Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt000000627J"

Kierunek dostępny także w:

Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Sopocie, Wrocławiu, Krakowie.

O studiach

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS działa od 2000 roku i jest największym ośrodkiem kształcącym psychoterapeutów w Polsce. Już od pierwszych zajęć przygotowuje słuchaczy do samodzielnego prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Program czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia specyficzne dla psychoterapii poznawczej i behawioralnej, a także zagadnienia ogólne związane z funkcjonowaniem psychicznym człowieka, psychopatologią i zróżnicowanymi metodami leczenia zaburzeń psychicznych, metodami weryfikacji empirycznej skuteczności oddziaływań terapeutycznych, oraz zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii. Słuchacze poznają również dodatkowe nurty terapii poznawczo-behawioralnej, takie jak terapia zorientowana na schematy, DBT czy terapie trzeciej fali.

Studia są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Więcej informacji o studiach

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to forma leczenia wielu zaburzeń psychicznych, głównie depresji i zaburzeń lękowych, stosowana również w leczeniu zaburzeń osobowości i schizofrenii. Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą psychopatologii i psychoterapii specyficznych zaburzeń, takich jak ADHD u dorosłych, terapia tików i zespołu Touretta, całościowych zaburzeń rozwojowych, czy zaburzeń występujących u osób z uszkodzeniami mózgu. Doskonalą zastosowanie umiejętności psychoterapeutycznych w rozumieniu i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych jednostki, niespełniających kryteriów rozpoznawania zaburzeń psychicznych określonych klasyfikacjami DSM i ICD, jak na przykład osób w kryzysowych sytuacjach życiowych czy sportowców. Program uwzględnia także terapię systemową rodzin i par oraz terapię dysfunkcji seksualnych.

Naszych słuchaczy włączamy do grona terapeutów prowadzących psychoterapię w ramach badań naukowych. Pozwala to na weryfikację ich skuteczności jako terapeutów oraz przygotowuje ich do roli badaczy nad psychoterapią. Jako jedyna Szkoła w Polsce możemy odwołać się do wyników badań potwierdzających skuteczność terapii prowadzonych przez terapeutów kształcących się na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS, a więc udokumentować skuteczność procesu kształcenia. Potwierdzają to inne dane: niemal 100% osób kończących studia, uzyskuje certyfikaty PTTPB, a znaczna liczba osób – EABCT.

Absolwenci naszych studiów podyplomowych są cenionymi i poszukiwanymi psychoterapeutami. Z radością możemy więc oczekiwać, że psychoterapeuci, którzy ukończyli naszą Szkołę, dzięki wszechstronnemu wykształceniu w leczeniu zaburzeń psychicznych metodami psychoterapii poznawczo-behawioralnej, będą stanowić szansę dla pacjentów na uzyskanie w pełni profesjonalnej i skutecznej psychoterapii.

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym psychologicznym lub medycznym, które chcą doskonalić praktykę kliniczną i leczyć zaburzenia psychiczne metodami psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

To studia dla psychologów i lekarzy, którzy w przyszłości chcą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Dlaczego warto?

 1. Twórczynie kierunku, dr hab. Agnieszka Popiel i dr Ewa Pragłowska, mają najdłuższy w Polsce staż praktyki i nauczania psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 2. Studia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej i dostosowane do standardów szkolenia European Association for Behavioural and Cognitive Therapies
 3. Dyplom ukończenia uprawnia do uzyskania certyfikatu PTTPiB oraz EABCT
 4. Zdobędziesz kwalifikacje uprawniające do świadczenia usług psychoterapeutycznych refundowanych przez NFZ
 5. Otrzymasz dostęp do ponad 200 opisów i analiz terapii poddanych superwizji

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

 • Studiujesz bez dodatkowych opłat – nie płacisz za wymagane do ukończenia studiów superwizje przypadków klinicznych. Wysokość czesnego jest niezmienna i zawiera także opłatę za egzamin końcowy.
 • Zdobytą wiedzę możesz zastosować w praktyce już od pierwszych zajęć.
 • Korzystasz z dodatkowych wykładów otwartych organizowanych przez Uniwersytet SWPS, zasobów biblioteki oraz platformy e-learningowej.

Program studiów

Blok tematyczny

Mechanizmy powstawania i leczenia zaburzeń psychicznych występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych – teoria i praktyka psychoterapii

Zagadnienia ogólne

Teoria i praktyka psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Historia, główne założenia terapii poznawczych i behawioralnych, metodologia badań w psychoterapii, aktualny stan badań w dziedzinie psychoterapii poznawczych i behawioralnych. Poznawcze czynniki podatności na zachorowanie i mechanizmy utrzymywania się zaburzenia.

Konceptualizacja przypadku i określenie celów terapii, zaplanowanie strategii terapeutycznych, metody określania skuteczności podjętych interwencji terapeutycznych.

Podstawowe techniki terapeutyczne – terapia poznawcza.

Podstawowe techniki terapeutyczne – terapia behawioralna.

Relacja terapeutyczna i jej znaczenie w terapii poznawczo-behawioralnej.

Zagadnienia szczegółowe

Teoria i praktyka psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Zaburzenia nastroju (depresja – zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, utrwalone zaburzenia nastroju – dystymia). Diagnoza, modele poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń nastroju. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo behawioralnej w leczeniu zaburzeń nastroju. Część praktyczna – Dostępne protokoły terapeutyczne. Techniki typowo stosowane w leczeniu zaburzeń nastroju.

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (fobie społeczne, fobie proste i napady paniki, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, PTSD, zaburzenia somatyzacyjne). Diagnoza, modele poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń nastroju. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń lękowych. Część praktyczna – Dostępne protokoły terapeutyczne. Techniki typowo stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych.

Zaburzenia osobowości. Diagnoza zaburzeń osobowości według ICD i DSM-5 (kategorialny i wymiarowy), specyfika poznawcza każdego z zaburzeń osobowości oraz trudności w diagnozie różnicowej. Modele poznawczo-behawioralne i badania dotyczące skuteczności terapii osób z zaburzeniem osobowości borderline. Część praktyczna – diagnoza zaburzeń osobowości z zastosowaniem SCID II, strategie pracy z pacjentem z myślami i tendencjami samobójczymi. Zaburzenia seksualne. Diagnoza, specyfika terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń seksualnych. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń seksualnych.

Zaburzenia odżywiania. Diagnoza, modele poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń odżywiania. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej. Część praktyczna – Dostępne protokoły terapeutyczne. Techniki typowo stosowane w leczeniu zaburzeń odżywiania.

Zaburzenia psychiczne występujące u dzieci i młodzieży. Diagnoza, modele behawioralne i poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczej i behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży. Integracja terapii indywidualnej i rodzinnej. Interwencje środowiskowe.

Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe Diagnoza, uwarunkowania biologiczne i deficyty poznawcze w schizofrenii. Modele poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń z grupy schizofrenii. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo behawioralnej. Część praktyczna – Dostępne protokoły terapeutyczne. Techniki typowo stosowane w leczeniu schizofrenii. Psychoedukacja i rehabilitacja. Integracja terapii indywidualnej i rodzinnej. Interwencje środowiskowe.

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Diagnoza, modele poznawcze zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu uzależnień. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu uzależnień. Część praktyczna – Planowanie leczenia – techniki typowo stosowane w leczeniu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. Motywacja do terapii – interwencje motywujące.

Organiczne zaburzenia psychiczne, nieorganiczne zaburzenia snu.

Poznawczo behawioralna terapia rodzinna, małżeńska, grupowa.

Zagadnienia ogólne dotyczące funkcjonowania psychicznego człowieka

Koncepcje psychologiczne, biologiczne i filozoficzne funkcjonowania psychicznego człowieka.

Psychopatologia. Diagnoza psychologiczna i psychiatryczna.

Biologiczne podstawy zaburzeń psychicznych.

Metody leczenia zaburzeń psychicznych – główne kierunki psychoterapii, farmakoterapia.

Zagadnienia ogólne w psychoterapii

Zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii.

Podstawowe umiejętności psychoterapeutyczne.

Formy psychoterapii – psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna i małżeńska.

Blok tematyczny

Superwizja terapii dzieci, młodzieży i dorosłych

Superwizja grupowa terapii prowadzonych przez uczestników kursu. W ciągu czterech lat studiów każdy z Uczestników powinien poprowadzić terapię co najmniej dziesięciu pacjentów prezentujących co najmniej trzy różne obszary problemowe. Podczas superwizji terapeuta przedstawia problem pacjenta, konceptualizację problemu, diagnozę kliniczną, plan terapii, zastosowane techniki terapeutyczne. Analizowane są problemy w terapii. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii. Jednym z elementów superwizji jest analiza relacji terapeutycznej, a także przekonań, schematów terapeuty, mogących mieć wpływ na proces terapii, dlatego część superwizji zaliczana jest również do rozwoju osobistego terapeuty. Superwizja odbywa się w oparciu o opis terapii przez terapeutę, analizę nagrań audio i/lub wideo sesji terapeutycznych.

Blok tematyczny

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty w terapii poznawczej jest uznawany za odpowiednik terapii własnej w innych nurtach terapeutycznych. Ideą rozwoju własnego, zawartą w minimach programowych European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), jest zastosowanie koncepcji poznawczej do rozumienia własnych schematów poznawczych, emocji i strategii behawioralnych terapeuty, mogących mieć wpływ na relację terapeutyczną z pacjentem i stosowanie interwencji terapeutycznych (teoria więzi a schematy poznawcze, genogram z punktu widzenia terapii poznawczej, część superwizji odnosząca się do analizy przekonań terapeuty).

Program studiów dostosowany jest do standardów szkolenia European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT www.eabct.com), uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, uwzględnia także założenia MZiOS dotyczące specjalizacji w psychoterapii.

Program uwzględnia trzy główne obszary tematyczne:

 • I. Mechanizmy powstawania i leczenia zaburzeń psychicznych występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych – teoria i praktyka psychoterapii.
 • II. Superwizja terapii dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • III. Rozwój osobisty.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 4 lata i obejmują 8 semestrów zajęć. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu w weekendy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Realizacja programu studiów ma charakter dwustopniowy:

Stopień I – pierwsze dwa lata kształcenia podyplomowego mają charakter teoretyczny i praktyczny (wykłady, warsztaty, ćwiczenia). W tym czasie realizowane są zagadnienia dotyczące powstawania i leczenia zaburzeń psychicznych w koncepcji poznawczej i behawioralnej. Uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowiące podstawę warsztatu psychoterapeuty, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Część ćwiczeń, których podstawą są doświadczenia własne uczestników studiów (analiza schematów poznawczych, praca z własnymi automatycznymi myślami), zaliczana jest do rozwoju osobistego.

Zaliczenie stopnia I oznacza szerokie przygotowanie do pracy terapeutycznej pod superwizją, słuchacze powinni dysponować wiedzą dotyczącą diagnozy, konceptualizacji i planowania terapii oraz umiejętnościami umożliwiającymi terapię niepowikłanych, najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń psychicznych, powinni także umieć zidentyfikować czynniki mogące ułatwiać i utrudniać proces terapii.

Tematy realizowane podczas studiów I stopnia obejmują:
Podstawy terapii poznawczej i behawioralnej, Diagnoza psychologiczna, Psychopatologia ogólna i biologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych, Ogólne zasady kontaktu psychoterapeutycznego, Techniki terapii poznawczej, Techniki terapii behawioralnej, Psychoterapię poznawczo behawioralną poszczególnych zaburzeń psychicznych wymienionych w pkt A2 opisu merytorycznego programu.

Zaliczenie stopnia pierwszego umożliwia kontynuację studiów stopnia II.

