logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników działów HR, firm doradztwa personalnego, nauczycieli i pedagogów, pracowników urzędów pracy i organizacji pozarządowych.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Job-Coaching
nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery (III semestry)

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierunek dostępny także w Warszawie.

"Job-coaching stanowi praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Odbycie studiów pozwoli na zdobycie wymaganych kwalifikacji doradcy zawodowego oraz umiejętność coacha. W obliczu ciągłej rotacji na rynku pracy, podejmowania ważnych decyzji zawodowych, obniżania wieku podjęcia pierwszej decyzji zawodowej wzrasta potrzeba wsparcia Job-coacha. Podczas studiów dowiesz się jak odkrywać w każdym jego potencjał, rozwijać indywidualne zasoby, uprawiać sztukę wspierania osób, którzy chcą marzenia zmieniać w cele".

wolski maledr Paweł Wolski
Kierownik studiów podyplomowych Job-coaching

CELE/ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Dostarczenie pełnych kwalifikacji w DWÓCH ZAWODACH podczas jednych studiów Job-coachingu (III semestry):

 • DORADCY ZAWODOWEGO
 • COACHA KARIERY


2. Praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami DOROSŁYMI ORAZ MŁODZIEŻĄ (w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego):

 • Wszystkie zajęcia mają formę warsztatów
 • Zajęcia prowadzone przez praktyków i pionierów doradztwa zawodowego i coachingu w Polsce
 • ZAWIERAJĄ TREŚCI DOTYCZĄCE PREORIENTACJI ZAWODOWEJ, ORIENTACJI ZAWODOWEJ, DORADZTWA ZAWODOWEGO, REORIENTACJI ZAWODOWEJ I COACHINGU KARIERY

3. Wykorzystanie metody Job-coachingu w celu rozwijania kluczowych kompetencji we wspieraniu rozwoju zawodowego klientów:

 • Coaching jest jedną z najszybciej rozwijających się metod wsparcia – szczególnie szeroko stosowaną we wsparciu rozwoju zawodowego.
 • Aby w sposób profesjonalny wspierać klientów w roli Doradcy Zawodowego niezbędna jest wiedza dotycząca rynku pracy, doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa oraz psychologii.
 • Połączeniem obu tych ról jest Job-coaching - metoda wsparcia osób w rozwoju zawodowym: zapobieganie utracie pracy, wsparcie podczas procesu poszukiwania pracy i po zatrudnieniu – stosowane szczególnie w procesie wsparcia osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Przygotowanie do akredytacji coacha Izby Coachingu (III semestry).
 • Ukończenie 20 godzin Akredytowanego Programu Continuing Coaching Education International Coach Federation
 • Przejście własnego procesu Job-coachingu.

ADRESACI

 • pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych,
 • pracownicy urzędów pracy, biur karier i organizacji pozarządowych.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc

24

Czas trwania

Trzy semestry.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedlickiej)

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

I i II semestr

1. DORADZTWO ZAWODOWE (180 godzin)

 • Metody doradcze (20h)
 • Metody rekrutacji i selekcji i wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy (20h)
 • Regulacje prawne - podstawy Prawa Pracy i innych ustaw związanych z rynkiem pracy (10h)
 • Zintegrowany System Kwalifikacji (10h)
 • Personal Branding (20h)
 • Aktywizacja zawodowa osób defaworyzowanych i z niepełnosprawnościami (20h)
 • Komunikacja, samoocena i aktywizacja (20h)
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego i narzędzia psychologiczne wykorzystywane w doradztwie (20h)
 • Praktyka – doradztwo zawodowe (40h obowiązkowa + 20h dobrowolna )

2. COACHING KARIERY (60 godzin)

 • Rola, zadania i finansowanie działań Job-coachingu (20h)
 • Coaching - podstawy, postawy i narzędzia (20h)
 • Tworzenie indywidualnego Planu Działania (20h)

III semestr:

1. COACHING KARIERY (120 GODZIN)

 • Coaching kariery – w poszukiwaniu dróg i możliwości (40h)
 • Podstawy psychologii rozwojowej i motywacji (20h)
 • Metody coachingu i zmiany zachowań (50h)
 • Praktyka – superwizja coachingu (10h + 20h praktyki indywidualnej poza godzinami studiów)

Kwalifikacje doradcy zawodowego

Ukończenie studiów daje kwalifikacje do pełnienia roli doradcy zawodowego.

