Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Opis specjalności
Czego uczymy

Wiedza psychologiczna a wymiar sprawiedliwości

Specjalność psychologia sądowa i kryminalna dostarcza wiedzę, kształtuje umiejętności i kompetencje w zakresie wykorzystania wiedzy psychologicznej w działaniach organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i związanych z nim jednostek, zakładów penitencjarnych oraz w praktyce psychiatrii sądowej.

Studenci zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie diagnozy, w szczególności zaburzeń zachowania jednostki (podejrzanego/oskarżonego), dysfunkcji systemu rodzinnego, zachowań ofiary, prawdziwości zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych. Uczą się formułować opinie sądowo-psychologiczne na potrzeby różnych kategorii spraw sądowych, sporządzać profile nieznanych sprawców przestępstw oraz poznają różne formy pomocy psychologicznej.

Specjalność zawiera również elementy kryminalistyki – studenci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej oraz nauczą się w praktyce jak przeprowadzać oględziny miejsca zdarzenia.

Adresaci specjalności

Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, które chcą zdobyć tytuł magistra psychologii w czasie znacznie krótszym niż 5 lat. Wybór specjalności umożliwia uzupełnienie dotychczasowego wykształcenia o specjalistyczną wiedzę i kompetencje z tej dziedziny psychologii, która najbardziej odpowiada zainteresowaniom i planom zawodowym studenta.

Specjalność psychologia sądowa i kryminalna to dla ciebie dobry wybór, jeśli interesujesz się psychologicznymi mechanizmami funkcjonowania człowieka w sytuacjach i okolicznościach mających znaczenie prawne. To specjalność dla osób, które chcą poznać warsztat psychologa sądowego w obszarze diagnozowania, pracy z różnymi aktorami postępowania procesowego (ofiarami, sprawcami, świadkami, sędziami i prokuratorami) oraz psychologicznego opiniowania w różnych sprawach sądowych.

Zawiera również elementy kryminalistyki, więc jest dobrym wyborem także dla studentów, którzy interesują się procesem wykrywania sprawców przestępstw i dowodzenia im winy.

Wybór specjalności
Kiedy podejmujesz decyzję

Psychologia sądowa i kryminalna to jedna z kilku specjalności oferowanych na psychologii dla magistrów i licencjatów. Nie musisz decydować się już dziś. Aplikujesz na kierunek psychologia, a specjalność wybierasz w toku 4. semestru i realizujesz na 3. i 4. roku studiów.

Obowiązują limity miejsc – o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z pierwszych 3 semestrów. Uruchomienie specjalności zależy od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

Sprawdź pozostałe specjalności

Atuty specjalności
Co nas wyróżnia

Budynek Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Najlepsza psychologia w Polsce

Psychologia na Uniwersytecie SWPS zajęła pierwsze miejsce wśród studiów psychologicznych w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024. To nie tylko duże wyróżnienie, ale przede wszystkim potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na naszej uczelni.

Więcej informacji »

wroclaw kampus lustro weneckie

Jedyna taka specjalność na Uniwersytecie SWPS

Specjalność psychologia sądowa i kryminalna oferowana jest wyłącznie na Wydziale Psychologii w Katowicach. Program zawiera nowatorskie elementy z zakresu klinicznej psychologii sądowej oraz kryminalistyki, obejmujące praktyczne zajęcia z zakresu techniki i taktyki kryminalistycznej.

Atuty kierunku - nowoczesny program specjalności

Nowoczesny program specjalności

Program specjalności został opracowany na podstawie rekomendacji programowych światowych towarzystw certyfikujących zawód psychologa sądowego (m.in. American Psychological Association, Deutsche Psychologen Akademie) oraz standardach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

wroclaw kampus lustro weneckie

Praktyczne umiejętności

Studenci nabywają praktyczne umiejętności dzięki zajęciom w formie warsztatowej w zakresie: diagnozy psychologicznej dla celów sądowych, konstruowania ekspertyz sądowo-psychologicznych, sporządzania profilów nieznanych sprawców przestępstw, przesłuchania świadków oraz prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia i innych czynności procesowych.

praktycy sad i sluzby

Kadra z doświadczeniem zawodowym

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu SWPS, którzy łączą pracę naukową z pracą zawodową, zatrudnieni w specjalistycznych instytucjach, takich jak: szpitale psychiatryczne, zakłady karne, ośrodki opiniowania sądowego, policja. Są ekspertami i ciałem doradczym różnych instytucji.