Stopień II – ostatnie dwa lata kształcenia podyplomowego poświęcone są doskonaleniu podstawowych umiejętności terapeutycznych. Mają charakter spotkań wykładowo-warsztatowych poświęconych dodatkowym formom psychoterapii (terapia grupowa, rodzinna małżeńska) oraz zaburzeniom psychicznym o mniejszym rozpowszechnieniu, a także spotkań superwizyjnych w 5-6 osobowych grupach, odbywających się raz w miesiącu, podczas których terapeuci prezentują własną pracę terapeutyczną. W ciągu trzech lat kursu każdy z uczestników powinien poprowadzić terapię co najmniej dziesięciu pacjentów prezentujących co najmniej trzy różne obszary problemowe. Podczas superwizji terapeuta przedstawia problem pacjenta, konceptualizację problemu, diagnozę kliniczną, plan terapii, zastosowane techniki terapeutyczne, prezentuje nagrania audio lub wideo z sesji terapeutycznych. Analizowane są problemy w terapii. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii. Jednym z elementów superwizji jest analiza relacji terapeutycznej, a także przekonań, schematów terapeuty mogących mieć wpływ na proces terapii, dlatego część superwizji zaliczana jest również do rozwoju osobistego terapeuty.

Zaliczenie drugiego stopnia (po spełnieniu warunków formalnych ukończenia studiów) stanowi egzamin końcowy, którego pozytywny wynik, uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB.

Program studiów (Stopień I i Stopień II) realizowany jest w formie:

 • obowiązkowych dwudniowych spotkań wykładowo-warsztatowych (stopień I) lub superwizyjnych i wykładowych (stopień II), odbywających się raz w miesiącu, w soboty i niedziele, przez cztery lata. Każdy blok zajęć to 20 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców polskich i zagranicznych (w sumie 720 godzin, zawarte w opłacie czesnego);
 • wykładów i warsztatów fakultatywnych – w ciągu czterech lat trwania studiów uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w wykładach, warsztatach lub konferencjach poświęconych w całości lub częściowo psychoterapii poznawczo-behawioralnej (100 godzin). Wybór tematyki organizatora i miejsca jest dowolny, czas i temat powinien zostać odnotowany w indeksie;
 • stażu klinicznego w wymiarze minimum 3 miesięcy (360 godzin);
 • rozwoju osobistego (terapii własnej) udokumentowanie minimum 100 godzin, z czego 50 godzin realizowanych jest ramach programu studiów (zawartych w opłacie czesnego).

Warunki zaliczenia

Warunki ukończenia I stopnia studiów:

 • Uczestnictwo w wymaganej liczbie godzin szkolenia (360 godzin zajęć obowiązkowych, możliwa nieobecność nie przekraczająca 60 godzin zajęć w ciągu 2 lat)
 • Sprawdzian wiedzy teoretycznej zaliczony wynikiem pozytywnym
 • Wskazane jest odbycie stażu klinicznego, terapii własnej i części wykładów fakultatywnych podczas pierwszych dwóch lat zajęć, nie jest to jednak warunek konieczny zaliczenia I stopnia studiów

Warunek rozpoczęcia II stopnia studiów podyplomowych:

 • Ukończenie I stopnia z wynikiem pozytywnym
 • Czas rozpoczęcia studiów II stopnia bez ponownego zaliczania sprawdzianu wiedzy teoretycznej nie może przekraczać 2 lat

Warunek ukończenia II stopnia studiów podyplomowych i dopuszczenia do egzaminu końcowego:

 • Uczestnictwo w wymaganej liczbie godzin szkolenia obowiązkowego, udokumentowane odbycie zajęć fakultatywnych w liczbie wymaganej programem kursu, udokumentowane odbycie stażu klinicznego i pracy własnej
 • Przedstawienie na piśmie czterech opisów prowadzonych i terapii pacjentów prezentujących trzy różne problemy kliniczne
 • Przedstawienie nagrań audio lub wideo dwóch sesji terapeutycznych
 • Przygotowanie do publikacji przeglądu piśmiennictwa dotyczącego wybranego tematu lub publikacja wyników badań przeprowadzonych w ramach terapii poznawczo-behawioralnej (pierwszy autor)
 • Rekomendacja superwizora prowadzącego
 • Brak zaległości w opłatach
 • Egzamin końcowy – obejmuje teorię i praktykę terapii poznawczo-behawioralnej, dyskusję przedstawionych opisów przypadków klinicznych, ocenę przedstawionych materiałów
 • Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym indywidualnym odbywającym się w określonym przez organizatorów terminie. Przystąpienie do egzaminu końcowego w czasie późniejszym niż dwa lata od ukończenia II stopnia studiów niesie za sobą konieczność kolejnego przedstawienia przypadków klinicznych nagrań sesji
 • Pozytywny wynik egzaminu, w świetle obowiązujących przepisów uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB
 • Komisję egzaminacyjną stanowią trzy osoby z certyfikatem superwizora-dydaktyka PTTPB. Jeżeli do czasu ukończenia studiów zmienią się uregulowania PTTPB i/lub MZiOS dotyczące procedur egzaminacyjnych do certyfikatu psychoterapeuty, Uniwersytet SWPS zastrzega sobie prawo dostosowania do tych przepisów
 • Materiały egzaminacyjne są archiwizowane, przechowywane przez 10 lat i udostępniane na życzenie odpowiednim, uprawnionym władzom PTTPB i MZiOS

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra składa się z licencjonowanych psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych z doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym. Do poszczególnych bloków tematycznych zapraszamy wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy.

Szkołą Psychoterapii kierują:

dr hab. Agnieszka Popiel, prof. USWPS i dr n. hum. Ewa Pragłowska

Kierownicy dydaktyczni w wydziałach:

 • Ida Derezińska- specjalista psycholog kliniczny, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka (PTTPB, EABCT), superwizor-dydaktyk PTTPB
 • dr n. med. Maria Gałuszko-Węgielnik, specjalista psychiatra, psychoterapeutka (PTTPB, EABCT) superwizor-dydaktyk PTTPB
 • dr n med. Artur Wiśniewski, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta (PTTPB, EABCT), superwizor-dydaktyk PTTPB
 • dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka (PTTPB, EABCT), superwizor-dydaktyk PTTPB

Superwizja prowadzona jest przez certyfikowanych superwizorów-dydaktyków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zespół głównych superwizorów stanowią psycholodzy oraz lekarze – specjaliści w psychologii klinicznej i psychiatrii człowieka dorosłego, dzieci i młodzieży, specjaliści w prowadzeniu terapii par, rodzinnej, jak również osób z zaburzeniami całościowymi i dysfunkcjami neurologicznymi.

Na stałe współpracujemy z prof. Eduardo Keeganem z Uniwersytetu w Buenos Aires – wybitnym specjalistą w zakresie psychopatologii oraz leczeniu depresji i zaburzeń lękowych; oraz prof. Yoną Teichman z Uniwersytetu w Tel-Awiwie – światowej klasy ekspertką w zakresie psychologii klinicznej.

Eduardo Keegan – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Uniwersytetu w Buenos Aires w Argentynie. Przewodniczący Argentyńskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członek honorowy PTTPB. Psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od 2002 stale współpracuje z Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej, wykłada zarówno na szkoleniach organizowanych przez PTTPB, jak w ośrodkach rekomendowanych. Poza Argentyną i Polską prowadził wykłady i superwizje w Paragwaju, Urugwaju, Peru na Litwie i Łotwie. Specjalista w terapii zaburzenia osobowości z pogranicza, psychopatologii i leczeniu depresji i zaburzeń lękowych. W 2011 Uniwersytet w Buenos Aires uhonorował go nagrodą „Wielcy Mistrzowie” przyznawaną osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój ich dziedziny wiedzy.

