hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 176550

Zniekształcenia w społecznych sądach porównawczych mogą prowadzić do kategoryzacji ludzi oraz podziałów, a co za tym idzie do umniejszania ich wartości. Projekt badawczy dotyczy między innymi zjawiska określanego jako humanizacja Ja (tendencja do widzenie siebie jako osoby bardziej ludzkiej niż Inni). Zaplanowane badania (częściowo o charakterze międzykulturowym) mają na celu weryfikację alternatywnych interpretacji zjawiska humanizacji Ja. Pozytywna weryfikacja postawionych założeń może mieć znaczący i oryginalny wkład do toczących się dyskusji nad naturą sądów porównawczych w kontekście różnic międzykulturowych.

 

projekt naukowy

Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych

 Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania176 550 PLN
Jednostka finansującamnisw

Okres realizacji projektu: 2012–2015

 

Zniekształcenia w społecznych sądach porównawczych mogą prowadzić do kategoryzacji ludzi oraz podziałów, a co za tym idzie do umniejszania wartości drugiego człowieka. Mamy tendencję do postrzegania siebie jako lepszych, mądrzejszych i bardziej ludzkich niż inni. Przeprowadzone badania (częściowo o charakterze międzykulturowym) miały na celu analizę mechanizmow, jakie za tym stoją, i sprawdzenie alternatywnych interpretacji zjawiska humanizacji Ja. Weryfikacja postawionych założeń może mieć znaczący wkład do toczących się dyskusji nad naturą sądów porównawczych w kontekście różnic międzykulturowych.

Założenia projektu

Projekt badawczy dotyczy szerokiej klasy zjawisk z obszaru badań nad zniekształceniami w sądach porównawczych (efekt bycia lepszym niż przeciętny, efekty zawyżania/zaniżania, humanizacja Ja). Obejmuje krytyczną analizę dotychczasowego dorobku empirycznego i teoretycznego, w tym analizę poznawczych i motywacyjnych mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie zniekształceń w sądach porównawczych.

Podstawowym celem projektu jest weryfikacja alternatywnej interpretacji zjawiska humanizacji Ja, rozumianej jako widzenie siebie jako osoby bardziej ludzkiej niż inni. Podstawą tych interpretacji jest deskryptywny model podobieństwa Tversky’ego (1977). Ujęcie takie pozwala spojrzeć na zjawisko humanizacji Ja z perspektywy mechanizmów poznawczych, a nie tylko motywacyjnych.

Celem zaprojektowanych badań jest też próba integracji dwóch nurtów badawczych: badań nad infrahumanizacją grupy obcej oraz badań nad humanizacją Ja. Część realizowanych badań ma charakter badań międzykulturowych. Pozytywna weryfikacja postawionych założeń i przewidywań może mieć znaczący i oryginalny wkład do toczących się dyskusji nad naturą zjawiska humanizacji oraz infrahumanizacji.

Zespół badawczy

258 aleksandra jaskolowska

mgr

Aleksandra Jaskółowska

kierownik projektu
psycholog, interesuje się problematyką porównań społecznych, zniekształceń poznawczych oraz psychologiczną percepcją nierówności społecznych

258 jerzy karylowski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jerzy J. Karylowski

opiekun naukowy - promotor

interesuje się psychologią sądów porównawczych,
sposobami rozwiązywania problemów poznawczych reprezentacjach Ja i osób bliskich

258 marzena cypryanska

dr

Marzena Cypryańska-Nezlek

opiekun naukowy - promotor pomocniczy
psycholog, zajmuje się badaniami z zakresu porównań społecznych, interesuje się psychologią filmu, uprzedzeniami i psychologią pozytywną

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji