logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych – psychologów i lekarzy

Kontakt

Rzeszów, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel
i dr Ewy Pragłowskiej

 • Rekrutacja zakończona.
  Zajęcia do odwołania odbywają się w trybie online.

Informacje ogólne

Kierunek dostępny także w WarszawieWrocławiu, Poznaniu, Sopocie, Katowicach.

ptpb puzzle2logo pttpb 001eabct logo

Dlaczego warto uczyć się na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS?

 • Studia rekomendowane przez PTTPB – ukończenie uprawnia do uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.
 • Jedyne w Polsce studia podyplomowe w terapii poznawczo-behawioralnej prowadzone przez wyższą uczelnię, kończące się zarówno świadectwem ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z określonymi ustawą wymogami Ministerstwa Nauki, jak i uprawniające do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB.
 • Studia podyplomowe w psychoterapii gwarantujące rzetelną wiedzę, gdzie przekucie teorii w praktykę potwierdzono w badaniach (skuteczność prowadzonej przez uczestników studiów terapii została potwierdzona w badaniach naukowych).
 • Prowadzone przez znakomitych wykładowców i superwizorów polskich i zagranicznych.
 • Kierownictwo naukowe – Agnieszka Popiel i Ewa Pragłowska - osoby o najdłuższym w Polsce doświadczeniu w praktyce i nauczaniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej zgodnym ze standardami EABCT, autorki pierwszego polskiego podręcznika terapii poznawczo-behawioralnej.
 • Ten sam program realizowany w sześciu ośrodkach – Sopocie, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Rzeszowie.
 • Bez dodatkowych kosztów: wszystkie superwizje przypadków klinicznych wymagane do ukończenia studiów można odbyć w ramach podstawowego czesnego, czesne zawiera również opłatę za egzamin końcowy i nie zmienia się przez cały czas trwania studiów.
 • Możliwość poszerzania wiedzy - korzystania ze znakomitych wykładów otwartych organizowanych przez Uniwersytet SWPS, zasobów biblioteki i e-learningu.
 • Program obejmuje zarówno główne i dodatkowe nurty terapii poznawczo-behawioralnej (terapia zorientowana na schematy, DBT, terapie trzeciej fali).
 • Studia dla zdecydowanych – możliwość zastosowania nabytej wiedzy w praktyce już od pierwszych zajęć.
 • Kwalifikacje absolwentów uprawniają do świadczenia usług psychoterapeutycznych refundowanych przez NFZ.

FAKTY

 1. Psychoterapia poznawczo-behawioralna to całościowy system psychoterapii obejmujący wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania, psychopatologii, terapii i empirycznej weryfikacji skuteczności leczenia.
 2. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczną formą leczenia wielu zaburzeń psychicznych, głownie depresji i zaburzeń lękowych; jest także stosowana w leczeniu zaburzeń osobowości i schizofrenii.
 3. Algorytmy leczenia zaburzeń zalecają stosowanie terapii poznawczo-behawioralnej wobec każdej osoby, u której rozpoznano zaburzenia lękowe czy depresję. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej pozwala to na powrót do zdrowia i ograniczenie kosztów spowodowanych chorobą. (NICE - National Institute of Health and Clinical Excellence w Wielkiej Brytanii).

Beck foto

"Terapie poznawczo-behawioralne w ogólności, a terapia poznawcza Becka w szczególności należą do najszybciej rozwijających się i najintensywniej badanych orientacji obecnych na współczesnej scenie [...] Ujmijmy to następująco: gdybyśmy musieli zakupić akcje jakiegoś systemu psychoterapii, to w przypadku terapii poznawczej Becka byłaby to inwestycja bezpieczna, gwarantująca tendencję wzrostową przez następnych pięć lat"

„Terapia poznawcza w wydaniu Becka jest równie silnie nastawiona na twórczą wymianę dokonań między różnymi systemami psychoterapii. Konstrukcja podejścia Becka i prezentowane w nim stanowisko skłoniły niektórych autorów do nazwania go terapią integracyjną".

