Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hc6"

O studiach

Studia stanowią odpowiedź na rosnącą liczbę problemów klinicznych u dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Wzrasta też zapotrzebowanie na psychologów, którzy mają warsztat praktycznych umiejętności z zakresu prewencji, diagnozy, efektywnej interwencji, pomocy oraz terapii w tym zakresie.

Program poświęcony jest głównie zaburzeniom psychicznym wieku rozwojowego oraz czynnikom ryzyka zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania. Większość zajęć ma charakter warsztatowy. W programie przewidziane są także zajęcia terenowe w wybranych placówkach województwa śląskiego, zajmujących się diagnozą, terapią oraz interwencją wobec dzieci i młodzieży z różnymi problemami klinicznymi.

Nasi słuchacze zdobywają i pogłębiają specjalistyczną wiedzę pod okiem specjalistów łączących wieloletnie doświadczenie kliniczne z rozwojem naukowo-badawczym w obszarze psychologii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.

 

Czy to studia dla ciebie?

Studia kierujemy do psychologów praktyków, którzy interesują się pracą kliniczną z dziećmi, młodzieżą oraz z ich rodzinami.

Warunkami podjęcia studiów jest:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą lub/i rodzinami w placówkach służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, w trakcie której kandydat na studia zajmował się diagnozą i pomocą psychologiczną (również w formie staży, praktyk, wolontariatów)
 • bieżąca aktywność zawodowa w roli psychologa zajmującego się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie stażu)
 • możliwość stałego kontaktu z pacjentami w celu przygotowania opisu przypadku z praktyki własnej, realizowanego w trakcie kształcenia

Dlaczego warto?

 1. Praktyczny charakter studiów – aż 210 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów i wykładów
 2. Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu czynników ryzyka diagnozy oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej
 3. Zajęcia uwzględniają problematykę dzieci chorujących somatycznie
 4. Zajęcia dotyczą problemów klinicznych, diagnozy i pomocy dzieciom ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz zagrażających przemocą
 5. Program zajęć obejmuje moduł poświęcony pracy z rodziną oraz kontekstowi rodzinnemu problemów klinicznych dzieci i młodzieży
 6. Weźmiesz udział w zajęciach terenowych w placówkach zajmujących się diagnozą, terapią oraz interwencją dzieci i młodzieży z różnymi problemami klinicznymi

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

 • Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu czynników ryzyka diagnozy oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej w obszarze:
  Omówimy czynniki ryzyka diagnozy oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej w obszarze:
  - zaburzeń zachowania i emocji wieku rozwojowego (tj. zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia funkcjonowania społecznego, zaburzenia ze spektrum autyzmu),
  - zagrożeń behawioralnych wieku rozwojowego (tj. agresja, autoagresja, zaburzenia odżywiania, uzależnienia),
  - głębszych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychotyczne),
  - niepełnosprawności i zaburzeń rozwojowych (problematyka dzieci przedwcześnie urodzonych, dzieci z aberracjami chromosomalnymi, dzieci z uszkodzeniami w CUN, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną).
 • Zajęcia uwzględniają problematykę dzieci chorujących somatycznie
  Wśród somatycznych dolegliwości dzieci wyróżniamy: choroby kardiologicznie, układu pokarmowego, oddechowego, dzieci dializowane, z cukrzycą, chorobą nowotworową lub z wybranymi zaburzeniami czynnościowymi.
 • Zajęcia dotyczą problemów klinicznych, diagnozy i pomocy dzieciom ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz zagrażających przemocą
  Prowadzimy zajęcia dotyczące problemów klinicznych, diagnozy i pomocy dzieciom ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz zagrażających przemocą: dzieci z doświadczeniem przemocy, stany uwarunkowane urazem psychicznym, rodzicielstwo zastępcze, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Program zajęć obejmuje moduł poświęcony pracy z rodziną oraz kontekstowi rodzinnemu problemów klinicznych dzieci i młodzieży
  Weźmiesz udział w zajęciach terenowych w placówkach zajmujących się diagnozą, terapią oraz interwencją dzieci i młodzieży z różnymi problemami klinicznymi.

Program studiów

Blok tematyczny

Problemy kliniczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Zaburzenia zachowania i emocji wieku rozwojowego

Zagrożenia behawioralne wieku rozwojowego

Głębsze zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego

Blok tematyczny

Grupy szczególnego ryzyka zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania

Niepełnosprawność i ryzyko zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania

Przewlekła choroba somatyczna jako szczególny aspekt rozwojowy w życiu dziecka

Dziecko w środowisku niewydolnym wychowawczo oraz zagrażającym przemocą

Blok tematyczny

Rodzina dziecka z problemem klinicznym

Podstawy systemowego rozumienia rodziny

Wybrane metody pracy z rodziną dziecka z problemem klinicznym

Blok tematyczny

Środowiska pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami klinicznymi

Zajęcia terenowe w wybranych placówkach

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych w formie warsztatów i wykładów. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy (sobota – niedziela).

Zajęcia odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Każdy słuchacz jest zobligowany do odbycia zajęć terenowych w dwóch jednostkach. Placówka zostanie wybrana spośród z bazy udostępnionej na początku studiów.

Zajęcia terenowe (2 x 5 godzin) będą odbywać się w dni robocze tj. poniedziałek – piątek. Szczegółowe terminy zajęć zostaną podane w momencie rozpoczęcia studiów.

Zajęcia terenowe odbędą się w wybranych placówkach województwa śląskiego, zajmujących się diagnozą, terapią oraz interwencją wobec dzieci i młodzieży z różnymi problemami klinicznymi, w tym:

 • Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej Diada w Gliwicach
 • SP Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu, Klinika Pediatrii

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • 80% obecności na zajęciach
 • 100% obecności na zajęciach terenowych
 • zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem studiów (za pomocą jednej lub kilku następujących metod: test wiedzy, opis przypadku z praktyki własnej, obecność, aktywność podczas zajęć)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców składa się z psychologów klinicznych, terapeutów, pedagogów i lekarzy, będących specjalistami medycyny dziecięcej w zakresie psychiatrii, neurochirurgii, endokrynologii oraz onkologii. Zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem specjalistycznym i klinicznym.

  Kierowniczki kierunku

 • dr n. med.
  Katarzyna Rojewska
  dr n. med.
  specjalista psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, superwizor psychologii klinicznej, specjalista terapii środowiskowej
 • dr n. hum.
  Katarzyna Sitnik-Warchulska
  dr n. hum.
  specjalista psycholog kliniczny, terapeuta rodzinny, specjalista terapii środowiskowej i certyfikowany psychoterapeuta EAP
 •  
  Olga Bociańska
   
  socjolożka, psychoterapeutka
 •  
  Anna Brandt-Salmeri
   
  psycholog
 • dr n. med.
  Agnieszka Kapinos-Gorczyca
  dr n. med.
  specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista terapii środowiskowej
 •  
  Aleksandra Marek-Cholewka
   
  specjalistka psychologii klinicznej, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży
 •  
  Iwona Matacz-Szymanowicz
   
  certyfikowany terapeuta behawioralny
 •  
  Edyta Michajłow-Bluszcz
   
  psycholożka
 • dr n. med.
  Marta Pawełczak-Szastok
  dr n. med.
  specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog
 •  
  Justyna Soroka
   
  psycholożka
 •  
  Ewa Stachowiak
   
  specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej
 •  
  Barbara Terlecka-Kubicius
   
  psycholog
 •  
  Piotr Wieczorkowski
   
  specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, specjalista readaptacji
 •  
  Klaudiusz Zajączkowski
   
  pedagog, mediator, psychoterapeuta
 • prof. dr hab. n. med.
  Katarzyna Ziora
  prof. dr hab. n. med.
  specjalista endokrynolog i specjalista chorób dzieci
 •  
  Łukasz Żynda
   
  fizjoterapeuta

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje dyplom studiów magisterskich w zakresie psychologii, dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz list motywacyjny uzasadniający wybór tych studiów. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii
 • CV ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego
 • list motywacyjny, uzasadniający wybór tych studiów
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu studiów magisterskich w zakresie psychologii, CV ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz list motywacyjny uzasadniający wybór tych studiów.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 730 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 400 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 1 racie 6 400 PLN 6 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025