logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Dominika Blachnicka-Ciacek

 

Profil zawodowy

Socjolożka, zajmuje się badaniem relacji między miejscem, przestrzenią i pamięcią w kontekstach wielokulturowych, migracyjnych i uchodźczych