James O. Prochaska i John C. Norcross Systemy Psychoterapii, str 405, 406

O szkole

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest nauczana w Uniwersytecie SWPS od roku 2000. Początkowo były to zajęcia fakultatywne, specjalizacje dla studentów Wydziału Psychologii.
W tym czasie psychoterapia poznawczo-behawioralna rozwijała się niezwykle intensywnie w naszym kraju. Znaczący udział w rozwoju, propagowaniu i nauczaniu tej formy psychoterapii w Polsce miały kierujące Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS dr hab. Agnieszka Popiel i dr Ewa Pragłowska.
10-lecie aktywności Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej zostało podsumowane w roku 2009 odbywającą się w murach Uniwersytetu SWPS w Warszawie międzynarodową konferencją naukową „Psychoterapia poznawczo-behawioralna – w poszukiwaniu skutecznych metod leczenia”.

W odpowiedzi na zainteresowanie i niewątpliwą potrzebę społeczną – możliwość skorzystania ze skutecznej, profesjonalnej psychoterapii w różnych częściach kraju, w roku 2007 w Uniwersytecie SWPS w Sopocie (a od 2012 roku także w Warszawie) rozpoczęto czteroletnie, dwustopniowe studia podyplomowe w psychoterapii poznawczo-behawioralnej – pierwsze i jak dotąd jedyne w Polsce całościowe, czteroletnie studia podyplomowe prowadzone w wyższej uczelni, umożliwiające także ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty.
Wzrastająca liczba osób zainteresowanych czteroletnimi, dwustopniowymi studiami podyplomowymi  skłoniła władze uczelni do powołania Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS kierowanej przez dr hab. Agnieszką Popiel i dr Ewę Pragłowską. W ramach Szkoły sprawdzony i doskonalony program merytoryczny studiów realizowany jest w sześciu ośrodkach Uniwersytetu SWPS: Sopocie, Warszawie, Poznaniu i Katowicach, Wrocławiu i Rzeszowie.
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS przygotowuje do praktycznego wykonywania zawodu psychoterapeuty w całościowym procesie edukacji zapoczątkowanym już na pierwszych zajęciach.

Program czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej został opracowany w celu umożliwienia uczestnikom zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie psychoterapii zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Obejmuje on również naukę dotyczącą psychopatologii i psychoterapii poznawczo-behawioralnej tak specyficznych zaburzeń jak ADHD u dorosłych, terapia tików i zespołu Touretta, całościowych zaburzeń rozwojowych czy zaburzeń występujących u osób z uszkodzeniami mózgu. Poszerzenie programu uwzględnia terapię systemową rodzin i par oraz terapię dysfunkcji seksualnych. W programie znajduje się również zastosowanie umiejętności psychoterapeutycznych w rozumieniu i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych jednostki, niespełniających kryteriów rozpoznawania zaburzeń psychicznych określonych klasyfikacjami DSM i ICD - jak na przykład osób w kryzysowych sytuacjach życiowych czy sportowców.

Jednolity program merytoryczny Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS jest realizowany wydziałach zamiejscowych Uniwersytetu SWPS w ścisłej współpracy z kierującymi Szkołą autorkami programu. Aby utrzymać wysoki poziom merytoryczny dla studiów realizowanych w każdym z wydziałów zamiejscowych powołano kierownika merytorycznego.
Zespół wykładowców i superwizorów – stanowią specjaliści, którzy poza wiedzą teoretyczną – posiadają również wieloletnie doświadczenie kliniczne w leczeniu i psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Do bloków tematycznych zapraszani są wybitni specjaliści polscy i zagraniczni.

Superwizja stanowi główną część ostatnich dwóch lat studiów i prowadzona jest przez certyfikowanych superwizorów-dydaktyków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zespół głównych superwizorów Szkoły, stanowią psycholodzy oraz lekarze – specjaliści w psychologii klinicznej i psychiatrii człowieka dorosłego, dzieci i młodzieży, specjaliści w prowadzeniu terapii par, rodzinnej jak również osób z zaburzeniami całościowymi i dysfunkcjami neurologicznymi. Superwizje prowadzi stała kadra superwizorów, co umożliwia studentom analizę i uzyskanie pomocy w pokonaniu trudności diagnostycznych i terapeutycznych w skomplikowanych przypadkach. W trakcie studiów, każdy ze studentów zobowiązany jest do superwizji 10 pacjentów, co oznacza bezcenną możliwość poznania przez każdego z uczestników ponad 200 opisów i analiz superwizowanych terapii.