Yona Teichman – emerytowana profesorka psychologii klinicznej Uniwersytetu w Tel-Awiwie w Izraelu, na którym przez wiele lat kierowała programem psychologii klinicznej dziecka. Jej badania i publikacje koncentrują sią wokół psychologii klinicznej i społecznej, a w szczególności lęku, depresji, psychologicznych konsekwencji aborcji oraz kształtowania się uprzedzeń i stereotypów u dzieci. Jest certyfikowanym superwizorem Izraelskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychoterapii i psychodiagnozy. Ostatnia książka, napisana wspólnie z Danielem Bar-Talem, otrzymała prestiżową nagrodę Alexander George Book Award w kategorii najlepszej książki opublikowanej w 2005 roku w dziedzinie psychologii politycznej.

  kierowniczki studiów

 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Agnieszka Popiel
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii
 • dr n. społ.
  Ewa Pragłowska
  dr n. społ.
  specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (PTTPB i PTP, SITCC, EABCT) i superwizor psychoterapii (PTTPB)
 •  
  Katarzyna Białek
   
  psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, superwizor,specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
 • prof. dr hab.
  Wiesław Jerzy Cubała
  prof. dr hab.
  psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor
 •  
  Krystyna Darżynkiewicz
   
  psycholog kliniczny, specjalista II stopnia, psychoterapeuta, terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor
 •  
  Ida Derezińska
   
  specjalista psychologii klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta (PTTPB, EABCT), superwizor psychoterapii (PTTPB)
 • dr n. med.
  Maria Gałuszko-Węgielnik
  dr n. med.
  specjalista psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka
 •  
  Magdalena Gąssowska-Szmidt
   
  psycholog, psychoterapeuta, superwizor
 •  
  dr n. med. Karol Grabowski
   
  psycholog, psychoterapeuta poznawczo–behawioralny, superwizor
 •  
  Michał Kuroń
   
  specjalista psychologii klinicznej i terapii środowiskowej, psychoterapeuta (PTTPB), superwizor psychoterapii (PTTPB)
 •  
  Magdalena Połeć-Szalonek
   
  psycholożka, socjolożka, psychoterapeutka, superwizorka
 • dr n. med.
  Katarzyna Markowska-Regulska
  dr n. med.
  certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizorka
 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Jarosław Michałowski
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi
 •  
  Elżbieta Mińkowska
   
  psycholog, pedagog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii (PTTPB)
 • dr n. społ.
  Dorota Nowocin
  dr n. społ.
  psycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii (PTTPB)
 • dr
  Izabela Pawłowska
  dr
  psycholog, wykładowca akademicki, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
 • dr n. med.
  Magdalena Skotnicka Chaberek
  dr n. med.
  psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 •  
  Judyta Stawikowska
   
  specjalistka psychologii klinicznej, psycholożka, pedagożka specjalna, psychoterapeutka, superwizorka
 •  
  Bartłomiej Walczak
   
  psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, superwizor
 •  
  Natalia Walerowska
   
  psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (PTTPB), superwizor-dydaktyk PTTPB;
 • dr n. med.
  Artur Wiśniewski
  dr n. med.
  specjalista psychiatra dorosłych, dzieci i młodzieży oraz certyfikowany psychoterapeuta (PTTPB), superwizor

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutacja ma charakter konkursowy na podstawie złożonych dokumentów (list motywacyjny, minimum dwie rekomendacje i CV z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego).

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Prosimy o uwzględnienie w CV liczby godzin pracy / stażu / wolontariatu / udziału w szkoleniach i konferencjach dotyczących psychoterapii (szczególnie poznawczo - behawioralnej)
 • list motywacyjny, uzasadniający wybór tych studiów
 • minimum dwie pisemne rekomendacje od osób znających Twoją pracę (pracodawca, klient, współpracownik)

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, list motywacyjny, w którym uzasadnisz wybór tego kierunku, oraz minimum dwie pisemne rekomendacje od osób znających Twoją pracę (pracodawca, klient, współpracownik).

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • Rekrutacja ma charakter konkursowy.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 580 PLN 15 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 7 650 PLN 15 300 PLN
Zapłać w 1 racie 14 900 PLN 14 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025