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Absolwenci znajdują pracę w:

 • policji, wydziałach dochodzeniowo-śledczych,
 • opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz w sądach okręgowych, zarejestrowanych na liście biegłych sądowych
 • oddziałach psychiatrii sądowej,
 • centrach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach socjoterapii,
 • centrach mediacji sądowych i rodzinnych,
 • zakładach penitencjarnych,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych,
 • prywatnych gabnetach psychologicznych (po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego).

Przejdź do Biura Karier

 
 • Dukała, Karolina
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Karolina Dukała
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog sądowy
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Psychologii
  Obszar zainteresowania
  psychologia-sadowa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Karolina Dukała
 • Gierowski, Józef Krzysztof
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Józef Krzysztof Gierowski
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Psycholog
  Instytut
  Instytut Psychologii
  Obszar zainteresowania
  psychologia-sadowa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski
 • Kabzińska, Joanna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Joanna Kabzińska
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Doktor nauk prawnych o specjalności kryminalistyka i magister psychologii
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Psychologii
  Obszar zainteresowania
  psychokryminalistyka
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Joanna Kabzińska
 • Mondry, Maria
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Psycholog
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Maria Mondry
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Interdyscyplinarne Centrum Badań Aktywności Społecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL
  Funkcja w Instytucie
  []
  dr Maria Mondry
 • Stojer-Polańska, Joanna
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Joanna Stojer-Polańska
  Specjalizacja
  Kryminalistyk
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  Funkcja w Katedrze
  []
  dr Joanna Stojer-Polańska
 • Wach, Ewa
  Specjalizacja
  psycholog, biegła Instytutu Ekspertyz Sądowych, posiada rekomendacje psychologa biegłego sądowego PTP w zakresie problematyki dotyczącej: procesu cywilnego, nieletnich i rodziny oraz dorosłych sprawców przestępstw
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Ewa Wach
  dr Ewa Wach
 • Zalewska-Łunkiewicz, Karolina
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Karolina Zalewska-Łunkiewicz
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Klinicznej i Zdrowia"}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz

Pozostałe specjalności
do wyboru na psychologii dla magistrów i licencjatów

 1. Psychologia w biznesie i organizacjach

  Studenci dowiadują się, jak wspierać proces zarządzania ludźmi, budowania marki i wizerunku organizacji oraz relacji z klientami. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii organizacji, ekonomicznej, marketingu, reklamy, zachowań konsumenckich i PR, zarządzania zasobami ludzkimi i psychopatologii pracy.
  Czytaj więcej 

 2. Psychologia kliniczna człowieka dorosłego

  Specjalność zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych oraz profilaktyką zdrowia psychicznego. Studenci uczą się identyfikować zaburzenia psychosomatyczne, poznają zasady diagnozy klinicznej, dowiadują się, jak udzielać pomocy w kryzysach życiowych i jak przeciwdziałać zaburzeniom zachowania.
  Czytaj więcej 

 3. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

  Studenci zdobywają wiedzę na temat diagnozowania, terapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Program zajęć uczy wieloaspektowego rozumienia specyficznych dylematów dzieciństwa i dorastania oraz patrzenia szerzej na kontekst symptomów, etiologię trudności, opóźnień i zaburzeń rozwojowych.
  Czytaj więcej 

Najlepsza psychologia
na Śląsku

Katowicki wydział jako jedyny wydział psychologii w województwie śląskim otrzymał kategorią A+ w ostatniej ocenie parametrycznej dokonywanej przez MEiN. Kategoria A oznacza bardzo dobrą ocenę potencjału naukowego, co wpływa również na jakość dydaktyki prowadzonej na wydziale.

Materiały
audio-wideo

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to najpopularniejszy w Polsce projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę psychologiczną. Celem projektu jest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej zarówno w obszarach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz nowoczesnych technologiach. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.psyche.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotify, LectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Zasady
rekrutacji

Aplikujesz na jednolite studia magisterskie w indywidualnym toku nauczania na kierunku psychologia. Nad wyborem specjalności możesz się jeszcze zastanowić – decyzję podejmujesz w toku studiów.

Psychologia dla magistrów i licencjatów

Szczegółowe zasady rekrutacji, spis wymaganych dokumentów oraz informacje na temat płatności znajdziesz na stronie kierunku.

Przejdź na stronę psychologii dla magistrów i licencjatów Sprawdź najczęściej zadawane pytania

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w biurze rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30