Specyfika Szkoły i studiów umożliwia aktywne włączenie studentów do grona terapeutów prowadzących psychoterapię w ramach badań naukowych. Miało to miejsce w ramach programu TRAKT 2008-2010, a obecnie programu badawczego Diagnoza, Terapia, Psychoterapia PTSD, który rozpoczął się w roku 2014 oraz programu E-compared prowadzonego przez Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS. Pozwala to na weryfikację skuteczności studentów jako terapeutów oraz przygotowuje ich do roli badaczy nad psychoterapią. Jako jedyna Szkoła w Polsce możemy odwołać się do wyników badań potwierdzających skuteczność terapii prowadzonych przez terapeutów kształcących się na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS, a więc udokumentować skuteczność procesu kształcenia. Potwierdzają to inne dane - niemal 100% osób kończących studia uzyskuje certyfikaty PTTPB a znaczna - EABCT. Absolwenci studiów podyplomowych są cenionymi i poszukiwanymi psychoterapeutami. Zgłaszająca się co roku liczba osób o zróżnicowanym doświadczeniu niestety uniemożliwia przyjęcie wszystkich, pozwala jednak na wybór najlepszych spośród kandydatów.
Z radością możemy więc oczekiwać, że kończący Szkołę psychoterapeuci poznawczo-behawioralni, dzięki wszechstronnemu wykształceniu w leczeniu zaburzeń psychicznych metodami psychoterapii poznawczo-behawioralnej będą stanowić szansę dla pacjentów na uzyskanie w pełni profesjonalnej i skutecznej psychoterapii.

Stale współpracujący wykładowcy zagraniczni:

EDUARDO KEEGAN - Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Uniwersytetu w Buenos Aires w Argentynie. Przewodniczący Argentyńskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej członek honorowy PTTPB. Psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od 2002 roku stale współpracuje z Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej, wykłada zarówno na szkoleniach organizowanych przez PTTPB jak i ośrodki rekomendowane. Poza Argentyną i Polską prowadził wykłady i superwizje w Paragwaju, Urugwaju, Peru na Litwie i Łotwie. Specjalista w terapii zaburzenia osobowości z pogranicza, psychopatologii i leczeniu depresji i zaburzeń lękowych. W 2011 roku Uniwersytet w Buenos Aires uhonorował go nagrodą „Wielcy Mistrzowie” przyznawaną osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój ich dziedziny wiedzy.

YONA TEICHMAN - emerytowany profesor psychologii klinicznej Uniwersytetu w Tel-Awiwie w Izraelu, na którym przez wiele lat kierowała programem psychologii klinicznej dziecka. Jej badania i publikacje koncentrują sią wokół psychologii klinicznej i społecznej, a w szczególności lęku, depresji, psychologicznych konsekwencji aborcji oraz kształtowania się uprzedzeń i stereotypów u dzieci. Jest certyfikowanym superwizorem Izraelskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychoterapii i psychodiagnozy. Ostatnia książka, napisana wspólnie z Danielem Bar-Talem, otrzymała prestiżową nagrodę Alexander George Book Award, w kategorii najlepszej książki opublikowanej w 2005 roku, w dziedzinie psychologii politycznej.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej został opracowany w celu umożliwienia Uczestnikom zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie psychoterapii zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych, dzieci i młodzieży, a także na zastosowanie umiejętności psychoterapeutycznych w rozumieniu i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych jednostki, nie spełniających kryteriów rozpoznawania zaburzeń psychicznych określonych klasyfikacjami DSM i ICD.