Kwalifikacje coacha

Ukończenie odpowiedniej liczby godzin kształcenia (125h) do akredytacji coacha Izby Coachingu.

Formy zaliczenia zajęć

Obecność i aktywność na zajęciach / test / praca zaliczeniowa / samodzielne prowadzenie procesu coachingu (minimum pięć sesji) w czasie niewliczanym do czasu trwania kursu.

Odbycie 10 godzin praktyki doradczej.

Odbycie 10 godzin praktyki coachingowej. W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników podlega superwizji w wymiarze min. 1 godz. superwizji indywidualnej i min. 2 godz. superwizji grupowej.

Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.
Równoległe edycje studiów odbywają się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Sopocie.

Liczba semestrów

3

Liczba godzin

360

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

Paulina Dutkowiak

"Studia Job - coaching w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej określić dziś mogę jako bardzo twórcze i rozwijające utorowanie mojej drogi zawodowej. Kiedy jako słuchacz stawiałam pierwsze kroki w murach uczelni, nie wiedziałam jeszcze dokąd pójdę i jak będzie wyglądała moja dalsza ścieżka kariery. Ta przygoda edukacyjna bardzo szybko okazała się fascynującą wędrówką pełną coachingowych - z pozoru oczywistych pytań i jakże zaskakujących odpowiedzi. Dziś wiem, że gdyby nie to miejsce, nie Ci ludzie i nie ta w niezwykle interesujący sposób zdobyta wiedza, nie byłabym tym kim jestem dzisiaj. W codziennych sytuacjach zawodowych pracuję z człowiekiem i dla człowieka. Pomagam planować dalszą drogę edukacyjno-zawodową oraz inspiruję i wspieram moich klientów w realizacji celów. Ja swój osiągnęłam. Nieustannie jednak stawiam przed sobą kolejne życiowe zadania. Jestem świadoma, bogatsza w wiedzę o sobie. Jestem spełniona- tak po prostu. Teraz czas na Was. Do dzieła!"

Paulina Dutkowiak
Konsultant ds. Rekrutacji
Job Impulse Polska
(Job-Coaching 2012/2013)

Agnieszka Grzymkowska

„Studia podyplomowe ,,Job Coaching" mają dla mnie szczególną wartość. Wzmocniły w znaczący sposób zarówno mój rozwój osobisty jak i zawodowy. Bogaty program merytoryczny dostarczał rozległej wiedzy z zakresu coachingu oraz doradztwa zawodowego. Zawierał też ważne elementy z zakresu psychologii, które to w moim odczuciu, spinały w całość te dwa obszary dając finalnie możliwość uzyskania całościowego obrazu roli Job Coacha.
Zdobytą podczas zajęć wiedzę oraz doświadczenie wyniesione z praktycznej części zajęć wykorzystuję dziś w swojej pracy zawodowej. Studia umocniły mnie w wyborze nowej ścieżki kariery, kariery związanej z kierunkiem tychże studiów:)
Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że są to studia przygotowujące rzetelnie do pracy zarówno w roli coacha jak i doradcy zawodowego. W trakcie studiów poznałam sporo narzędzi coachingowych, które oceniam jako przydatne w pracy doradcy zawodowego.
Dziękuje wszystkim prowadzącym, a w szczególności Pani Katarzynie Ramirez – Cyzio, Pani Justynie Cuże oraz Panu Pawłowi Wolskiemu, których to sposób prowadzenia zajęć wyzwalał we mnie ogromne pokłady energii i motywacji do pracy nowo poznawanymi metodami."

Agnieszka Grzymkowska
job coach, trener biznesu, psycholog
(Job-Coaching 2011/2012)


Barbara Olszewska „Studia podyplomowe na SWPS: „Job-coaching, doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery", nie były przypadkowym wyborem, ale świadomą decyzją, na co miały wpływ wysokie noty uczelni, w rankingach szkolnictwa wyższego. Chciałam zdobyć drugi zawód i wejść w branżę, do której intuicyjnie skłaniałam się do dawna. To była jedna z lepszych decyzji zawodowych! Miałam okazję uczyć się od najlepszych- praktyków, profesjonalistów, będącymi autorytetami w swoich dziedzinach, co przełożyło się na osobisty warsztat pracy. Teoria, praktyka i bogata metodologia procesów doradczych, których doświadczyłam na sobie, dały mi ogromną świadomość zawodową. Dzięki czemu nabrałam przeświadczenia, że mogę wkroczyć na rynek pracy jako osoba kompetentna i dobrze przygotowana do zawodu. Połączenie doradztwa i job-coachingu, wzajemnie uzupełniających się, poszerza warsztat pracy doradcy zawodowego i daje „magiczne" narzędzia otwierające, niezbędne do pracy z drugim człowiekiem. Ostatni rok to była trudna i wyczerpująca, choć owocna, praca nad sobą, własnymi ograniczeniami i oporami. Szczegółowe i wnikliwe informacje zwrotne Trenerów i Wykładowców, stały się inspiracją do własnego rozwoju i gruntownej autoanalizy, co jest szczególnie istotne w procesie pomocy i wsparcia innych ludzi. Polecam te studia przyszłym doradcom i job-coachom."

Barbara Olszewska
nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej,
doradca zawodowy, trener
(Job-Coaching 2012/2013)

Wiola Borys Kierszniewska

 „Zdecydowanie niestandardowy kierunek studiów dla ludzi lubiących wyzwania. Niezwykle dużo wiedzy i umiejętności przekazywanych przez świetnych specjalistów! Doskonali specjaliści w dziedzinie coachingu, psychologii, doradztwa zawodowego, pracy z osobami niepełnosprawnymi – stworzyli ciekawy program studiów, który „trzyma w napięciu" jak dobry thriller psychologiczny. Studiowanie było przygodą, częścią programu – zmiany życia: zawodowego i osobistego. Otrzymaliśmy różnorodne i praktyczne narzędzia doradcze i coachingowe. Polecam!"

Wioletta Borys-Kierszniewska
Trener biznesu Job Coach Doradca zawodowy
(Job-Coaching 2012/2013)

 Przemysław Płocharczyk„Uczestnicząc w studiach podyplomowych dowiedziałam się wiele o sobie, o tym jak się zachowywać, jak postępować by być dobrze zrozumianym. Wiele dały mi ćwiczenia o tak funkcjonuje w grupie, jakie są moje cele, pragnienia i czego potrzebuje do ich realizacji - najpierw uwierzyłem, że można je rzeczywiście zrealizować a następnie je zrealizowałem. W bardzo dużym stopniu przeżyłem swój warsztat trenerski o know-how pracy z osobami niepełnosprawnymi i dostałem narzędzia do pracy indywidualnej podczas coachingu rekomendowane przez ICC. W przeciągu roku po zakończeniu studiów przepracowałem około 300 godzin indywidualnych sesji doradczych z osobami niepełnosprawnymi o różnych niepełnosprawnościach i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 150 godzin indywidualnych sesji coachingowych z osobami 50+ zmieniającymi miejsce pracy, 100 godzin grupowych warsztatów aktywizacji zawodowej dla osób osadzonych w zakładach karnych, wszystko poparte realnymi efektami. Wiedza i narzędzia które dostałem podczas studiów naprawdę dają rewelacyjne efekty w praktyce. Serdecznie dziękuję za wszystko co otrzymałem i naprawdę bardzo gorąco polecam!"

