Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Kierunek dostępny także w:

Poznaniu.

O studiach

Dynamicznie zmieniające się czasy wymagają nowych modeli wsparcia w ujęciu indywidualnym, systemowym i społecznym. Studia uważności i współczucia to podejście, które służy zmianie dotychczasowych nawyków reagowania, zmianie jakości życia. Pomaga zredukować różnego rodzaju napięcia, radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, w byciu kreatywnym i w komunikacji.

Naszym celem jest przygotowanie słuchaczy do stosowania podejścia uważności i współczucia w różnych kontekstach życia zawodowego i prywatnego – psychoterapeutycznym, medycznym, leczniczym i pomocowym (problemy natury psychologicznej i somatycznej), oraz w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i społecznych (biznes, polityka, ekonomia behawioralna, planowanie przestrzenne).

Program studiów opiera się na wiedzy psychologicznej, neurofizjologicznej, praktykach i technikach różnych szkół psychoterapeutycznych, w tym wybranych modeli trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej i terapii Gestalt. Na zajęciach słuchacze mogą przećwiczyć różne praktyki oparte na uważności, takie jak świadomość oddechu, skanowanie ciała, uważna joga, oraz oparte na współczuciu, np. formy wyobrażeniowe. Oprócz aspektu empirycznego, mają też możliwość krytycznego zbadania pozytywnych i negatywnych skutków stosowania technik kontemplacyjnych.

Więcej informacji o studiach

Omawiamy różne obszary zastosowania podejść kontemplacyjnych, m.in. w socjologii, ekonomii behawioralnej, psychologii organizacji i biznesu, sztuki, architektury, w tym architektury krajobrazu. Nasi słuchacze uczą się właściwego zastosowania uważności i współczucia, w zależności od kontekstu i grupy docelowej.

 

Adresaci

Studia kierujemy do osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie podejść kontemplacyjnych, tj. uważności i współczucia.

Zapraszamy wszystkich, którzy pracują w zawodach pomocowych, oraz tych, którzy chcą zmienić jakość swojego życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Program zajęć dostarcza narzędzi, które pozwalają zmienić dotychczasowy schemat funkcjonowania.

To kierunek m.in. dla:

 • psychoterapeutów,
 • psychologów,
 • pracowników socjalnych,
 • pedagogów,
 • coachów,
 • trenerów,
 • menedżerów,
 • członków i przywódców organizacji społecznych,
 • pracowników różnorodnych instytucji i firm.

Dlaczego warto?

 1. To program studiów, który jednocześnie odnosi się zarówno do podejścia uważności, jak i współczucia.
 2. Poznasz wiele obszarów zastosowania podejść kontemplacyjnych, m.in. w psychoterapii, biznesie, architekturze, sztuce czy ekonomii behawioralnej.
 3. Przećwiczysz metody pracy kontemplacyjnej oparte na własnym doświadczeniu, m.in. praca z oddechem, ciałem, praca wyobrażeniowa, praca z głosem czy method acting.
 4. Otrzymasz nagrania ćwiczeń kontemplacyjnych do praktykowania pomiędzy zjazdami.
 5. Po zakończeniu studiów otrzymasz zniżkę na kontynuację nauki w podejściach kontemplacyjnych w ramach Szkolenia CFT/CMT lub Szkolenia Trenerskiego Uważności Dzieci i Młodzieży (http://uwaznoscdzieci.pl)

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

Absolwenci studiów podyplomowych uważności i współczucia mogą kontynuować naukę w podejściach kontemplacyjnych w ramach Szkolenia CFT/CMT lub Szkolenia Trenerskiego Uważności Dzieci i Młodzieży, na które otrzymają zniżki, a w przypadku Szkolenia CFT/CMT będą również zwolnieni z wybranych modułów.

Program szkolenia certyfikacyjnego Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (ang. Compassion-Focused Therapy – CFT) / Treningu Współczującego Umysłu (ang. Compassionate Mind Training – CMT) składa się z dwóch ścieżek: klinicznej CFT (dla psychoterapeutów, psychologów klinicznych) oraz trenerskiej CMT (dla edukatorów, coachów, trenerów).

Wykładowcami z Compassionate Mind Foundation (Wlk. Brytania) są m.in.: Wendy Wood, dr Andrew Rayner, Tobyn Bell, dr Kate Lucre, prof. Paul Gilbert (superwizja); webinary m.in. z dr Russellem Koltstem (USA).

Szczegółowe informacje: cftpoland.pl oraz uwaznoscdzieci.pl.