Uczestnikami studiów są osoby z wykształceniem wyższym psychologicznym lub medycznym, zorientowane na zdobycie umiejętności i doskonalenie praktyki klinicznej. Uzyskana podczas studiów wiedza, stanowi podstawę wykonywania zawodu psychoterapeuty - dotyczy zagadnień specyficznych dla psychoterapii poznawczej i behawioralnej, a także zagadnień ogólnych związanych z funkcjonowaniem psychicznym człowieka, psychopatologią i zróżnicowanymi metodami leczenia zaburzeń psychicznych, metodami weryfikacji empirycznej skuteczności oddziaływań terapeutycznych, zagadnieniami etycznymi i prawnymi w psychoterapii.

Program uwzględnia trzy główne obszary tematyczne

I. Mechanizmy powstawania i leczenia zaburzeń psychicznych występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych - teoria i praktyka psychoterapii
II. Superwizja terapii dzieci, młodzieży i dorosłych
III. Rozwój osobisty

Wykładowcami są licencjonowani psychoterapeuci poznawczo behawioralni, osoby z doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym, polscy i zagraniczni specjaliści w omawianej dziedzinie.

Program studiów dostosowany jest do standardów szkolenia European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT www.eabct.com), uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej uwzględnia także założenia MZiOS dotyczące specjalizacji w psychoterapii.

OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU

I. MECHANIZMY POWSTAWANIA I LECZENIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH U DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - TEORIA I PRAKTYKA PSYCHOTERAPII

A. TEORIA I PRAKTYKA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO – BEHAWIORALNEJ

A.1. Zagadnienia ogólne

 • Historia, główne założenia terapii poznawczych i behawioralnych, metodologia badań w psychoterapii, aktualny stan badań w dziedzinie psychoterapii poznawczych i behawioralnych. Poznawcze czynniki podatności na zachorowanie i mechanizmy utrzymywania się zaburzenia.
 • Konceptualizacja przypadku i określenie celów terapii, zaplanowanie strategii terapeutycznych, metody określania skuteczności podjętych interwencji terapeutycznych.
 • Podstawowe techniki terapeutyczne – terapia poznawcza.
 • Podstawowe techniki terapeutyczne – terapia behawioralna.
 • Relacja terapeutyczna i jej znaczenie w terapii poznawczo - behawioralnej.

A.2. Zagadnienia szczegółowe

 • Zaburzenia nastroju (depresja - zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, utrwalone zaburzenia nastroju – dystymia). Diagnoza, modele poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu zaburzeń nastroju. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo behawioralnej w leczeniu zaburzeń nastroju.
  Część praktyczna - Dostępne protokoły terapeutyczne. Techniki typowo stosowane w leczeniu zaburzeń nastroju.
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (fobie społeczne, fobie proste i napady paniki, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne, PTSD, zaburzenia somatyzacyjne). Diagnoza, modele poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu zaburzeń nastroju. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń lękowych.
  Część praktyczna - Dostępne protokoły terapeutyczne. Techniki typowo stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych.
 • Zaburzenia osobowości. Diagnoza zaburzeń osobowości według ICD i DSM5 (kategorialny i wymiarowy), specyfika poznawcza każdego z zaburzeń osobowości oraz trudności w diagnozie różnicowej. Modele poznawczo-behawioralne i badania dotyczące skuteczności terapii osób z zaburzeniem osobowości borderline. Część praktyczna – diagnoza zaburzeń osobowości z zastosowaniem SCID II, strategie pracy z pacjentem z myślami i tendencjami samobójczymi.
  Zaburzenia seksualne. Diagnoza, specyfika terapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu zaburzeń seksualnych. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń seksualnych.
 • Zaburzenia odżywiania się. Diagnoza, modele poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu zaburzeń odżywiania się. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej.
  Część praktyczna - Dostępne protokoły terapeutyczne. Techniki typowo stosowane w leczeniu zaburzeń odżywiania się.
 • Zaburzenia psychiczne występujące u dzieci i młodzieży. Diagnoza, modele behawioralne i poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo – behawioralnej zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczej i behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży. Integracja terapii indywidualnej i rodzinnej. Interwencje środowiskowe.
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe Diagnoza, uwarunkowania biologiczne i deficyty poznawcze w schizofrenii. Modele poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu zaburzeń z grupy schizofrenii. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo behawioralnej.
  Część praktyczna - Dostępne protokoły terapeutyczne. Techniki typowo stosowane w leczeniu schizofrenii. Psychoedukacja i rehabilitacja. Integracja terapii indywidualnej i rodzinnej. Interwencje środowiskowe.
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Diagnoza, modele poznawcze zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu uzależnień. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo behawioralnej w leczeniu uzależnień.
  Część praktyczna - planowanie leczenia - techniki typowo stosowane w leczeniu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. Motywacja do terapii – interwencje motywujące.
 • Organiczne zaburzenia psychiczne, nieorganiczne zaburzenia snu.
 • Poznawczo behawioralna terapia rodzinna, małżeńska, grupowa.

B. OGÓLNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, PSYCHOPATOLOGII I LECZENIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH:

I.1 Zagadnienia ogólne dotyczące funkcjonowania psychicznego człowieka

 • Koncepcje psychologiczne, biologiczne i filozoficzne funkcjonowania psychicznego człowieka.
 • Psychopatologia. Diagnoza psychologiczna i psychiatryczna.
 • Biologiczne podstawy zaburzeń psychicznych.
 • Metody leczenia zaburzeń psychicznych – główne kierunki psychoterapii, farmakoterapia.

I.2 Zagadnienia ogólne w psychoterapii

 • Zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii.
 • Podstawowe umiejętności psychoterapeutyczne.
 • Formy psychoterapii - psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna i małżeńska.

II. SUPERWIZJA TERAPII DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Superwizja grupowa terapii prowadzonych przez uczestników kursu. W ciągu czterech lat studiów każdy z Uczestników powinien poprowadzić terapię co najmniej dziesięciu pacjentów prezentujących co najmniej trzy różne obszary problemowe. Podczas superwizji terapeuta przedstawia problem pacjenta, konceptualizację problemu, diagnozę kliniczną, plan terapii, zastosowane techniki terapeutyczne. Analizowane są problemy w terapii. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii. Jednym z elementów superwizji jest analiza relacji terapeutycznej, a także przekonań, schematów terapeuty mogących mieć wpływ na proces terapii, dlatego część superwizji zaliczana jest również do rozwoju osobistego terapeuty. Superwizja odbywa się w oparciu o opis terapii przez terapeutę, analizę nagrań audio i/lub video sesji terapeutycznych.

III. ROZWÓJ OSOBISTY

Rozwój osobisty w terapii poznawczej jest uznawany za odpowiednik terapii własnej w innych nurtach terapeutycznych. Ideą rozwoju własnego zawartą w minimach programowch European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) jest zastosowanie koncepcji poznawczej do rozumienia własnych schematów poznawczych, emocji i strategii behawioralnych terapeuty mogących mieć wpływ na relację terapeutyczną z pacjentem i stosowanie interwencji terapeutycznych (teoria więzi a schematy poznawcze, genogram z punktu widzenia terapii poznawczej, część superwizji odnosząca się do analizy przekonań terapeuty).

FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja programu studiów ma charakter dwustopniowy.

Stopień I – pierwsze dwa lata kształcenia podyplomowego mają charakter teoretyczny i praktyczny (wykłady, warsztaty, ćwiczenia). Podczas pierwszych dwóch lat realizowane są zagadnienia dotyczące powstawania i leczenia zaburzeń psychicznych w koncepcji poznawczej i behawioralnej. Uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowiące podstawę warsztatu psychoterapeuty ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Część ćwiczeń, których podstawą są doświadczenia własne Uczestników studiów (analiza schematów poznawczych, praca z własnymi automatycznymi myślami zaliczana) jest zaliczana do rozwoju osobistego. Zaliczenie stopnia I oznacza szerokie przygotowanie do pracy terapeutycznej pod superwizją, uczestnicy powinni dysponować wiedzą dotyczącą diagnozy, konceptualizacji i planowania terapii oraz umiejętnościami umożliwiającymi terapię niepowikłanych, najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń psychicznych, powinni także umieć zidentyfikować czynniki mogące ułatwiać i utrudniać proces terapii.

