Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jak obniżyć czesne?

Finansowanie
studiów

Rekrutacja 2024


Studiuj za darmo!

Dla najzdolniejszych kandydatów przygotowaliśmy konkursy, dzięki którym na Uniwersytecie SWPS można studiować nawet przez cały okres studiów za darmo. Sprawdź, w jakich programach już teraz możesz wziąć udział.

Lena Kamila Ignatiuk, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS
Lena Kamila Ignatiuk, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS

Mistrzowski Start

Aż 50 kierunków objętych programem, który zapewnia pokrycie czesnego za pierwszy rok studiów z opcją przedłużenia na cały okres nauki.

Dowiedz się więcej

Zdjęcie przedstawiające Polę Pawlak, studentkę grafiki na Uniwersytecie SWPS
Pola Pawlak, studentka grafiki na Uniwersytecie SWPS

Głowa się rusza

Program, w którym do zdobycia jest indeks na prestiżowy kierunek grafika, pokrycie czesnego za pierwszy rok oraz zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej.

Dowiedz się więcej

Zdjęcie przedstawające Antoninę Palarczyk, laureatkę konkursu Zmieniam Świat
Antonina Palarczyk, laureatka konkursu Zmieniam Świat

Zmieniam Świat

Program dla osób zaangażowanych społecznie – pokrywa czesne za pierwszy rok studiów i daje możliwość przedłużenia finansowania na cały okres nauki.

Dowiedz się więcej

Milena Mrugała, studentka informatyki na Uniwersytecie SWPS
Milena Mrugała, studentka informatyki na Uniwersytecie SWPS

Zakodowani

Program dla przyszłych informatyków – pokrywa czesne za pierwszy rok studiów i daje możliwość przedłużenia finansowania na cały okres nauki.

Dowiedz się więcej

Lan Huong Nguyen, studentka z Uniwersytetu SWPS
Lan Huong Nguyen, studentka z Uniwersytetu SWPS

Design for Change

Konkurs dla kandydatów na studia anglojęzyczne w School of Form – pokrywa czesne za pierwszy rok studiów na kierunku Design.

Dowiedz się więcej

Faycal Hamzi, student z Uniwersytetu SWPS
Faycal Hamzi, student z Uniwersytetu SWPS

Scholarship for International Students

Konkurs dla kandydatów międzynarodowych z kierunków stacjonarnych I i II stopnia w języku angielskim.

Dowiedz się więcej

Stypendia dla studentów

Stypendia za osiągnięcia naukowe, społeczne, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złożyć dokumenty w odpowiednim terminie.


Stypendia naukowe

Studenci, którzy zakończyli rok z wysoką średnią ocen i/lub mają inne osiągnięcia naukowe, mogą aplikować o stypendia rektora lub ministra. Pamiętaj, że istnieją również możliwości ubiegania się o ministerialne granty na prowadznie badań naukowych.

Czytaj więcej


Stypendia sportowe

Studenci reprezentujący uczelnie w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych mogą liczyć na wsparcie finansowe. W zależności od osiągnięć mogą ubiegać się o stypendia przyznawane przez MEiN oraz naszą uczelnię.

Czytaj więcej


Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta. W roku akademickim 2020/21 studenci mogli otrzymać nawet 12 tys. zł.

Czytaj więcej


Stypendia specjalne

Uniwersytet SWPS oferuje swoim studentom i doktorantom wiele programów stypendialnych, w tym stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona jest od dotacji przyznanej naszej uczelni na ten cel.

Czytaj więcej


Stypendia dla obcokrajowców

Uniwersytet SWPS oferuje stypendium przeznaczone dla międzynarodowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia licencjackie i magisterskie prowadzone w języku angielskim. Stypendium pokrywa czesne za pierwszy rok nauki.

Czytaj więcej


Inne formy wsparcia

Niskie oprocentowanie, specjalne zasady przyznawania kredytu oraz możliwość umorzenia części lub całości pożyczki to zalety preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Sprawdź również, czym jest korzystna forma dofinansowania studiów przez pracodawcę, jaką jest umowa trójstronna. Jeśli przejściowo znajdziesz się w trudnej sytuacji życiowej, przyszługuje ci zapomoga.


Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, możesz skorzystać z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Podstawowym warunkiem zawarcia kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego.

Czytaj więcej


Dofinansowanie przez pracodawcę

Pracodawca może się zdecydować na częściowe lub pełne pokrycie kosztów nauki. Uczelnia, kandydat na studia oraz firma, w której pracuje, podpisują wówczas umowę trójstronną.

Czytaj więcej


Zapomoga

Zapomoga przysługuje studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Możesz wystąpić z wnioskiem o zapomogę nie częściej niż dwa razy w czasie jednego roku akademickiego.

Czytaj więcej