Program studiów

Tematyka zajęć

Wprowadzenie do podejścia i elementów uważności (mindfulness): podstawowe terminy, narzędzia, badania

Procesy medytacyjno-kontemplacyjne, negatywne i pozytywne skutki praktyki – rekomendacje i przeciwwskazania

Uważność w arteterapii i psychofizjologia widzenia

Uważność w kontekście fizycznej przestrzeni i natury

Społeczna uważność i program MBOE (Mindfulness-Based Organisational Education)

Podejście uważności z elementami podejścia współczucia w kontekście edukacji, pracy nauczyciela i uczniów (dzieci i młodzieży)

Terapie trzeciej fali (ACT, CFT) w kontekście pracy z systemem rodzinnym

Podejście współczucia w psychologii, psychoterapii, medycynie – rodzaje programów, modeli, praktyk, rejony zastosowania, badania

Wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (Compassion-Focused Therapy)

Podejścia kontemplacyjne (uważność i współczucie) w kontekście organizacji – kompetencje dla pracowników organizacji oraz dla osób wspierających organizacje (trenerów, coachów)

Neurofizjologia podejść kontemplacyjnych

Podstawy ucieleśnionych nauk kognitywnych

Trening uważności

Trening współczucia

Podejścia kontemplacyjne w kontekście somatopsychologii, psychosomatyki i psychologii zdrowia

Uważność (mindfulness) w psychoterapii (trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej – MBCT, ACT/FAP, terapia Gestalt, terapia ciałem, terapia psychodynamiczna), psychologii, medycynie – rys historyczny, współczesne implikacje i narzędzia

Filozofia i korzenie uważności i współczucia w kontekście buddyzmu, chrześcijaństwa, filozofii antycznej

Uważność i współczucie w kontekście socjologii, sieci społecznych oraz ekonomii behawioralnej – teoria i praktyka (krytyczne przyjrzenie się podejściom)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin dydaktycznych zajęć + 4 godziny webinarów. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele. Zajęcia są realizowane podczas 11-12 zjazdów w trakcie 10 miesięcy.

Proponowane formy zajęć, to wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu (praca z oddechem, ciałem, praca wyobrażeniowa, praca z głosem, method acting), ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe (dociekanie – inquiry).

Hybrydowa forma studiów oznacza, że 3-4 zjazdy realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Obecność na min. 80 proc. zajęć
 • Zaliczenie wybranych przedmiotów
 • Napisanie krótkiej pracy pisemnej

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Webinary

Webinary (spotkania on-line) są dodatkową możliwością dla słuchaczy „Studiów Uważności i Współczucia” do poznania cenionych na świecie specjalistów z obszaru uważności i współczucia oraz pogłębienia wiedzy w tej tematyce. Webinary będą się składać z części wykładowej (teoretycznej) i dyskusyjnej. Będą one (oprócz jednego ze względu na dużą różnicę czasową) prowadzone na żywo. Jeżeli słuchacz nie będzie mógł w nich uczestniczyć, uzyska możliwość obejrzenia webinaru w późniejszym, dogodnym dla siebie terminie, gdyż wykład będzie dostępny na Wirtualnej Uczelni - platformie przeznaczonej dla uczestników studiów. Przed webinarem słuchacze będą mogli przesłać pytania, które zostaną przekazane danemu wykładowcy. Przed webinarem wszyscy słuchacze „Studiów Uważności i Współczucia” otrzymają link do wydarzenia oraz instrukcję do logowania.

Prowadzący webinary:

Dr Chris Willard (Harvard Medical School, USA)

Chris Willard (Psy.D.) pracował m.in. w szpitalach, prywatnych klinikach, szkołach oraz na uniwersytetach. Był psychologiem na Tufts University, a także prowadzi prywatną praktykę. Obecnie pracuje w Harvard Medical School. Jest również konsultantem pracującym głównie z młodzieżą i młodymi dorosłymi i skupia się na uważności i kwestiach związanych z uczeniem się. Szkoli także nauczycieli, terapeutów i profesjonalistów medycznych w zakresie praktyk uważności w Instytucie Medytacji i Psychoterapii (Institute for Meditation and Psychotherapy), gdzie jest członkiem zarządu dyrektorów. Dodatkowo jest konsultantem krajowym i międzynarodowym dla organizacji i mediów w zakresie edukacyjnym i psychologicznym. Autor książek dla młodzieży dotyczących uważności w pracy z lękiem i depresją.

Dr Stan Steindl (University of Queensland, Australia)

dr, Compassionate Mind Research Group (Grupa Badawcza Współczującego Umysłu), Szkoła Psychologii, Uniwersytet Queensland, Brisbane, Australia Psycholog kliniczny pracujący w poradni Psychology Consultants Pty Ltd,adiunkt w Szkole Psychologii (School of Psychology) na Uniwersytecie w Queensland (UQ) oraz współdyrektor UQ Compassionate Mind Research Group (Grupa Badawcza Współczującego Umysłu) w Brisbane w Australii. Jego zainteresowania badawcze dotyczą obszarów związanych ze współczuciem i interwencjami opartymi na współczuciu, a zwłaszcza pielęgnowaniu współczucia w stosunku do innych oraz do samego siebie w kontekście promowania równowagi psychicznej.

