Economics
  • KEA European Afairs

 

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA

Z RAMIENIA UNIWERSYTETU SWPS

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji