logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, trenerów, zawodników, rodziców, działaczy sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu, trenerów personalnych i wszystkich osób chcących pracować z osobami uprawiającymi sport.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia sportu dzieci i młodzieży

 • Rekrutacja trwa.
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE HYBRYDOWEJ Z PRZEWAGĄ ZAJĘĆ ONLINE.

O studiach

"Program studiów podyplomowych "Psychologia sportu dzieci i młodzieży" zawiera obszerną dawkę wiedzy i narzędzi do pracy psychologicznej i trenerskiej oraz inspiracji dla uczestników do wykorzystania najnowszych obserwacji w psychologii sportu w praktyce. Tworząc program studiów dobraliśmy zespół specjalistów pracujących w zgodzie z ideą sportu pozytywnego, w którym podkreślany jest harmonijny rozwój młodego zawodnika. Jeśli jesteś rodzicem młodego zawodnika bądź pracujesz w sporcie dzieci i młodzieży oraz chcesz budować stabilną pewność siebie oraz mistrzowskie nastawienie wśród swoich podopiecznych, te studia są właśnie dla Ciebie! Zapraszamy!"

Ewa_Serwotka_zdjęcie.jpgEwa Serwotka
Kierownik merytoryczny kierunku

O studiach

Studia podyplomowe „Psychologia sportu dzieci i młodzieży” oferują wiedzę i jej praktyczne zastosowanie z zakresu psychologii sportu oraz treningu sportowego we współpracy z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach ich profesjonalizacji. Fundamentem programu studiów jest idea Sportu Pozytywnego, czyli skupiającego się na pozytywnych emocjach oraz akcentującego harmonijny rozwój dziecka w sporcie, obejmujący zarówno sport masowy, jak i wyczynowy. Sport Pozytywny dotyczy bowiem zmiany społecznej skupionej na wszelkiej konstruktywnej działalności w obszarze sportu, z włączeniem perspektywy trenerskiej, rodzicielskiej i innych osób w niego zaangażowanych. Celem pomysłodawców studiów jest, aby edukacja odbywała się w sposób fachowy, etyczny i zrozumiały dla osób zaangażowanych w rozwój SP dzieci i młodzieży - podkreślając rolę psychologów sportu, jak również trenerów sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów oraz rodziców, którzy to mają największy wpływ na wizję sportu, rozwój pasji i zamiłowania do niego.
Studia umożliwiają ubieganie się o certyfikat psychologa sportu zgodnie ze standardami Ogólnopolskiej Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Partnerzy

logo fundacja sportu

Adresaci

Oferta opracowana jest dla osób związanych lub planujących związać swoją pracę zawodową ze sportem dzieci i młodzieży. Program przygotowany jest tak, aby studenci mogli uzupełnić aktualną wiedzę z zakresu psychologii sportu oraz treningu dzieci i młodzieży. Adresatami studiów są:

 • psycholodzy (w tym psycholodzy działający w sporcie),
 • trenerzy,
 • nauczyciele wychowania fizycznego,
 • działacze sportowi,
 • rodzice,
 • animatorzy sportu,
 • absolwenci AWF,
 • instruktorzy sportu,
 • pozostałe osoby chcące pracować w sporcie dzieci i młodzieży.

CEL

W ostatnich latach zdecydowanie zwiększył się nacisk na potrzebę rozwoju sportu dzieci i młodzieży, zarówno na poziomie treningu wyczynowego, półprofesjonalnego, jak i aktywności fizycznej. Widoczna jest zwiększona liczba nowo powstających klubów, akademii, stowarzyszeń, projektów, które mają na celu propagowanie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Organizatorzy studiów widzą dużą potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności ludzi pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie psychologii sportu, jak i innych dziedzin pomocnych w harmonijnym rozwoju dziecka w sporcie. Idea Sportu Pozytywnego jest podejściem holistycznym do pracy z młodym człowiekiem, podkreślającym pozytywne lekcje wynoszone ze sportu, rozwój nowych, wartościowych umiejętności - zarówno społecznych, jak i indywidualnych. Równocześnie na drodze obserwacji środowiska sportowego często dostrzegany jest brak podstawowej wiedzy i umiejętności, który bardzo często prowadzi do przedwczesnego występowania dzieci i młodzieży ze sportu.
Studia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności, w jaki sposób rozwijać potencjał sportowy oraz życiowy młodego człowieka uwzględniając trening mentalny, trening motoryczny oraz dietę.

Dlaczego warto

 • Studia wychodzą naprzeciw potrzebie podniesienia kompetencji w budowaniu pozytywnego klimatu motywacyjnego dla rozwoju sportowego i życiowego młodego zawodnika.
 • Kadra prowadząca składa się ze specjalistów w kilku obszarach sportu, którzy wyróżniają się swoim praktycznym podejściem oraz wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, a także bogatym doświadczeniem zdobywanym w kraju oraz za granicą.
 • Rzetelnie przygotowany program daje gwarancję otrzymania praktycznych wskazówek przy zachowaniu istotnych, najnowszych teoretycznych podstaw.
 • Oferta edukacyjna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie poszerzenia wiedzy wśród ludzi pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie psychologii sportu, jak i innych dziedzin pomocnych w harmonijnym rozwoju dziecka w sporcie.

Warunki zaliczenia

Zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem studiów oraz pozytywne zaliczenie pracy dyplomowej.

Czas trwania

Dwa semestry.

Miejsce odbywania zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program studiów obejmuje 182 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów oraz wykładów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Program studiów obejmuje następujące zajęcia:

MODUŁ I
Psychologiczny i psychospołeczny:

 • Wstęp do psychologii sportu.
 • Wprowadzenie do psychologii w Sporcie Pozytywnym.
 • Elementy dynamicznej psychologii społecznej w Sporcie Pozytywnym- podejście systemowe.
 • Psychologia rozwojowa.
 • Psychologia sportu w treningu dzieci i młodzieży.
 • Psychologia w Sporcie Pozytywnym w pracy z dziećmi i młodzieżą- preludium.
 • Relacje interpersonalne w sporcie - współczesne teorie, badania i kierunki rozwoju.
 • Trener w Sporcie Pozytywnym.
 • Trening Mentalny - Komunikacja.
 • Trening Mentalny - Koncentracja.
 • Trening Mentalny - Pewność Siebie.
 • Trening Mentalny - Techniki opanowania Emocji.
 • Trening Mentalny - Zaangażowanie.

MODUŁ II
Sport i kultura fizyczna

 • Idea sportu pozytywnego - Kalos Kagathos.
 • Działanie w triadzie: Trener - Zawodnik – Rodzic.
 • Dobry trener w sporcie dzieci i młodzieży.
 • Wykorzystanie strategii team buildingowych w sporcie.

MODUŁ III
Zagadnienia specjalne

 • Mistrzowskie strategie od najmłodszych lat - spotkania z Mistrzami sportu.
 • Wzmacnianie samoregulacji w obszarze aktywności sportowej.

MODUŁ IV
Praca z ciałem

 • Fizjoterapia dzieci i młodzieży.
 • Kinezypsychoprofilaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Trening przygotowania motorycznego: Specyfika Sportu Dzieci i Młodzieży.
 • Żywienie dzieci i młodzieży uprawiającej sport. 

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie.

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 770 zł
2 raty 3600 zł
1 rata 6800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.