Tematy realizowane podczas studiów I stopnia obejmują:

 • Podstawy terapii poznawczej i behawioralnej, Diagnozę psychologiczną, Psychopatologię ogólną i biologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych, Ogólne zasady kontaktu psychoterapeutycznego, Techniki terapii poznawczej, Techniki terapii behawioralnej oraz psychoterapię poznawczo behawioralną poszczególnych zaburzeń psychicznych wymienionych w pkt. A2 opisu merytorycznego programu.

Zaliczenie stopnia pierwszego umożliwia kontynuację studiów stopnia II.

Stopień II – ostatnie dwa lata kształcenia podyplomowego poświęcone są doskonaleniu podstawowych umiejętności terapeutycznych. Mają charakter spotkań wykładowo-warsztatowych poświęconych dodatkowym formom psychoterapii (terapia grupowa, rodzinna, małżeńska) oraz zaburzeniom psychicznym o mniejszym rozpowszechnieniu a także spotkań superwizyjnych w małych 5-6 osobowych grupach, odbywających się raz w miesiącu, podczas których terapeuci prezentują własną pracę terapeutyczną. W ciągu trzech lat kursu każdy z Uczestników powinien poprowadzić terapię co najmniej dziesięciu pacjentów prezentujących co najmniej trzy różne obszary problemowe. Podczas superwizji terapeuta przedstawia problem pacjenta, konceptualizację problemu, diagnozę kliniczną, plan terapii, zastosowane techniki terapeutyczne, prezentuje nagrania audio lub video z sesji terapeutycznych. Analizowane są problemy w terapii. Celem superwizji jest pomoc terapeucie rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii. Jednym z elementów superwizji jest analiza relacji terapeutycznej, a także przekonań, schematów terapeuty mogących mieć wpływ na proces terapii, dlatego część superwizji zaliczana jest również do rozwoju osobistego terapeuty.

Zaliczenie drugiego stopnia (po spełnieniu warunków formalnych ukończenia studiów) stanowi egzamin końcowy, którego pozytywny wynik, uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB.

Program studiów (Stopień I i Stopień II) realizowany jest w formie:

 • obowiązkowych dwudniowych spotkań wykładowo – warsztatowych (stopień I) lub superwizyjnych i wykładowch (stopień II) odbywających się raz w miesiącu, w soboty i niedziele, przez cztery lata. Każdy blok zajęć to 20 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców polskich i zagranicznych (w sumie 720 godzin, zawarte w opłacie czesnego).
 • wykładów i warsztatów fakultatywnych – w ciągu czterech lat trwania studiów Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w wykładach, warsztatach lub konferencjach poświęconych w całości lub częściowo psychoterapii poznawczo - behawioralnej. Wybór tematyki organizatora i miejsca jest dowolny, czas i temat powinien zostać odnotowany w indeksie. (100 godzin).
 • stażu klinicznego w wymiarze minimum 3 miesięcy (360 godzin).
 • rozwoju osobistego (terapii własnej) udokumentowanie minimum 100 godzin z czego 50 godzin realizowanych jest ramach programu studiów (zawartych w opłacie czesnego).

Warunki ukończenia I stopnia studiów

 • Uczestnictwo w wymaganej ilości godzin szkolenia (360 godzin zajęć obowiązkowych, możliwa nieobecność nie przekraczająca 60 godzin zajęć w ciągu 2 lat).
 • Sprawdzian wiedzy teoretycznej zaliczony z wynikiem pozytywnym.
 • Wskazane jest odbycie stażu klinicznego, terapii własnej i części wykładów fakultatywnych podczas pierwszych dwóch lat zajęć, nie jest to jednak warunek konieczny zaliczenia I stopnia studiów.
 • Warunek rozpoczęcia II stopnia studiów podyplomowych:

Ukończenie I stopnia z wynikiem pozytywnym. Czas rozpoczęcia studiów II stopnia bez ponownego zaliczania sprawdzianu wiedzy teoretycznej nie może przekraczać 2 lat.

