logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Michał Wenzel
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych ,
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Michał Wenzel

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Studiów Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog. Zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi, a także socjologicznymi aspektami mediów. W pracy naukowej skupia się na tym, jak media kształtują postawy polityczne oraz społeczeństwo obywatelskie. Bada relacje między sondażami przedwyborczymi a marketingiem politycznym.

Specjalizuje się również w sondażach opinii publicznej i statystyce. Interesuje się rolą ruchów społecznych w procesach demokratyzacji. Badał związki zawodowe i prawa pracownicze.

Jest członkiem zespołu badawczego Demokratycznego Audytu Polski, działającego przy Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS. Autor i współautor licznych artykułów naukowych m.in. na temat modeli społeczno-ekonomicznych i ruchów społecznych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznej, opinii publicznej, statystyki, a także seminaria tematyczne.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Postawy polityczne
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Sondaże przedwyborcze
  • Związki zawodowe