hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO-Ewelina-Smoktunowicz

dr 

Ewelina Smoktunowicz

Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej 
Wydział Psychologii

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się wykorzystywaniem nowych technologii w oddziaływaniach psychologicznych, w szczególności skierowanych na ochronę zdrowia w pracy. Interesują ją konsekwencje łączenia pracy zawodowej z życiem prywatnym (ang. work-life balance). W swoich badaniach koncentruje się także na roli zasobów indywidualnych oraz społecznych w radzeniu sobie ze stresem oraz wymaganiami związanymi z pełnieniem wielu ról życiowych. W tym kontekście interesuje ją zwłaszcza, dlaczego niektórzy pracownicy się wypalają, a inni pozostają zaangażowani w pracę.

Należy do zespołu StresLab i kieruje projektem MED-STRES, który ma na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym wśród przedstawicieli zawodów medycznych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej oraz analizy statystycznej danych w psychologii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Wykorzystanie nowych technologii w oddziaływaniach psychologicznych.
  • Jakie zasoby warto wzmacniać aby chronić zdrowie psychiczne w pracy.
  • Dlaczego niektórzy się wypalają, a inni pozostają zaangażowani w pracę.
  • Równowaga praca – dom.
  • Interwencje online w leczeniu depresji i radzeniu sobie ze stresem.