Henryk Szmidt (Francja), mentor i executive coach/superwizor coachingu, trener, nauczyciel medytacji

Aktualnie zajmuje stanowisko European Innovation Lead dla Vision Plan Ltd - angielskiej firmy konsultingowej wyspecjalizowanej w doradztwie innowacyjnym i strategicznym i rozwija ambitny projekt Ośrodka Praktyki Medytacji na południu Francji. Przez dwa lata pracował jako Dyrektor Zarządzający i Chairman of the Board dla firmy We-Impact w Chinach, tworząc Centrum Innowacji dla Firmy Mercedes-Benz w Pekinie. Prowadził również międzykulturowy program coachingu kariery współpracując z chińską firmą consultingową InnoPanda. Pisze książki i artykuły z tematyki coachingu, zarządzania, innowacji i międzykulturowości.Specjalizuje się w pracy z klientami na poziomie senior executive. Dzięki wieloletniej praktyce w trzech językach (angielski, francuski i polski) z klientami wielu narodowości, rozwinął unikalne, międzykulturowe podejście do coachingu polegające na połączeniu wykształcenia psychologiczno-filozoficznego, głębokiego zainteresowania naturą ludzką oraz doświadczenia w biznesie i w prowadzeniu wymagających projektów. Domeny kompetencji to: Innovation Consulting, Mentoring & Coaching, Executive Coaching, Intercultural Consulting, Coaching Skills Training, Business Coaching, Corporate Coaching, Career Coaching. Od ponad 50 lat aktywnie praktykuje medytację. Posiada ponad 35 letnie doświadczenie jako instruktor medytacji. Uczył różnych form medytacji we Francji, Chinach, Polsce, Francji, a także w Maroku i Nepalu.Stworzył francuskie stowarzyszenie „Presence d’Esprit” zajmujące się rozpowszechnianiem metod rozwoju osobistego i jest również założycielem polskiej Coaching Working Group zajmującej się podnoszeniem kompetencji coachów. Wykładał Coaching Międzykulturowy na podyplomowych studiach z coachingu na Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Prowadził również wykłady dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Wieloletni Superwizor i Mentor CoachWise™. Posiada długie doświadczenie jako executive coach i konsultant strategiczny. W roku 2003 uzyskał dyplom CPCC (Certified Professional Co-Active Coach) wydany przez CTI (Coach Training Institute), a później PCC (Professional Certified Coach). Z pochodzenia jest Polakiem, mieszka na stałe we Francji.

Kadra

Zajęcia prowadzą zarówno psycholodzy, coachowie, psychoterapeuci, jak i socjolodzy, filozofowie i artyści – eksperci w swoich dziedzinach, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy akademickiej i praktyce kontemplacyjnej.

Nasza międzynarodowa kadra składa się z polskich i brytyjskich praktyków oraz badaczy podejścia uważności i współczucia, w tym wykładowców z kolebki badań i modeli terapeutycznych nad współczuciem w Europie, Uniwersytetu w Derby, a także z Uniwersytetu w Nottingham i Aberystwyth University. Dodatkowe spotkania w formie webinarów poprowadzą eksperci z USA, Australii i Francji.

W przypadku zagranicznych wykładowców, zajęcia będą tłumaczone na język polski.

Kierowniczka merytoryczna kierunku

dr
Julia E. Wahl
dr
psycholog, PhD researcher
 
Mateusz Banaszkiewicz
 
psycholog zdrowia
prof.
Robert Bartel
prof.
zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, obiektem i aranżacjami przestrzennymi
 
Bogdan Białek
 
psycholog, dziennikarz, redaktor
dr
Joanna Dudek
dr
psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, specjalizuje się w terapii ACT i psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP)
dr
Agnieszka Guzicka
dr
certyfikowana trenerka MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)
dr n. med.
Ewa Kaźmierczak
dr n. med.
wykładowca akademicki
dr
Tomasz Komendziński
dr
adiunkt w Katedrze Kognitywistyki w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji na UMK
dr hab.
Katarzyna de Lazari-Radek
dr hab.
filozofka i etyczka
 
Mark Leonard
 
specjalista w obszarze zrównoważonego rozwoju, autor programu MBOE
dr
Marta Łuczyńska
dr
doktor nauk humanistycznych, terapeutka Gestalt, superwizorka pracy socjalnej i coachingu
 
Mikołaj Markiewicz
 
psycholog, nauczyciel medytacji, trener widzenia
 
Magdalena Mazurkiewicz
 
trenerka uważności i współczucia
dr
Anna Mierzyńska
dr
psycholog kliniczny
 
Eryk Ołtarzewski
 
twórca i prowadzący zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej oparte na treningu uważności
 
Wiesława Serkowska
 
psycholog biznesu, executive coach, ekspertka w obszarze rozwoju przywództwa i organizacji
 
Marta Szydłowska
 
certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna
 
Dorota Wojtczak
 
certyfikowany nauczyciel MBSR, trener komunikacji interpersonalnej
 
Agnieszka Wołyńska
 
psycholog, socjolog, pedagog, trener biznesu, psychoterapeuta systemowy oraz CFT (Compassion Focused Therapy) w trakcie certyfikacji

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2023-2024)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 880 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 150 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 1 racie 7 900 PLN 7 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.