Warunek ukończenia II stopnia studiów podyplomowych i dopuszczenia do egzaminu końcowego

Spełnienie wymogów formalnych:

 • Uczestnictwo w wymaganej ilości godzin szkolenia obowiązkowego, udokumentowanie odbycia zajęć fakultatywnych w ilości wymaganej programem kursu, udokumentowane odbycie stażu klinicznego i pracy własnej.
 • Przedstawienie na piśmie czterech opisów prowadzonych i terapii pacjentów prezentujących trzy różne problemy kliniczne.
 • Przedstawienie nagrań audio lub video dwóch sesji terapeutycznych.
 • Przygotowanie do publikacji przeglądu piśmiennictwa dotyczącego wybranego tematu, lub publikacja wyników badań przeprowadzonych w ramach terapii poznawczo-behawioralnej (pierwszy autor).
 • Rekomendacja superwizora prowadzącego.
 • Brak zaległości w opłatach.
  Egzamin końcowy - obejmuje teorię i praktykę terapii poznawczo-behawioralnej, dyskusję przedstawionych opisów przypadków klinicznych, ocenę przedstawionych materiałów.

Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym indywidualnym odbywającym się w określonym przez organizatorów terminie. Przystąpienie do egzaminu końcowego w czasie późniejszym niż dwa lata od ukończenia II stopnia studiów niesie za sobą konieczność kolejnego przedstawienia przypadków klinicznych nagrań sesji.

Pozytywny wynik egzaminu, w świetle obowiązujących przepisów uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB.

Komisję egzaminacyjną stanowią trzy osoby z certyfikatem Superwizora dydaktyka PTTPB. Jeżeli do czasu ukończenia studiów zmienią się uregulowania PTTPB i/lub MZiOS dotyczące procedur egzaminacyjnych do certyfikatu psychoterapeuty - Uniwersytet SWPS zastrzega sobie prawo dostosowania do tych przepisów.

Materiały egzaminacyjne są archiwizowane, przechowywane przez 10 lat i udostępniane na życzenie odpowiednim, uprawnionym władzom PTTPB i MZiOS.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Kwalifikacja

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych – głównie psychologów i lekarzy. Warunkiem wstępnym uczestnictwa w szkoleniu jest przedstawienie dyplomu ukończenia wyższej uczelni oraz życiorysu zawierającego informacje o dotychczasowej praktyce klinicznej, doświadczeniu zawodowym oraz spełnienie wymogów formalnych dotyczących opłaty kwalifikacyjnej, płatności czesnego w Uniwersytecie SWPS.

Kwalifikacji dokonuje Kierownik studiów na podstawie przedstawionych dokumentów. Kryteriami decydującymi o kwalifikacji kandydata są między innymi wykształcenie, doświadczenie (zawodowe, staże, wolontariaty), list motywacyjny, CV ze szczególnym uwzględnieniem praktyki klinicznej. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć uwzględniany jest także skład grupy zróżnicowany pod względem doświadczenia klinicznego (wskazane aby w grupie znalazły się osoby o różnym stażu i profilu zainteresowań klinicznych), i zawodowego (psycholodzy/lekarze). Kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Uczestnicy studiów są jednocześnie członkami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) przez cały czas trwania szkolenia. Do ubiegania się o Certyfikat PTTPB mają prawo jedynie członkowie PTTPB nie zalegający w składkach członkowskich za cały czas trwania rekomendowanego szkolenia.

REKRUTACJA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

Rekrutacja na studia rozpoczyna się 17 marca 2021 roku. O przyjęciu na studia nie decyduje kolejność zgłoszeń - rekrutacja ma charakter konkursowy na podstawie złożonych dokumentów. Rekrutacja zostaje zakończona w momencie skompletowania listy podstawowej i rezerwowej.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni, 
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Prosimy o uwzględnienie w CV liczby godzin pracy / stażu / wolontariatu / udziału w szkoleniach i konferencjach dotyczących psychoterapii (szczególnie poznawczo - behawioralnej),
 • listu motywacyjnego, uzasadniającego wybór tych studiów,
 • minimum dwóch pisemnych rekomendacji od osób znających pracę Kandydata.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Czesne za rok studiów:

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 1 220 zł
2 raty 5 850 zł
1 rata 11 300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Studia trwają 4 lata. 

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:


poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00

Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.