Przemysław Płocharczyk
Animator społeczno - zawodowy,
trener, job-coach, freelancer
(Job-Coaching 2011/2012)

Anna Grunwald

„Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej wybrałam, ponieważ koncentrują się na praktycznym zastosowaniu wiedzy teoretycznej i pozwalają opanować szereg narzędzi do wykorzystania w praktyce zawodowej.
Zajęcia mają formę wykładów i case study, podczas których wykładowcy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i co najistotniejsze, doświadczeniem.
Kierunek Job-coaching cenię za różnorodność poruszanych zagadnień z zakresu coachingu, doradztwa zawodowego i doradztwa edukacyjnego. Szerokie potraktowanie tematu daje z pewnością solidne podstawy merytoryczne a uzyskane wiedza i praktyczne umiejętności pozwalają rozumieć i przewidywać, w jakim kierunku rozwija się rynek pracy. Bardzo ważna była dla mnie możliwość wymiany opinii i konfrontacji własnych pomysłów z poglądami i doświadczeniem innych studentów.
Jestem przekonana, że studia podyplomowe na kierunku Job-coaching były świetnym wyborem."

Anna Grunwald
(Job-Coaching 2013/2014)

downloadfile 5

 "Przyznaję się bez bicia - na studia przyszłam po papier Doradcy zawodowego. Chciałam mieć dyplom, który potwierdzi zdobyte dotychczas doświadczenie. Ku mojemu zaskoczeniu na studiach dostałam nie tylko ogromną dawkę najświeższej wiedzy z tematu, ale przede wszystkim ogromny wachlarz narzędzi do pracy zarówno jako doradca, ale przede wszystkim jako coach i trener. Te trzy semestry fantastycznie nakierowały mnie do dalszej pracy i teraz z sukcesem działam w zawodzie, wykorzystując wszystko co dostałam od wspaniałej kadry kierunku. Uniwersytet SWPS to magiczne miejsce dla ludzi, którzy chcą. Ludzi, którzy świadomie kreują swoje życie i którym nie jest wszystko jedno, a kierunek Job-coaching jest tego najlepszym przykładem. Gdybym jeszcze raz miała podjąć tą decyzję, na pewno wybrałabym ten kierunek - z całego serca polecam wszystkim zainteresowanym tematem - nie tylko po wartościowy papier, ale przede wszystkim po wszystko to, co do wejścia na rynek pracy jako doradca i coach kariery jest potrzebne. Ze swojej strony ogromnie Wam za to dziękuję."

Zuza Sentkowska
Life & Career Coach, trener rozwoju, psycholog

Sulislawa Borowska

"Studia podyplomowe „Job – Coaching" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej rozpoczęłam jako osoba z kilkuletnią praktyką trenerską w zakresie rozwoju społeczno –zawodowego. Pomimo wcześniejszych doświadczeń, trzy semestry nauki, okazały się dla mnie kopalnią wiedzy i jedną wielką inspiracją do stałego urozmaicania moich programów szkoleniowych.
Wszystkie zajęcia prowadzone są warsztatowo, przez doświadczonych specjalistów-praktyków. Prowadzący dbają również o to, aby zapewnić otwartą przestrzeń wymiany doświadczeń między samymi uczestnikami (często bardzo bogate i różnorodne ) co staje się wartością dodaną w procesie kształcenia.
Dzięki tym studiom, uporządkowałam swój warsztat pracy, wzbogaciłam fachową wiedzą i szerokim wachlarzem metod i technik pracy grupowej i indywidualnej. Udział w studiach pozwolił mi również na przepracowanie osobistej ścieżki zawodowej, która stała się mocnym fundamentem i motywacją tego, czym obecnie się zajmuję w zakresie job-coachingu.
Stąd szczerze i „gorąco" rekomenduję studia pn. „Job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, zarówno dla tych, którzy są na początku swojej drogi związanej z doradztwem zawodowym , jak również dla tych, którzy mają za sobą już pewne doświadczenia i chcą doskonalić swój warsztat pracy."

Sulisława Borowska
Trener, moderator,
animator społeczny, job-coach
(Job-Coaching 2012/2013)

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2019/2020
(2 semestry) i w roku 2020/2021 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat 650 zł
2 raty 3150 zł
1 rata 6200 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2020/2021
10 rat**
650 zł**
2 raty*
3150 zł*
1 rata 3100 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 9750 zł (łącznie 15 rat po 650 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 9450 zł (łącznie 3 raty po 3150 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 9300 zł (6200 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 3100 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2020 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2020 roku do 05 lutego 2021 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

 

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00